Proč slavit Mezinárodní den studentstva a jaký význam má vzdělání pro celosvětový pokrok?

Mezinárodní den studentstva je svátek oslavující studentskou komunitu a její přínos k celosvětovému vzdělávání.

Nejzajímavější historické milníky, které ovlivnily den studentů.

Jak se studovalo dříve a jaká bude budoucnost pro studenty?

Základní fakta

Kdy se slaví17. listopadu
Kde se slavítéměř celý svět
Kdo se podílel na založeníMezinárodní studentská konference
Stát vznikuVelká Británie
Datum vzniku1941
Důvod vznikuZvýšení povědomí o vzdělávání a o studenských činech

Historie dne věnovanému studentům

Mezinárodní den studentstva byl poprvé vyhlášen v roce 1941 na mezinárodní studentské konferenci v Londýně, kterou organizoval Mezinárodní studentský svaz.

Slaví se 17. listopadu, což je den, kdy byli roku 1939 nacisty zabiti studenti v Praze, kteří se účastnili protinacistického protestu.

Celoživotní vzdělávání je klíčové pro všechny.
Zdroj: istockphoto.com

Nejzajímavější milníky dne studentů

 • listopad 1939: Studentský protest v Praze proti nacistické okupaci Československa, který byl násilně potlačen a několik studentů bylo zabito. Tento den byl později zvolen jako Mezinárodní den studentstva.
 • 1941: Mezinárodní studentská konference v Londýně, na které byl poprvé vyhlášen Mezinárodní den studentstva.
 • 1946: Vznik Mezinárodní studentské unie, která se stala hlavním organizátorem dne studentstva.
 • 1960: Vznik Mezinárodní unie studentů, která převzala některé funkce Mezinárodní studentské unie.
 • 1981: Mezinárodní den studentstva byl uznán Organizací spojených národů (OSN) jako oficiální den.
 • 1989: Studentské protesty v Československu, které vyvrcholily 17. listopadem a pomohly k pádu komunistického režimu.
 • 1990: Založení Evropské unie studentů, která se stala významnou organizací v oblasti studentských záležitostí v Evropě.

Který den se slaví?

Rok17. listopadu
2023pátek
2024neděle
2025pondělí
2026úterý
2027středa
2028pátek
2029sobota
2030neděle
2031pondělí
2032středa

Proč se slaví Mezinárodní den studentů?

Studenský den se slaví po celém světě a je významným dnem pro upozornění na potřebu investovat do vzdělávání a podpory studentů. Je to také příležitost pro studenty, aby se vyjádřili k problémům, s nimiž se potýkají, a k projevení své solidarity s ostatními studenty po celém světě.

Některé nejzajímavější důvody, proč se slaví den studentů:

 • Vzdělání je klíčovým nástrojem pro osobní rozvoj, rozvoj společnosti a udržení míru a stability.
 • Studenti jsou budoucností společnosti a jejich vzdělání je nezbytné pro řešení současných i budoucích problémů.
 • Studenti jsou vystaveni různým výzvám a obtížím, jako je finanční tíseň, diskriminace a nedostatek přístupu ke vzdělání. Mezinárodní den studentstva je příležitostí pro podporu studentů a upozornění na tyto otázky.
 • Den studentstva slouží jako příležitost k oslavě přínosu studentů pro společnost a ke zdůraznění důležitosti vzdělání a vzdělávacích institucí.
 • Tento den také podporuje mezinárodní spolupráci a porozumění mezi studenty různých zemí a kultur.

Příležitost k prosazení studentů a jejich práv, včetně přístupu ke vzdělání, svobody projevu a zastupování zájmů studentů.

Objevte podobné články

Akce konané pro studenty

 • Protesty a demonstrace – po celém světě studenti organizují protesty a demonstrace, aby upozornili na otázky týkající se vzdělání, diskriminace a sociální spravedlnosti.
 • Diskuse a debaty – organizují se diskuse a debaty o aktuálních otázkách týkajících se vzdělání a společnosti.
 • Kulturní akce – pořádají se kulturní akce, jako jsou koncerty, divadelní představení a výstavy, aby oslavili vzdělání a kulturu.
 • Charitativní akce – studenti se zapojují do charitativních akcí, aby pomohli lidem v nouzi a podpořili sociální spravedlnost.
 • Vzdělávací programy – instituce a organizace po celém světě nabízejí různé vzdělávací programy, které mají za cíl podporovat vzdělání a rozvoj studentů.
 • Vzdělávací kampaně – studenti a organizace po celém světě organizují vzdělávací kampaně, které mají za cíl zvýšit povědomí o důležitosti vzdělání a podpořit přístup ke vzdělání pro všechny.
Dívky ve věku základní školy, které nechodí do školy. Nejsou zapsány v žádném registru o vzdělávání.
Zdroj: ourworldindata.org

Organizace, které se starají o studenty

Existuje mnoho organizací, které se starají o studenty a podporují vzdělání po celém světě. Následující seznam zahrnuje některé z nejzajímavějších organizací, které se věnují této problematice:

 • UNESCO – Organizace spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu je zodpovědná za koordinaci mezinárodních snah o zajištění vzdělání pro všechny lidi a podporuje mezinárodní spolupráci na poli vzdělání.
 • Malala Fund – tato organizace byla založena laureátkou Nobelovy ceny Malalou Yousafzai a jejím otcem. Jejím cílem je poskytovat vzdělání pro dívky v rozvojových zemích a podporovat práva dětí na vzdělání.
 • Khan Academy – nabízí bezplatné online vzdělávací kurzy a videa pro studenty všech věkových skupin po celém světě.
 • Teach for All – globální síť organizací se snaží podporovat vzdělávání a snižovat nerovnosti v přístupu ke vzdělání v různých zemích světa tím, že nabízí inovativní vzdělávací programy a podporu pro učitele.
 • Ashoka – nezisková organizace se zaměřuje na podporu inovativních projektů a nápadů, které mají za cíl řešit sociální problémy, včetně problémů v oblasti vzdělání.
 • One Laptop per Child – snaží se zlepšit přístup ke vzdělání prostřednictvím poskytování levných notebooků a vzdělávacích programů pro děti v rozvojových zemích.
 • World University Service – organizace se snaží podporovat přístup ke vzdělání a zlepšovat podmínky pro studenty v rozvojových zemích prostřednictvím poskytování stipendií, vzdělávacích programů a podpory pro místní vzdělávací instituce.

Vzdělávání a studenti

Vzdělávání má velmi dlouhou historii, která sahá až do pravěku.

Původně bylo vzdělávání zaměřeno na učení se potřebných dovedností pro přežití v divočině, jako bylo například lovení a sběr potravy.

S rozvojem civilizace se vzdělávání stalo více organizovaným a specializovaným, a to jak v oblasti akademické, tak i praktické.

Jak se dříve studovalo?

 • Antické civilizace – vzdělání se stalo základním prvkem života ve starověkém Řecku a Římě, kde byly založeny první univerzity a filozofické školy.
 • Středověk – vzdělání bylo v této době ovládáno církví, která měla monopol na vzdělávání a vyučování. Vznikly první univerzity v Evropě.
 • Osvícenství – vzdělání se stalo důležitým tématem během osvícenského hnutí, které zdůrazňovalo důležitost vzdělání pro rozvoj společnosti a lidského poznání.
 • Průmyslová revoluce – rozvoj průmyslu v 19. století vedlo k potřebě vzdělávání v oblasti techniky a inženýrství.
Míra dokončeného středoškolského vzdělání ve světě.
Zdroj: ourworldindata.org

Budoucnost vzdělávání

Bude se pravděpodobně více zaměřovat na digitální technologie a vzdělávání na dálku. Některé z možných trendů, které mohou ovlivnit budoucnost vzdělávání, zahrnují:

 • Personalizované vzdělávání – využití technologií a datové analýzy pro vytvoření individuálních vzdělávacích plánů, které jsou přizpůsobeny potřebám a schopnostem každého studenta.
 • Virtuální třídy – využití internetu a videokonferenčních technologií pro vzdělávání na dálku, což umožní studentům získávat vzdělání z jakéhokoli místa na světě.
 • Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi – sdílení informací a zdrojů mezi vzdělávacími institucemi, což umožní studentům získat širší a komplexnější vzdělání.
 • Výuka digitálních dovedností – vzhledem k rostoucí důležitosti digitální technologie ve společnosti se očekává, že výuka digitálních dovedností bude v budoucnu hrát důležitou roli ve vzdělávacím procesu.
 • Celoživotní vzdělávání – s rychlým tempem změn v pracovním trhu a technologiích se očekává, že celoživotní vzdělávání bude stále důležitější pro zajištění úspěšné kariéry a osobního rozvoje.

Celkově lze očekávat, že budoucnost vzdělávání bude více zaměřeno na individualizaci vzdělávacích procesů, využití digitálních technologií a podporu celoživotního vzdělávání.

Často kladené otázky

Kdy si připomínáme den věnovaný studentům?

Každý rok si připomínáme Mezinárodní den studenstva 17. listopadu

Proč byl vybrán datum 17. listopadu pro Světový den studentů?

V listopadu byl za druhé světové války potlačen studentský protest v Praze, který skončil masakrem, několik studentů bylo zabito a desítky byli zraněni.

Jaké akce se na den věnovaný studentů konají?

Jedná se o pietní akce, které připomínají smrt studentů. Další jsou oslavy, které připomínají pád komunismu v Československu. A nemůžeme zapomenout ani na vzdělávací akce, které mají zvýšit šanci na celoživotní vzdělávání.

Mezinárodní den studentstva je významným dnem, který připomíná význam vzdělávání a studentů jako budoucích lídrů společnosti. Tento den by měl sloužit k podpoře studentů, jejich práv a svobod, a k připomenutí důležitosti investování do vzdělávání a rozvoje lidských schopností.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)