Věda pro mír slaví svůj den. Jaká je největší výzva pro výzkum v dnešním světě?

Dvě slova, která spolu na první pohled nesouvisí, opak je však pravdou. Světový den vědy pro mír vám ukáže jak moc jsou propojeni.

Jaké jsou nejvýznamnější vědecké objevy, které přispěly k míru a rozvoji?

Jak mohou vědecké instituce přispět k mírovému řešení konfliktů?

Má nedostatečné financování vědy velký dopad na mír?

Základní fakta

Kdy se slaví10. listopadu
Kde se slavíTéměř celý svět
Kdo se podílel na založeníOSN
Datum vzniku2001
Důvod vznikuUpozornit na vliv vědy všude kolem nás

Historie dne věnovanému rozvoji vědy pro mír

Slaví se každý rok 10. listopadu a byl zaveden Organizací spojených národů (OSN) v roce 2001.

Zavedením se OSN snažila upozornit na důležitost vědeckého výzkumu a jeho přínosů pro společnost.

Nejzajímavější témata tohoto dne

 • 2001: „Mír a udržitelný rozvoj“ – První rok slavení tohoto dne se zaměřil na vztah mezi mírem a udržitelným rozvojem a význam vědy a výzkumu v jejich dosažení.
 • 2002: „Věda, technologie a udržitelný rozvoj“ – Téma tohoto roku se zaměřovalo na roli technologie při podpoře udržitelného rozvoje a řešení globálních problémů.
 • 2003: „Věda pro život“ – Jak věda a výzkum přispívají ke zlepšení kvality života lidí, zejména v oblastech zdravotnictví, výživy a životního prostředí.
 • 2004: „Věda pro vodu“ – Rok 2004 se soustředil na význam výzkumu v oblasti vody a jeho dopad na lidské zdraví, zemědělství, životní prostředí a udržitelný rozvoj.
 • 2009: „Věda pro světový rozvoj“ – Zaměřilo se na využití vědy a technologie jako prostředku pro dosažení rozvojových cílů OSN, včetně snížení chudoby a zlepšení vzdělání.
 • 2015: „Věda pro udržitelný rozvoj“ – Zaměření na roli při prosazování udržitelného rozvoje ve všech rozměrech, včetně sociálního, ekonomického a environmentálního.
 • 2020: „Věda za a s lidmi pro mír a rozvoj“ – Zapojení veřejnosti do vědeckého výzkumu a spolupráce mezi vědci a obyvateli při dosahování míru a rozvoje.
Věda nám pomáhá v každodenním životě.
Zdroj: pexels.com

TOP 5 zajímavostí o dni vědy za mír

 • Den byl inspirován UNESCO (Organizace spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu) a jeho programem „Science for Peace and Development“ (Věda pro mír a rozvoj), který byl zahájen v roce 1999.
 • Původním záměrem OSN bylo slavit tento den 9. listopadu, který je výročím pádu Berlínské zdi, jako symbol míru a sjednocení. Později však bylo rozhodnuto přesunout oslavu na 10. listopadu.
 • Tento den propojuje vědce, politiky, nevládní organizace a veřejnost, aby společně diskutovali o vědeckých otázkách a hledali řešení pro globální problémy.
 • V roce 2014 byl den vědy pro mír významně podpořen akcí „Selfie pro vědu„, která povzbuzovala lidi, aby se vyfotografovali s vědeckými symboly a sdíleli své fotky na sociálních sítích.
 • Věda a technologie jsou významnými pilíři v oblasti humanitární pomoci. Během humanitárních krizí a katastrof je vědecký výzkum klíčový pro poskytování efektivní pomoci a obnovu postižených oblastí.

Proč se slaví den pro rozvoj vědy?

Cílem Světového dne vědy pro mír a rozvoj je upozornit na důležitost vědy a výzkumu jako klíčových faktorů pro dosažení udržitelného rozvoje a světového míru.

Tento den slouží k připomenutí, jak výzkum a inovace mohou přispět k řešení globálních výzev, jako jsou chudoba, hladomor, změna klimatu, zdravotní péče a mnoho dalších.

Existuje několik faktorů, které vedly k zavedení tohoto dne:

 • Udržitelný rozvoj: V roce 2000 OSN přijala tzv. Miléniové rozvojové cíle, které zahrnovaly snížení chudoby, zlepšení zdravotní péče, boj proti hladomoru a ochranu životního prostředí. Věda a výzkum byly identifikovány jako klíčové faktory pro dosažení těchto cílů.
 • Role vědy v mírovém řešení konfliktů: Vědecký výzkum může přispět k řešení konfliktů tím, že poskytne objektivní informace a důkazy. Podporování vědy a vědecké spolupráce mezi zeměmi může napomoci budování důvěry a mírových vztahů.
 • Potřeba podpory vědy a technologie: OSN uznala, že věda a technologie jsou nezbytné pro dosažení udržitelného rozvoje a řešení globálních problémů, a proto chtěla zvýšit povědomí a podporu těchto oblastí. Nedostatečné financování má obrovský vliv na rozvoj a mír.

Který den se slaví?

Rok10. listopadu
2023pátek
2024neděle
2025pondělí
2026úterý
2027středa
2028pátek
2029sobota
2030neděle
2031pondělí
2032středa

Objevte podobné články

Akce konané na den podpory míru za pomocí vědy

Během tohoto dne se pořádají různé akce a události, které zdůrazňují význam vědy.

Tyto aktivity zahrnují vědecké konference, vzdělávací programy, prezentace výzkumných projektů a informační kampaně.

Lidé a organizace se snaží šířit povědomí o významu vědy a motivovat mladé lidi ke studiu a zapojení do vědeckého výzkumu.

Organizace, které se starají o mír a vědu

 • UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) – zaměřuje se na podporu vzdělání, vědy, kultury a komunikace pro mír a udržitelný rozvoj. Podporuje spolupráci mezi vědeckými a akademickými institucemi a přispívá k rozvoji vědeckého výzkumu pro mír a udržitelnost.
 • International Peace Institute (IPI) – nezávislá mezinárodní organizace, která se zaměřuje na řešení konfliktů a posilování míru. Zabývá se výzkumem a analýzou mezinárodních bezpečnostních otázek a prosazuje dialog, diplomacii a preventivní diplomacii.
 • International Institute for Sustainable Development (IISD) – organizace zaměřená na podporu udržitelného rozvoje. Působí jako výzkumný institut a poskytuje politické analýzy a doporučení v oblasti environmentálního, ekonomického a sociálního rozvoje.
 • Pugwash Conferences on Science and World Affairs – mezinárodní fórum pro vědce a odborníky z různých oblastí, kteří se snaží najít vědecké řešení konfliktů a podporovat mezinárodní spolupráci. Organizace se angažuje v odzbrojování, nešíření jaderných zbraní a řešení mezinárodních bezpečnostních otázek.
 • International Council for Science (ICSU) – organizace, která sdružuje vědecké společnosti z různých zemí. Jejím cílem je podporovat vědeckou spolupráci, výměnu informací a koordinovat vědecký výzkum pro globální výzvy, včetně míru a udržitelného rozvoje.
 • Federation of American Scientists (FAS) – americká organizace, která se snaží spojovat vědu a politiku pro řešení globálních bezpečnostních výzev. Zaměřuje se na problematiku jaderného odzbrojení, nešíření jaderných zbraní, biologického a chemického zbrojení a kybernetické bezpečnosti.
Nejoblíbenější vědní obory současnosti.
Zdroj: projectpro.io

Vliv vědeckého výzkumu na ochranu životního prostředí

Výzkum má značný vliv na ochranu životního prostředí. Podíváme se nejzajímavější aspekty, které věda řeší:

 • Pomáhá nám porozumět složitosti a rozsahu problémů životního prostředí, jako je změna klimatu, ztráta biodiverzity, znečištění ovzduší a vody. Sběr dat, monitorování a analýza výsledků výzkumu poskytují důležité informace pro rozhodování a tvorbu politik zaměřených na ochranu životního prostředí.
 • Vědecké studie a výzkum přispívají k poznání biodiverzity a ekosystémových služeb. Tyto informace pomáhají identifikovat kritická stanoviště, ohrožené druhy a faktory, které ohrožují přírodní prostředí. Na základě těchto poznatků lze navrhnout ochranná opatření a strategie pro zachování biodiverzity.
 • Umožňuje modelování a předpovídání dopadů změny klimatu na životní prostředí. To je klíčové pro posuzování rizik, plánování adaptačních opatření a formulování politik pro snižování emisí skleníkových plynů.

Nejzajímavější objevy, které jsou v současnosti ve vývoji

 • Biotechnologie: stává se stále důležitější v oblasti lékařství, zemědělství a průmyslu. Inovace v oblasti genetického inženýrství, syntetické biologie a biologických senzorů slibují vylepšení zemědělských plodin, výrobu nových léků a čistší výrobní procesy.
 • Nanotechnologie: zabývá se manipulací a využitím materiálů a struktur na nanometrové úrovni. Má potenciál změnit výrobní procesy, lékařství, energetiku a další oblasti. Například využití nanomateriálů v elektronice, výrobě léků a čistých energiích otevírá nové možnosti.
 • Umělá inteligence (AI) a strojové učení: pokrok v oblasti AI otevírá nové možnosti v mnoha oblastech, jako je autonomní řízení, personalizovaná medicína, chytrá města a efektivní zpracování dat. Tyto technologie mohou změnit způsob, jakým fungujeme, komunikujeme a řešíme problémy.
 • Genová terapie: inovativní léčebná metoda, která se zaměřuje na opravu nebo nahrazení chybných genů. Tato technologie slibuje léčbu geneticky podmíněných onemocnění a může mít zásadní vliv na medicínu v blízké budoucnosti.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Světový den vědy pro mír a rozvoj?

Téměř po celém světě se tento den slaví 10. listopadu.

Jaké akce se konají na podporu výzkumu?

Vědci a odborníci se snaží vtáhnout veřejnost do poznání vědy. Konají se odborné přednášky, ukázky pokusů, nových technologií. Mnoho institucí pořádá den otevřených dveří.

Jak mohu přispět ke zlepšení vědeckého rozvoje?

Můžete si vybrat projekt, který se vám líbí a poskytnout finanční pomoc instituci. Sdílení pomáhá, a proto na svých sociálních sítí zveřejněte technologii, která vám nejvíce usnadňuje život.

Světový den vědy pro mír a rozvoj nás všechny vyzývá k ocenění vědeckého pokroku a jeho vlivu na společnost. Zvyšuje povědomí o potřebě investovat do vědy a technologie a podporuje spolupráci mezi vědci, vládami, nevládními organizacemi a veřejností. Zapojit se můžete i vy, stačí na svých sociálních sítí sdílet fotku na které ukážete jak vám věda každý den pomáhá.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)