Mezinárodní den podpory obětem násilí upozorňuje na to jak se podílet na boji proti týrání?

Co nám umožňuje Mezinárodní den podpory obětem násilí? Zamysleme se nad tím, jak můžeme pomoci.

Znáte tajné signály týrání?

Jaké jsou dopady násilí na oběti a na společnost jako celek?

Násilí vůči mužům, proč se o této problematice mluví málo?

Základní fakta

Kdy se slaví25. listopadu
Kde se slavíTéměř celý svět
Kdo se podílel na založeníValné shromáždění OSN
Datum vzniku1981
Důvod vznikuUpozornění na problém násilí vůči lidem

Historie dne věnovanému obětem týrání

Den podpory obětem agrese se slaví 25. listopadu každý rok. Byl vyhlášen Organizací spojených národů (OSN).

Poprvé byl vyhlášen v roce 1981.

Tento den má kořeny v Latinské Americe, kde byly ženy 25. listopadu 1960 brutálně potlačeny během demonstrace za práva žen. Tragický incident inspiroval hnutí za práva žen v Latinské Americe k připomínání násilností. Významný den se následně rozšířil po celém světě.

Demonstrace na podporu obětí a boji proti násilí.
Zdroj: pexels.com

Milníky, které utvářely tento den

 • V roce 1981 byl v USA poprvé vyhlášen Národní měsíc osvěty o domácím násilí, který se později stal Mezinárodním měsícem boje proti domácímu týrání.
 • V roce 1999 byla OSN poprvé schopna spojit Mezinárodní den odstranění agrese proti ženám, 25. listopadu, s Mezinárodním dnem podpory obětem mučení, tentýž den.
 • V roce 2000 byl zahájen mezinárodní program UN Trust Fund to End Violence against Women, který se zaměřuje na podporu projektů a programů v oblasti prevence a ochrany obětí týrání proti ženám.
 • V roce 2005 byla přijata Všeobecná deklarace o brutalitě vůči ženám.
 • V roce 2015 byla přijata Agenda pro udržitelný rozvoj, která zahrnuje také cíl: Dosáhnout rovnosti pohlaví a posílit postavení žen a dívek, včetně prevence a odstranění všech forem násilí a diskriminace vůči nim.
 • V roce 2017 byla schválena Istanbulská úmluva, mezinárodní smlouva, která má za cíl bojovat proti mučení a nadřazenosti vůči ženám a domácímu násilí.

TOP 5 zajímavostí o dni mučení lidí

 1. Mezinárodní den podpory obětem násilí se nezaměřuje pouze na ženy a dívky, ale i na muže a chlapce, kteří jsou obětí agrese.
 2. V mnoha zemích se tento den slaví různě. Například v Austrálii se tento den nazývá „Den bílé stuhy“ a lidé si na památku obětí uvazují bílou stužku kolem zápěstí.
 3. Podle zprávy OSN z roku 2017 je týrání vůči ženám jedním z nejrozšířenějších a nejtragičtějších porušování lidských práv.
 4. Násilí vůči ženám a dívkám má také velké ekonomické dopady. Podle zprávy Světové banky z roku 2018 týrání žen a dívek představuje celosvětově ztrátu ve výši 4,4 bilionů dolarů ročně.
 5. Podle Organizace spojených národů se také muži stávají obětmi, ale v mnohem menší míře než ženy. Přestože jsou muži častěji pachateli vůči ženám, jsou také vystaveni týrání ze strany jiných mužů, ale i žen.

Proč se slaví den proti lidské tyranii?

Hlavním cílem je upozornit na problém týrání žen a dívek, ale také na násilí vůči mužům a chlapcům. Tento den má také za úkol vyjádřit podporu a solidaritu s oběťmi a vyzvat k akci na jejich ochranu a prevenci.

Který den se slaví?

Rok25. listopadu
2023sobota
2024pondělí
2025úterý
2026středa
2027čtvrtek
2028sobota
2029neděle
2030pondělí
2031úterý
2032čtvrtek

Objevte podobné články

Akce konané v tento den

Den věnovaný hrůznému zacházení je také příležitostí k přijetí nových zákonů a politik pro ochranu obětí a k podpoře organizací, které s nimi pracují.

Konají se různé mezinárodní i regionální akce, které mají informovat a pomáhat všem týraným lidem.

 • Informační kampaně
 • Vzdělávací akce ve školách
 • Online kampaně s hashtagy #stopviolence
 • Televizní spoty
 • Přednášky, diskuze a workshopy s odborníky
 • Protestní akce a mírové pochody
 • Konference a setkávání expertů
 • Charitativní sbírky na podporu obětí
Údaje počtu týráných lidí dle pohlaví.
Zdroj: AIHW

Organizace, které se starají o podporu poškozených

Mezinárodní den podpory obětem násilí je příležitostí pro organizace, vlády, komunity a jednotlivce k propagaci osvěty o agresivitě a důsledcích.

Mezi nejznámější patří OSN, UNICEF, Červený kříž a WHO. Další spolky jsou:

 • UN Women – zaměřuje se na podporu rovnosti pohlaví a boji proti agresivitě vůči ženám a dívkám.
 • International Rescue Committee – poskytuje humanitární pomoc a ochranu obětem válečných konfliktů a přírodních katastrof.
 • Doctors Without Borders – poskytuje lékařskou pomoc a humanitární pomoc v oblastech postižených konfliktem a katastrofami.
 • International Alert – usiluje o prevenci konfliktů a poskytuje podporu obětem.
 • International Center for Transitional Justice – pomáhá obnovit spravedlnost a podporuje mírové řešení konfliktů.
 • International Justice Mission – bojuje proti modernímu otroctví, sexuálnímu násilí a dalším formám týrání.

Neúcta k lidskému životu aneb porušování základních práv

Porušování základních práv a nedostatečná úcta k lidskému životu jsou závažnými problémy, které se vyskytují po celém světě.

Zahrnují široké spektrum porušení:

 • násilí vůči ženám a dětem
 • rasismus
 • genderová diskriminace
 • policejní brutalita
 • nucená práce
 • sexuální vykořisťování

Tyto problémy nejenže představují vážné narušení lidských práv, ale také způsobují obrovské utrpení jednotlivců a celých komunit.

Je důležité, aby vlády a jednotlivci přijímali kroky k ochraně lidských práv a zajištění úcty k lidskému životu všech lidí, bez ohledu na jejich pohlaví, rasu, sexuální orientaci, náboženství nebo jakýkoli jiný faktor.

Statistické údaje nejvíce týraných žen na světě.
Zdroj: statista.com

Šokující statistické údaje o týrání

 • Podle Organizace spojených národů trpí jedna ze tří žen na světě během svého života týrání, zejména domácí agrese.
 • Podle Světové zdravotnické organizace každých 10 minut zemře na týrání jeden člověk.
 • V roce 2020 bylo v USA zavražděno více než 16 000 lidí, z nichž většina byla obětí tyranství.
 • V roce 2020 bylo v Evropě registrováno 24 563 vražd, z nichž více než polovina byla způsobena agresivitou v rodině.
 • Podle Světové zdravotnické organizace jsou děti nejzranitelnějšími oběťmi, až 1 miliarda dětí po celém světě trpí mučením.
 • V roce 2020 bylo v Africe zaznamenáno více než 117 000 případů hrůzného zacházení, které byly přisouzeny konfliktům a válkám.

Další zajímavé informace najdete na webu OSN.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Mezinárodní den podpory obětem násilí?

Každý rok se tento den připomíná 25. listopadu po celém světě.

Jaké organizace poskytují podporu obětem násilí?

Mezi nejznámější mezinárodní organizace patří: UNICEF, Lékaři bez hranic, Červený kříž, Oxfam a další regionální spolky.

Jak poznám, zda někdo trpí násilím?

Rozpoznat týrání může být obtížné, je důležité se zaměřit na celkový vzhled a chování jednotlivce. Můžete pozorovat: fyzické nebo psychické projevy (modřiny, otoky, změny chování, úzkost, podrážděnost) sociální izolace, omezené finance, neustálá kontrola od násilníka.

Jak může oběť týrání požádat o pomoc?

K dispozici jsou různé způsoby, v dnešní době je mnoho anonymních online skupin a stránek, kde může oběť získat informace co dělat.

Mezinárodní den podpory obětem násilí připomíná důležitost boje proti týrání a poskytování podpory a pomoci obětem.

Je důležité, aby si lidé uvědomili, že agresivita je nepřijatelná a nezaslouží si místo v našem světě.

Organizace po celém světě se snaží bojovat proti mučení a poskytovat podporu obětem, ale každý z nás může pomoci tím, že se bude snažit vytvořit svět, kde bude místo pro respekt, toleranci a bezpečí pro všechny.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)