Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách trvá na bezpečí všech žen

Jak se připravujete na Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách?

Tento den, který připadá na 25. listopadu každý rok, přináší pozornost a informace o tématu, které je pro společnost stále velmi důležité.

Jak můžeme slavit tento den a být součástí boje proti násilí na ženách?

Proč je tolik potřebné věnovat tomuto tématu pozornost a co můžeme udělat pro změnu?

Pojďte si s námi přečíst více a nechte se inspirovat, jak nejlépe oslavit tento den.

Základní fakta

Kdy se slaví25. listopadu
Kde se slavíPo celém světě
Kdo ho ustanovilOSN
Kdy se slavil poprvéV roce 2000
Důvod vznikuPřipomenutí vraždy tří sester v Dominikánské republice v roce 1960, které bojovaly za lidská práva a proti diktátorskému režimu
Dlaň s nápisem "Please stop". Mezinárodní den za odstranění na ženách.
Zdroj: coe.int

Historie Mezinárodního dne proti násilí na ženách

Mezinárodní den, který stojí proti násilí, jež je pácháno na ženách, byl ustanoven Organizací spojených národů (OSN) v roce 1999, aby upozornil na rozsáhlý problém násilí páchaného na ženách po celém světě a aby se aktivně podporovaly opatření k jeho potlačení.

V přímé historii se ale vracíme až do roku 1960, kdy byly tři sestry – Patria, Minerva a Maria Teresa Mirabalovy brutálně zavražděny v Dominikánské republice. Tyto sestry byly aktivní v boji proti diktátorskému režimu a prosazovaly lidská práva, což vedlo k jejich zatčení a mučení. Jejich vražda, kterou pravděpodobně zorganizovali představitelé režimu, se stala symbolem odporu proti násilí páchaného na ženách a motivací k boji za rovnost a bezpečí žen. V roce 1981 byl na setkání feministických organizací v Kolumbii tento den oficiálně označen jako „Mezinárodní den proti násilí páchaného na ženách“ a později byl přejmenován na „Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách“.


Portrét Nelsona Mandely
Zdroj: biography.com

„Všechny formy diskriminace a násilí páchaného na ženách jsou nejenom nespravedlivé, ale jsou i překážkou pro rozvoj a mír.“

— Nelson Mandela

Na jaký den vychází tento den?

25. listopadu 2023Sobota
25. listopadu 2024Pondělí
25. listopadu 2025Úterý
25. listopadu 2026Středa
25. listopadu 2027Čtvrtek
25. listopadu 2028Sobota
25. listopadu 2029Neděle
25. listopadu 2030Pondělí
25. listopadu 2031Úterý
25. listopadu 2032Čtvrtek
International Day for the Elimination of Violence Against Women #VAW 2020

Proč musíme odstranit násilí na ženách

Násilí páchané na ženách a dívkách je jedním z nejrozšířenějších, nejtrvalejších a nejničivějších porušování lidských práv na světě. Dodnes zůstává z velké části mnoho případů nehlášených kvůli částečné beztrestnosti, mlčení ze strachu, stigmatu a hanbě, které toto téma obklopují.

Obecně se násilí projevuje v těchto formách:

 • násilí ze strany intimních partnerů (týrání, psychické týrání, znásilnění v manželství, vražda žen),
 • sexuální násilí a obtěžování (znásilnění, nucené sexuální akty, nechtěné sexuální návrhy, sexuální zneužívání dětí, nucené sňatky, pouliční obtěžování, pronásledování, kybernetické obtěžování),
 • obchodování s lidmi (otroctví, sexuální vykořisťování),
 • mrzačení ženských pohlavních orgánů (např. ženská obřízka),
 • dětská manželství.

Zjednodušeně řečeno, Deklarace o odstranění násilí páchaného na ženách vydaná Valným shromážděním OSN v roce 1993 definuje násilí na ženách jako:

Jakýkoli čin násilí na základě pohlaví, který má za následek nebo pravděpodobně povede k fyzickému, sexuálnímu nebo psychickému poškození nebo vede k utrpení žen, včetně vyhrožování takovými činy, nátlaku nebo svévolného zbavení svobody, ať už k němu dochází ve veřejném nebo soukromém životě.

Objevte podobné články

5 kroků k odstranění násilí na ženách

 1. Prevence

Zlepšení vzdělání a osvěty o násilí páchaném na ženách, včetně posílení povědomí o právech žen a dívek a podpoře rovnosti pohlaví.

 • Ochrana a podpora obětí

Poskytování podpory a služeb obětem násilí, jako jsou bezplatné telefonní linky, útočiště, psychologická a právní pomoc a další zdroje.

 • Tresty a soudní stíhání

Důsledné a spravedlivé trestání pachatelů násilí, včetně zajištění bezpečí a spravedlnosti pro oběti.

 • Zlepšení legislativy

Zavedení přísnějších zákonů týkajících se násilí páchaného na ženách a zajištění jejich efektivního uplatňování.

 • Zapojení veřejnosti

Zapojení celé společnosti, včetně médií, nevládních organizací, vládních institucí a jednotlivců, do boje proti násilí páchanému na ženách a propagace rovnosti pohlaví.

Žena, která trpí formou násilí.
Zdroj: euractiv.com

Co je cílem tohoto dne?

Zatímco genderově podmíněné násilí se může stát komukoli a kdekoli, některé ženy a dívky jsou obzvláště zranitelné – například mladé dívky a starší ženy. Ženy, které se identifikují jako lesbičky, bisexuálky, transgender nebo intersexuálky, migrantky a uprchlice, domorodé ženy a etnické menšiny nebo ženy a dívky žijící s HIV či postižením a osoby procházející humanitárními krizemi.

Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách si proto klade za cíl připomenout a zdůraznit ten obrovský rozsah násilí, které ženy zažívají po celém světě a podpořit konkrétní a účinné kroky vedoucí k jeho potlačení.

Tento den také slouží k podpoře práv žen a dívek, k posílení prevence násilí a ke zvýšení povědomí o tom, jaké jsou následky násilí na jejich zdraví a psychickou pohodu.

Dále se snaží o ukázání solidarity a podpory obětem násilí a o podnícení k aktivitám, které vedou k odstranění diskriminace a násilí páchaného na ženách.

Jaké aktivity se konají k příležitosti tohoto dne?

 • Demonstrace, pochody, běhy a tiché protesty, které upozorňují na problematiku násilí páchaného na ženách a vyjadřují odpor proti němu.
 • Konference, workshopy, přednášky a kulturní akce, které slouží k propagaci osvěty o násilí páchaném na ženách a o možnostech jeho řešení.
 • Vzdělávací programy a publikace, které se zaměřují na ochranu a posílení práv žen a dívek a věnují se tématu násilí páchanému na ženách.
 • Vyzývání k vyvěšení bílé stuhy, symbolizující odpor proti násilí na ženách.
 • Propagace solidarity a podpory obětem násilí.
 • Podpora prevence násilí a zvýšení povědomí o jeho následcích na zdraví a blaho žen.
 • Podpora konkrétních kroků vedoucích k odstranění násilí páchaného na ženách.
Žena se zacpanými ústy.
Zdroj: stock.adobe.com

Často kladené otázky

Kdy se slaví tento den?

Každoročně 25.listopadu.

Kdo ho zavedl?

Tento den byl zaveden Organizací spojených národů (OSN) v roce 1999.

Jak mohu přispět k boji proti násilí páchanému na ženách?

Existuje mnoho způsobů, jak můžete pomoci, například podporou nevládních organizací, účastí na akcích zaměřených na osvětu a prevenci násilí, a hlavně podporou a vytvářením bezpečného prostředí pro ženy v našem každodenním životě.

Autor článku
Aneta Lachout

Jmenuji se Aneta, je mi 33 let a mezi mé největší životní radosti patří hlavně mé dvě malé děti. Během rodičovské dovolené jsem zjistila, že psaní je to, co mně moc baví, u čeho relaxuji a čemu bych se chtěla věnovat i dále. Proto jsem se rozhodla spojit příjemné s užitečným a stala se copywriterkou. Jsem veselá, společenská, miluji zvířata, módu a Netflix. Ve volném čase, pokud se zrovna nevěnuji rodině, pečuji s láskou o naše zvířata, která doma chováme - koně, psy a kočky.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)