Jaký je význam Světového dne jakosti? Proč by měla být kvalita prioritou každé organizace?

Oslavte Světový den jakosti 9. listopadu.

Jaký je vliv kvality na konkurenceschopnost podniků?

Proč je kvalita důležitá pro každého jedince?

Jaké jsou nejnovější trendy v oblasti kvality?

Základní fakta

Kdy se slaví9. listopadu
Kde se slavícelosvětově
Původ vznikuUSA
Datum vzniku1990

Světový den jakosti a jeho význam a historie

Den kvality se slaví každý rok 9. listopadu a byl zaveden organizací OSN v roce 1990. Jeho cílem je zvýšit povědomí o důležitosti kvality v průmyslu, v obchodě a ve službách, a podpořit výměnu informací mezi zeměmi ohledně nejlepších postupů v oblasti jakosti.

Historie tohoto dne sahá až do roku 1946, kdy se v Japonsku zrodila myšlenka tzv. „Kaizen“, což je japonský pojem pro neustálé zlepšování. Tento přístup k výrobě, kdy se neustále hledají způsoby, jak zvýšit kvalitu a efektivitu výroby, se stále více rozšířil i do ostatních zemí a stal se významným prvkem globální ekonomiky.

V roce 1987 vyhlásila Mezinárodní organizace pro normalizaci mezinárodní standard pro řízení jakosti ISO 9001. Tento standard se stal jedním z nejvýznamnějších nástrojů pro zajištění kvality v průmyslu a byl implementován ve více než 170 zemích po celém světě.

Jakostní den byl zaveden v roce 1990 na podporu tohoto přístupu a podněcování zlepšení kvality v celém světě. Dnes se slaví v mnoha zemích po celém světě, kde jsou pořádány akce a konference, které se zabývají otázkami jakosti a zlepšování výroby.

Význam dne jakosti spočívá v tom, že zdůrazňuje důležitost kvality v obchodě, průmyslu a službách a motivuje firmy a jednotlivce k neustálému zlepšování. Tento den také podporuje výměnu informací a zkušeností mezi zeměmi a umožňuje tak rozvoj nových přístupů a metod pro zlepšení kvality výroby a služeb.

Pokud vás zajímá více o mezinárodním standardu ISO 9001, přečtěte si o ISO standardech, přečtěte si také článek o Světovém dni standardů.

Kdy oslavit tento den v následujících 10ti letech

Čtvrtek9. listopadu 2023
Sobota9. listopadu 2024
Neděle9. listopadu 2025
Pondělí9. listopadu 2026
Úterý9. listopadu 2027
Čtvrtek9. listopadu 2028
Pátek9. listopadu 2029
Sobota9. listopadu 2030
Neděle9. listopadu 2031
Úterý9. listopadu 2032

Vliv jakosti na konkurenceschopnost podniků a ekonomiku

Jakost hraje klíčovou roli v konkurenceschopnosti podniků a ekonomikách.

 1. Zlepšení zákaznického zážitku: Kvalitní výrobky a služby zvyšují spokojenost zákazníků a vytvářejí pozitivní pověst pro podniky. To může vést k většímu počtu zákazníků, opakovaným nákupům a vyššímu prodeji.
 2. Snížení nákladů: Když jsou výrobky a služby kvalitnější, je menší riziko reklamací a nákladů na opravy. To může vést k nižším celkovým nákladům a zvýšení ziskovosti podniku.
 3. Větší efektivita: Podniky, které se zaměřují na zlepšování jakosti, jsou často více efektivní a produktivní. To může vést k rychlejšímu zpracování objednávek, rychlejšímu dodání výrobků a služeb a zlepšení procesů výroby.
 4. Konkurenční výhoda: Podniky, které jsou schopny nabízet kvalitnější výrobky a služby než konkurence, mají větší šanci na získání výhody na trhu. Kvalita může být pro zákazníky důležitým kritériem při rozhodování o nákupu.

Vliv jakosti se také projevuje na úrovni ekonomik. Například, když jsou produkty v dané zemi kvalitnější, mohou být tyto výrobky snáze prodávány na mezinárodních trzích, což může vést k růstu exportu a zvýšení konkurenceschopnosti celé ekonomiky.

Zlepšení jakosti výrobků a služeb také může přilákat investice a podporovat výzkum a vývoj, což může vést ke vzniku nových produktů a služeb, které mohou zlepšit životy lidí a přinést další příležitosti pro růst ekonomiky.

Důležitost kvality v životě každého jednotlivce

Kvalita hraje důležitou roli v životě každého jednotlivce, a to nejen v oblasti produktů a služeb, ale také v oblasti vztahů, zdraví a osobního rozvoje.

 1. Zdraví: Kvalitní strava, zdravotní péče a životní prostředí mohou přispět k udržení dobrého zdraví. Když se lidé rozhodují o tom, co si koupí nebo co budou jíst, mohou zvažovat kvalitu výrobků a služeb, aby zajistili, že si vybírají to nejlepší pro své zdraví.
 2. Vztahy: Kvalita vztahů je důležitá pro spokojený a šťastný život. Když se jednotlivci rozhodují o svých přátelích, partnerech a rodině, mohou zvažovat kvalitu vztahů a zajistit si tak ty nejlepší.
 3. Kariéra: Kvalita vzdělání, pracovního prostředí a profesních vztahů mohou mít vliv na úspěch a spokojenost jednotlivce v kariéře. Když se lidé rozhodují o své práci a kariéře, mohou zvažovat kvalitu výběru zaměstnavatele a prostředí, aby zajistili, že pracují na místě, které jim umožní růst a rozvoj.
 4. Osobní rozvoj: Kvalita vzdělání, zájmů a času stráveného s rodinou a přáteli mohou mít vliv na osobní růst a rozvoj jednotlivce. Když se lidé rozhodují, jak si budou trávit svůj volný čas a co si budou číst nebo studovat, mohou zvažovat kvalitu, aby zajistili, že využívají svůj čas a zdroje nejefektivněji.

Kvalita má velký vliv na kvalitu života jednotlivců. Kvalitní výrobky a služby, zdravotní péče, vztahy, kariéra a osobní růst jsou všechny důležité oblasti, kde se kvalita projevuje. Lidé by měli zvažovat kvalitu v rozhodovacím procesu, aby zajistili, že si vybírají to nejlepší pro svůj život.

Muž, který kontrolu kvalitu vyráběných výrobků.
Zdroj: Pixabay.com

Objevte podobné články

Nejnovější trendy v oblasti jakosti

V oblasti jakosti se neustále objevují nové trendy a inovace, které mají vliv na to, jak podniky a organizace zlepšují své procesy a produkty.

 • Digitalizace a automatizace: Využití technologií jako je umělá inteligence, strojové učení a robotika pomáhá podnikům zlepšovat efektivitu a kvalitu svých procesů.
 • Agilní metody řízení: Agilní metody, jako je Scrum a Kanban, se stávají stále populárnějšími v oblasti řízení projektů a procesů. Tyto metody podporují pružný a iterativní přístup ke zlepšování procesů.
 • Environmentální a sociální odpovědnost: Podniky se stále více zaměřují na environmentální a sociální dopady svých aktivit a snaží se zlepšit kvalitu svých procesů a produktů z hlediska udržitelnosti.
 • Kvalita jako základ pro vývoj nových produktů a služeb: Podniky se stále více zaměřují na to, jak kvalita může být základem pro vývoj nových produktů a služeb, které jsou přizpůsobeny potřebám zákazníků.

Tyto trendy mají vliv na jakostní den tím, že podporují jeho hlavní cíl, kterým je zlepšení jakosti produktů a služeb. Den jakosti připomíná význam jakosti a podporuje její zlepšování v různých oblastech, jako jsou zdravotnictví, vzdělávání, průmysl a služby. Díky těmto novým trendům se podniky a organizace mohou inspirovat a využít moderních nástrojů a metod pro zlepšení svých procesů a zvýšení kvality svých produktů a služeb.

World Quality Day 2022
Zdroj: YouTube.com

Jak se oslavuje jakostní den?

 • V různých zemích se pořádají konference a semináře, které se zaměřují na téma jakosti a přinášejí nové informace a trendy v této oblasti.
 • Řada organizací a firem si může zvolit vzdělávací programy a školení pro své zaměstnance zaměřené na zlepšování jakosti a efektivity.
 • V některých zemích se pořádají soutěže, které ocenění nejlepších projektů a procesů v oblasti jakosti.
 • Některé organizace využívají den jakosti jako příležitost k propagaci svých produktů a služeb.
 • Některé organizace mohou využít tento den k upevnění svých závazků v oblasti jakosti a zveřejnit své plány na zlepšení procesů a produktů.

Zajímavosti o dni kvality

Světový den jakosti byl poprvé oslavován v roce 1969, kdy se konala první mezinárodní konference o jakosti v Tokiu.
ISO 9001 je nejznámější a nejrozšířenější standard pro řízení jakosti. Tento standard je aplikován v tisících organizací po celém světě a poskytuje rámec pro neustálé zlepšování procesů.
Moderní technologie, jako jsou umělá inteligence, automatizace a robotizace, umožňují organizacím zlepšovat jakost a efektivitu svých procesů. Tyto trendy mají potenciál přinést významné změny do oblasti jakosti v budoucnu.
Stále více organizací se zaměřuje na udržitelnost a ekologickou odpovědnost. V této souvislosti je důležité, aby organizace zajistily vysokou kvalitu svých produktů a služeb, ale současně minimalizovaly svůj vliv na životní prostředí.
Zákazníci mají stále vyšší nároky na kvalitu produktů a služeb, a organizace musí tuto skutečnost brát v úvahu. Moderní přístup k řízení jakosti se často zaměřuje na zákaznickou spokojenost a snahu o zlepšování zákaznického zážitku.
Oslavy Světového dne jakosti se v různých zemích liší. Například v Japonsku se tento den slaví v listopadu jako Den jakosti, zatímco v USA se tento den slaví jako Den jakosti v zdravotnictví a lékařských zařízeních.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Světový den kvality, a jaké jsou jeho cíle?

Tento den můžete oslavit 9. listopadu každý rok. Cílem je zvýšit povědomí o důležitosti jakosti a propagovat neustálé zlepšování procesů a produktů.

Jaký je vztah mezi jakostí a konkurenceschopností organizace?

Vysoká jakost produktů a služeb může organizaci poskytnout konkurenční výhodu tím, že zvyšuje spokojenost zákazníků, snižuje náklady na opravy a zvýšení produktivity.

Jaké jsou nejnovější trendy v oblasti jakosti?

Mezi nejnovější trendy v oblasti jakosti patří využívání moderních technologií, jako jsou umělá inteligence a automatizace, zvýšený důraz na udržitelnost a ekologickou odpovědnost a zákaznický přístup k řízení jakosti.

Autor článku
Hana Havlíčková

Jmenuji se Hanka, zanedlouho mi bude 30 a mám malou holčičku školkou povinnou. Rodičovská dovolená, Covid a souhra okolností mě přivedla na cestu copywritingu, která se stala mou prací. Ve volné chvíli nejraději hodím nohy na gauč a nebo cestuji po přátelích či po lese. Mezi koníčky bych zařadila čtení knih, sledování thrillerů, modelování nehtů nebo malování.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)