Pálení čarodějnic a její temná historie od inkvizice po současnost

Pálení čarodějnic se u nás každoročně slaví 30. dubna.

Každý rok vyhledáváme přátele a s rodinou jdeme posedět na příjemné prostranství, kde honosně postavíme hranici, na které upalíme čarodějnici.

Pokřikujeme hesla: „Jen hoř, čarodějnice!“

„Pryč s čarodějnicí!“

Proč to tedy tak je?

Základní fakta

Kdy se slaví30. duben
Kde se slavíPo celém světě
Původ vznikuEvropa
Datum vzniku16. a 17. století

Historie Dne pálení čarodějnic

Historický kontext pálení čarodějnic sahá až do středověku, kdy se objevily první obvinění z čarodějnictví. Nejvíce proslulé období pálení čarodějnic se však objevilo v 16. a 17. století v Evropě, kdy byly tisíce žen obviněny z kouzlení a následně je upálili na hranici.

Tyto události se staly běžnou praxí ve Španělsku, Francii, Německu, Anglii a dalších zemích. Pálení čarodějnic proběhlo i v jiných částech světa, například v Severní a Jižní Americe, kde obvinili indiánské ženy z kouzlení a popravili je.

Neděle30. dubna 2023
Úterý30. dubna 2024
Středa30. dubna 2025
Čtvrtek30. dubna 2026
Pátek30. dubna 2027
Neděle30. dubna 2028
Pondělí30. dubna 2029
Úterý30. dubna 2030
Středa30. dubna 2031
Pátek30. dubna 2032

Obvinění a soudní proces

Soudní proces pro ženy obviněné z čarodějnictví byl velmi komplikovaný a krutý. Obvinění mohlo přijít od kohokoli, například od sousedů, rodinných příslušníků nebo dokonce od samotných obviněných, kteří byli pod tlakem vyšetřovatelů.

Obviněné ženy byly většinou vzaty do vazby a museli podstoupit výslechy, které se často skládaly z mučení, aby přiznaly své činy. Ty, které odmítly přiznat svou vinu, byly často odsouzeny k smrti na hranici.

Soudní procesy byly často korumpované a nespravedlivé. Soudci a prokurátoři byli přesvědčeni o vině obviněných, aniž by se snažili objektivně vyhodnotit důkazy. 

Bylo také obvyklé, že ženy byly odsouzeny na základě obvinění, která byla podána proti nim, aniž by byly prokázány další důkazy.

V průběhu staletí se soudní proces pro ženy obviněné z čarodějnictví výrazně zlepšil a dnes je takové obvinění považováno za nespravedlivé a nezákonné.

„Pálení čarodějnic bylo zločinem proti lidskosti, který byl motivován nenávistí a strachem. Tuto krutou praxi odsuzujeme.“ — Nelson Mandela — bývalý prezident Jihoafrické republiky

Objevte podobné články

Dopady pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic mělo dlouhodobé a hluboké dopady na život žen a jejich postavení ve společnosti.

V první řadě to přispělo k vytváření negativního obrazu žen jako zákeřných a nebezpečných bytostí, které se údajně uchýlili ke kouzlení a čarodějnictví. To mělo za následek diskriminaci a nespravedlnost vůči ženám, které byly často považovány za podřadné mužům.

Dále to ovlivnilo život žen, které byly obviněny z čarodějnictví včetně jejich rodin. Ženy vzali do vazby, následovalo mučení a nakonec je popravily, což mělo devastující dopad na jejich rodiny a komunity.

Také to mělo dalekosáhlé důsledky pro ženy v oblasti vzdělání a práce. Většinu žen vyloučili ze vzdělávacích institucí a zakázali jim určité profese, jako například lékařství.

Celkově pálení čarodějnic přispělo k vytvoření kulturního klimatu, které bylo nehostinné pro ženy a jejich rovnoprávnost. Ačkoli se postavení žen ve společnosti od té doby výrazně zlepšilo, stále se potýkají s předsudky a diskriminací z minulosti.

Pálení čarodějnic bylo jen dalším prostředkem k utlačovaní žen. „Malala Yousafzai“ – bojovnice za lidská práva

Reálné případy z pálení čarodějnic

Existuje mnoho případů pálení čarodějnic, které se staly během historie. Zde jsou některé z nejznámějších:

  1. Valachie v 15. Století: Valachie byla jednou z prvních zemí, kde se objevily obvinění z čarodějnictví. V 15. století bylo tisíce žen obviněno z kouzlení a byly popraveny.
  2. Salem witch trials v 17. Století: Tato série procesů se odehrála v Massachusetts v roce 1692 a 1693. 20 lidí bylo odsouzeno k smrti za čarodějnictví a dalších mnoho dalších bylo vězněno. Tyto procesy byly později považovány za nespravedlivé a nezákonné.
  3. Matthew Hopkins v 17. Století: Matthew Hopkins byl britský inkvizitor, který se proslavil svými procesy proti čarodějnicím. Během své kariéry obvinil a usvědčil tisíce žen z čarodějnictví. Hopkinse později kritizovali za své brutální metody a nespravedlivé procesy.
  4. The Burning Times v 16. Století: Tato doba se týkala období od 16. do 18. století, kdy obvinili tisíce žen z čarodějnictví a následně je popravili, toto se dělo po celé Evropě. Tyto události se staly běžnou praxí ve Španělsku, Francii, Německu, Anglii a dalších zemích.
  5. The Pendle witch trial v 17. Století: V roce 1612 v Anglii obvinili 11 lidí z kouzlení a 10 z nich odsoudili k smrti. Tyto procesy jsou považovány za jedny z nejznámějších případů pálení čarodějnic v Anglii.

Současná situace s bojem proti pálení čarodějnic

Boj proti náboženskému fundamentalismu a diskriminaci je komplexní a dlouhodobý úkol, který vyžaduje koordinované úsilí od různých skupin, včetně vlád, nevládních organizací a občanské společnosti.

To může zahrnovat studium historie a analýzu současných trendů, rozvoj a podporu programů pro vzdělávání a osvětu, a podporu skupin, které se snaží bojovat proti diskriminaci a náboženskému fundamentalismu.

Čarodějnice existují jen v našich hlavách. „Carl Gustav Jung“ — psychiatr

Často kladené otázky

Co je pálení čarodějnic a kdy se to začalo dít?

Pálení čarodějnic je historický proces, kdy byly ženy a muži obviněni z kouzlení a čarodějnictví a poté upáleni na hranici. Tento proces se nejvíce rozšířil v Evropě v 16. a 17. století, ale také se vyskytoval v jiných částech světa.

Jak byly lidé obviněni z čarodějnictví?

Lidé byli obvykle obviněni z čarodějnictví na základě svědectví ostatních lidí, kteří je obvinili, nebo na základě jejich vlastního chování nebo vzhledu, který byl považován za neobvyklý.

Proč byly ženy častěji obviněny a potrestány za čarodějnictví?

Ženy byly častěji obviněny z čarodějnictví kvůli předsudkům a diskriminaci, které existovaly v minulosti. Domnívali se, že ženy jsou méně racionální a více náchylné k okultním praktikám, a proto byly častěji považovány za „čarodějnice“.

Jak se bojovalo proti pálení čarodějnic?

Boj proti pálení čarodějnic zahrnoval změny v právních předpisech, které omezovaly nebo zakazovaly obvinění z čarodějnictví, a vzdělávací kampaně, které se snažily změnit předsudky a diskriminaci. Dnes je pálení čarodějnic považováno za hrůzný a neodůvodněný zločin a je odmítáno ve většině světa.

Autor článku
Hana Havlíčková

Jmenuji se Hanka, zanedlouho mi bude 30 a mám malou holčičku školkou povinnou. Rodičovská dovolená, Covid a souhra okolností mě přivedla na cestu copywritingu, která se stala mou prací. Ve volné chvíli nejraději hodím nohy na gauč a nebo cestuji po přátelích či po lese. Mezi koníčky bych zařadila čtení knih, sledování thrillerů, modelování nehtů nebo malování.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)