Jak Poláci slaví Svatodušní neděli nebo Letnice? Církevní svátek připomínající sestoupení Ducha svatého

Padesátý den po Velikonocích slaví Poláci Svatodušní neděli.

Tento den je připomínkou události sestoupení Ducha svatého.

V dávné minulosti se slavily pohanské jarní svátky Letnice.

Jak vypadaly tyto dávné rituály a které z nich se v Polsku dodržují dodnes?

Všechny zajímavosti se dočtete v článku.

Základní data

Kdy se slaví?Jde o pohyblivý svátek, jehož datum záleží na Velikonocích – slaví se padesátý den po nich.
Kdy vznikl tento svátek?Nelze přesně určit, pravděpodobně v průběhu 3. století.
Kdo přišel s tímto svátkem?Křesťané.
PopisSvatodušní neděle je významný svátek v křesťanské i lidové tradici. V církevním pojetí je Boží hod Svatodušní završením velikonočního období.

Proč se slaví Svatodušní neděle v Polsku

Jde o jeden z nejvýznamnějších svátků církevní liturgie. Jedná se o pohyblivý svátek, který se slaví padesátý den po Velikonocích a desátý den po Nanebevstoupení Páně. Může tak vyjít od 10. května do 13. června, takže v období vrcholného jara a rozkvětu.

Padesátý den po Velikonocích došlo podle Skutků apoštolů v Novém zákoně k události seslání Ducha svatého na apoštoly a Pannu Marii.

Lidově bývá Svatodušní neděle neboli Seslání Ducha svatého nazývána též Letnicemi. Doprovodné lidové zvyky spojené s tímto dnem mají kořeny v pohanských obřadech a zvycích. V některých oblastech v Polsku se tento den nazývá „sobótki“.

Boží hod Svatodušní je jeden z nejstarších a hned po Vánocích a Velikonocích nejhonosněji slavených svátků v Polsku.

Kdy se budou slavit Svatodušní svátky v nejbližších deseti letech?

RokSvatodušní neděle
202328. května
202419. května
20258. června
202624. května
202716. května
20284. června
202920. května
20309. června
20311. června
203216. května

Náboženský a kulturní význam Svatodušní neděle v Polsku

Svatodušní neděle je pro polské křesťany důležitým svátkem, připomínajícím seslání Ducha svatého na apoštoly. Je to pro ně čas pro reflektování důležitosti a významu Ducha svatého v každodenním životě. Tento svátek zároveň ukazuje na jednotu v křesťanské církvi, neboť se slaví v mnoha zemích světa, a je důležitým momentem pro budování víry a duchovního života.

Svatodušní svátky mají v Polsku i kulturní význam. Je to čas pro tradiční slavnosti a oslavy, jako jsou například průvody s farními kroji, trhy s řemeslnými výrobky a potravinami či koncerty. Tyto kulturní prvky jsou důležité pro uchování tradic a posilování národní identity a sounáležitosti.

Jak se slaví Svatodušní svátky v Polsku

V církevní tradici je Boží hod Svatodušní připomínkou události seslání Ducha svatého na apoštoly a Pannu Marii. Podle křesťanů takto Bůh dokončil dílo lidského vykoupení.

V křesťanském umění je Duch svatý často zobrazován jako holubice nebo ohnivé jazyky.

Věřící Poláci navštěvují bohoslužby, během nichž se v tento den často konají křty či biřmování.

Dříve bývalo zvykem během mše shazovat z kůru květy symbolizující dary Ducha svatého. Těmi jsou:

 • moudrost
 • rozumnost
 • vědění
 • rada
 • láska
 • zbožnost
 • bázeň

V současnosti v některých svatyních bývají po mši vypouštěny holubice.

Součástí oslav jsou také posvícení, procesí a slavnostní průvody.

Lidové tradice na Boží hod Svatodušní

Se svátkem se pojí celá řada lidových zvyklostí, z nichž řada již zanikla, ale některé se ještě místy dodržují nebo dochází k pokusům o jejich oživení.

Křesťanství a lidové tradice se často mísí: V církevní liturgii je Duch svatý seslaný apoštolům někdy představován jako ohnivé jazyky, které se zjevují nad jejich hlavami. Také v lidových rituálech má oheň magický význam.

Hořící oheň měl podle lidí chránit dobytek před čarodějnictvím a vlky. Pastýři a rolníci pálili o Letnicích na polích a loukách ohně. Tento zvyk je stále oblíbený mezi horaly na Podhalí. Touto dobou jsou na mnoha zdejších kopcích vidět ohně.

Jiné lidové praktiky měly zajistit hojnost v tomto roce. Domy se bílily a zdobily zelenými větvemi, místnosti se dekorovaly květinami. V některých oblastech byly káceny mladé břízy a stavěny na dvůr hospodářství.

V mnoha regionech země, zejména v Mazovsku a Podlesí, pořádali pastýři v tyto dny „dobytčí svatbu“. Chlapci ustrojili krávu nebo vola jako nevěstu do svatebních květin, stuh a šátků. Takto oblečené zvíře vodili z jednoho hospodářství do druhého. V každé usedlosti přáli prosperitu a štěstí a žádali o dary. Tento zvyk, pocházející rovněž z pohanských dob, se pěstoval ještě v 19. století.

Přestože dnes většina starých obřadů spojených s Letnicemi zmizela, víra v sílu zelené větvičky zůstává.

Stavení zdobené větvičkami v skanzenu Radom
Zdroj: muzeum-radom.pl

Objevte podobné články

Polské pranostiky na Svatodušní neděli

Stejně jako k jiným významným dnům také ke Svatodušní neděli se pojí různé pranostiky i přísloví.

Deszcz podczas Zielonych Świątek niedobry czyni początek. – Déšť na Letnice znamená nedobrý začátek.

Jeśli w Świątki deszcz pada, wielką biedę zapowiada. – Déšť na Letnice předpovídá velkou bídu.

Na św. Ducha w polu otucha. – Na svatého Ducha radost v poli.

Na Zielone Świątki robimy porządki. – Na Letnice děláme pořádek.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Svatodušní neděle?

Svatodušní neděle neboli Boží hod Svatodušní je pohyblivý svátek – jeho datum vychází na padesátý den po Velikonocích. V církevním pojetí tak končí velikonoční období.

Jak se slaví Svatodušní svátky?

Se svátkem se pojí celá řada lidových zvyků. Nejinak je tomu v Polsku, kde se tradice v různých oblastech trochu liší. Společným zvykem je zdobení domů mladými březovými větvičkami. Na některých místech se zvyky dodržují dodnes.

Kam vyrazit na výlet v tento svátek?

Lidové zvyky a tradice můžete obdivovat v mnoha polských skanzenech. V každé oblasti bude skanzen trochu jiný a lišit se budou i zvyky, které v něm budou k vidění.

Jedny z nejkrásnějších skanzenů v Polsku jsou:

 • Skansen Ziemi Łowickiej v Maurzycách (Lodžské vojvodství)
 • Muzeum wsi Lubelskiej v Lublině (Lublinské v.)
 • Kaszubski Park Etnograficzny v Wdzydzích Kiszewských (Pomořské v.)
 • Muzeum Budownictwa Ludowego v Sanoku (Podkarpatské v.)
 • Górnośląski Park Etnograficzny v Chorzowie (Slezské v.)
 • Muzeum wsi Radomskiej v Radomiu (Mazovské v.)
 • Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (Mazovské v.)
Letnice ve skanzenu v Sierpcu

Jak budou mít otevřeno obchody v Polsku na Svatodušní neděli?

Jelikož se jedná o neděli, jde o den pracovního klidu a všechny obchody v Polsku jsou zavřené. Výjimkou jsou lékárny, benzinové stanice nebo podniky jako cukrárny. Zavřené zůstávají i všechny potravinové řetězce.

Kauflandzavřeno
Lidlzavřeno
Biedronkazavřeno
Stokrotkazavřeno
Auchanzavřeno
Carrefourzavřeno

Autor článku
Michaela Narecki

Jsem vystudovaná učitelka cizích jazyků. Již několik let žiji na vesnici v Polsku, kde si plním dětský sen o vlastním mini hospodářství. Ráda a pravidelně navštěvuji rodné Čechy, především milované České Švýcarsko.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)