Věnujte pozornost 28. dubna Světovému dni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zajímáte se o bezpečné podmínky na pracovišti? 

Víte, jak se chránit před nenadálými úrazy?

O tento den se zajímá organizace ILO, která tyto otázky řeší společně se zaměstnanci.

Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se slaví 28. dubna.

Základní fakta

Kdy se slaví28. duben
Kde se slavíPo celém světě
Původ vznikuŠvýcarsko
Datum vzniku2003

Historie Světového dne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Byl zahájen v roce 2003 a slaví se každoročně 28. dubna. Tento den byl vyhlášen Mezinárodní organizací práce (ILO) jako výzva k podpoře bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po celém světě. Cílem je upozornění důležitosti bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti a podpoření aktivit, které zlepšují situaci zaměstnanců.

Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci připomíná, že práce by měla být bezpečná a zdravotně nezávadná pro všechny zaměstnance, bez ohledu na to, kde pracují nebo co dělají. Toto je důležité nejen pro zaměstnance, ale také pro celou společnost, protože bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní prostředí má pozitivní dopad na produktivitu, hospodářský růst a celkovou kvalitu života.

Pátek28. dubna 2023
Neděle28. dubna 2024
Pondělí28. dubna 2025
Úterý28. dubna 2026
Středa28. dubna 2027
Pátek28. dubna 2028
Sobota28. dubna 2029
Neděle28. dubna 2030
Pondělí28. dubna 2031
Středa28. dubna 2032

Význam Světového dne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Cílem Světového dne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je povzbudit vlády, podniky a odborníky k většímu zájmu o problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to zejména prostřednictvím diskusí a aktivit, jako jsou konference, workshopy, prezentace a podobně. Tato událost také poskytuje příležitost k zaměření pozornosti na specifické problémy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k prosazování opatření ke zlepšení situace.

Jak tento den oslavit?

Oslavuje se po celém světě každý rok 28. dubna. Tento den se používá jako platforma pro podporu bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti a upozorňuje na důležitost tohoto tématu.

Organizace, vlády a podniky po celém světě se v tento den zapojují do různých aktivit, jako jsou konference, workshopy, diskuse a další události, aby diskutovali o zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tyto události mohou zahrnovat přednášky od odborníků, prezentace inovativních technologií a opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví, stejně jako diskuse a networkování mezi zainteresovanými stranami.

Tento den také pomáhá upozornit na důležitost bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podpořit její zlepšování na celosvětové úrovni.

Objevte podobné články

Základní pravidla pro bezpečnost na pracovištích

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci by měly být na pracovišti prioritou. Ideálně by mělo být pracoviště navrženo a vybaveno tak, aby zajistilo bezpečnost a ochranu zdraví všech zaměstnanců. Několik kroků, které by měly být provedeny, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zahrnují:

  1. Identifikace rizik: Identifikování všech rizik, která mohou ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců, a přijmout opatření k jejich eliminaci nebo omezení.
  2. Vybavení pracoviště: Vybavení pracoviště má být vybavené všemi potřebnými prostředky, jako jsou bezpečnostní přístroje, ochranné pomůcky a vybavení pro práci.
  3. Školení zaměstnanců: Zaměstnanci by měli být řádně školeni ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, aby mohli sami přijmout opatření k ochraně svého zdraví a bezpečnosti.
  4. Prostředí pracoviště: Pracoviště by mělo být vybaveno vhodnými prostředky pro údržbu, aby bylo čisté, suché a dobře větrané.
  5. Systémy bezpečnosti: Měly by být implementovány systémy bezpečnosti, jako jsou plány únikových cest a postupy pro případ nouze, které pomohou zajistit bezpečnost zaměstnanců.
  6. Kontrola a revize: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci by měly být pravidelně kontrolovány a revidovány, aby bylo zajištěno, že jsou v souladu s nejnovějšími standardy a požadavky.

Celkově lze říci, že bezpečnost a ochrana zdraví při práci by měly být brány jako klíčový faktor pro úspěšné fungování každého pracoviště. Je nutné investovat do správných opatření, aby se zajistilo, že zaměstnanci pracují v bezpečném a zdravém prostředí, a tím se sníží riziko nehod, úrazů a dlouhodobých zdravotních problémů.

Zaměstnavatelé by měli také pamatovat na to, že bezpečnost a ochrana zdraví při práci nejsou pouze povinností, ale také výhodou, která může pomoci ke zvýšení produktivity, loajality a motivace zaměstnanců.

V konečném důsledku je cílem zajistit, aby zaměstnanci mohli bezpečně a zdravě pracovat. Tím podpoří jejich celkový životní styl a kvalitu života.

Příčiny zranění na pracovišti

Na pracovišti se může vyskytnout nespočet nebezpečí, níže zmíníme ty nejčastější:

Nedostatečné školeníPokud pracovníci nebyli dostatečně školeni v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, jsou náchylnější k úrazům na pracovišti. Neznalost správných postupů může vést k chybám, které zvyšují riziko úrazů.
Nebezpečné pracovní podmínkyPracovníci mohou být vystaveni nebezpečným podmínkám, jako jsou ostré hrany, výbušniny, vysoké teploty, chemikálie a další nebezpečí.
Nevyhovující pracovní postupyZaměstnanci mohou být vystaveni riziku úrazů, pokud jsou požadavky na práci nadměrné, nebo pokud jsou požadavky na práci nebezpečné. Nedostatečná ergonomie pracovního místa také může vést k úrazům.
Stres na pracovištiStres může vést ke zhoršení pozornosti a zvýšení rizika úrazů. Pokud jsou pracovníci pod přílišným tlakem, mohou být náchylnější k chybám, které zvyšují riziko úrazů.
Nedostatek ochranných pomůcekPokud pracovníci nejsou dostatečně vybaveni ochrannými pomůckami, jako jsou brýle, rukavice, respirátory a další ochranné pomůcky, mohou být vystaveni nebezpečí.
Nebezpečné stroje a nástrojeJestli jsou stroje a nástroje špatně použity nebo údržba není dostatečná, mohou být pracovníci vystaveni nebezpečí úrazu.

Důsledky porušení pravidel

Při nedodržení pravidel pro bezpečnou práci nebo zanedbání mohou vzniknout důsledky, které mohou končit i smrtí:

Zranění a úmrtíPorušení bezpečnostních pravidel může vést k zraněním a úmrtím zaměstnanců. Tyto nehody mohou mít vážné dopady na rodiny, přátele a kolegy zraněných nebo zemřelých.
Ztráta pracovních dnůPokud je zaměstnanec zraněn, může být nucen zůstat doma a uzdravovat se. To může způsobit ztrátu pracovních dnů pro zaměstnance a zvýšení nákladů pro zaměstnavatele.
Finanční nákladyPorušení bezpečnostních pravidel může vést k finančním nákladům pro zaměstnavatele. Tyto náklady mohou zahrnovat náklady na náhradu zraněnému zaměstnanci, léčbu, náhradu pracovníků a náhradu za škody na majetku.
Špatná pověstPokud se na pracovišti stane nehoda z důvodu porušení bezpečnostních pravidel, může to vést k špatné pověsti pro zaměstnavatele. To může mít dopad na vztahy s ostatními podniky, zákazníky a veřejností.
Legislativní sankcePorušení bezpečnostních pravidel může vést k sankcím od úřadů, které dohlížejí na práci zaměstnavatele. Tyto sankce mohou zahrnovat pokuty, soudní spory a další právní následky.

Statistiky zranění a úmrtnosti na pracovišti

  • Každoročně na celém světě stane více než 2,78 milionu úmrtí v důsledku pracovních úrazů a onemocnění způsobených prací.
  • Podle Úřadu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA) zemřelo 5 333 pracovníků z důvodu pracovních úrazů.
  • V roce 2019 bylo v EU registrováno 2,5 milionu pracovních úrazů s minimálně třídenní pracovní neschopností, z toho 3 819 vedlo k úmrtí (údaje Eurostat).
  • Podle ILO jsou nejčastějšími příčinami pracovních úrazů a onemocnění spojených s prací pády, nárazy, pálení, úrazy způsobené nástroji a materiály, jakož i onemocnění způsobená nebezpečnými chemickými látkami a fyzickým přetížením.

Často kladené otázky

Co je to bezpečnost a ochrana zdraví při práci?

Obor, který se zabývá prevencí úrazů a nemocí, které souvisejí s prací. Cílem je zajistit, aby zaměstnanci pracovali v bezpečném a zdravém prostředí, a snížit rizika pro jejich zdraví a bezpečnost.

Proč je důležité zaměřovat se na bezpečnost a ochranu zdraví při práci?

Klíčovým faktorem pro úspěšné fungování každého pracoviště. Investice do správných opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví mohou pomoci snížit riziko nehod, úrazů a dlouhodobých zdravotních problémů, což má pozitivní vliv na produktivitu, loajalitu a motivaci zaměstnanců.

Jak mohou zaměstnavatelé zlepšit bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti?

Tím, že provedou bezpečnostní audit, poskytnou odpovídající školení pro zaměstnance, zajistí správné vybavení a prostředí práce a budou pečlivě sledovat a řešit jakékoliv potenciální bezpečnostní rizika.

Co je cílem Světového dne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?

Upozornit na důležitost bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podpořit její zlepšování na celém světě. Tento den slouží jako příležitost k diskusi a šíření informací o důležitosti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a také k uctění památky obětí pracovních úrazů a nemocí. Má také podpořit vlády, zaměstnavatele a odborníky, aby spojili své síly a zlepšili bezpečnost a ochranu zdraví při práci na celosvětové úrovni.

Autor článku
Hana Havlíčková

Jmenuji se Hanka, zanedlouho mi bude 30 a mám malou holčičku školkou povinnou. Rodičovská dovolená, Covid a souhra okolností mě přivedla na cestu copywritingu, která se stala mou prací. Ve volné chvíli nejraději hodím nohy na gauč a nebo cestuji po přátelích či po lese. Mezi koníčky bych zařadila čtení knih, sledování thrillerů, modelování nehtů nebo malování.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)