Významný světový den na podporu Červeného kříže aneb dobrovolníci jsou stále vítáni

Nejstarší a největší humanitární organizace, která poskytuje pomoc všem lidem, kteří jsou zasaženy živelnou katastrofou nebo válkou.

Červený kříž má na starost pomoc lidem, kteří žijí v nejhorších podmínkách.

Organizace má jeden z nejznámějších humanitárních symbolů, který je chráněn mezinárodním právem, znáte ho?

Červený kříž a Červený půlměsíc, co mají společného?

Základní fakta

Kdy se slaví8. května
Kde se slavícelý svět
Stát vznikuŠvýcarsko
Kdo se podílel na vznikuMezinárodní červený kříž
Datum vzniku1949
Důvod vznikuinformace o práci humanitární organizace Červeného kříže
Humanitární pracovníci Červeného kříže
Zdroj: istockphoto.com

TOP 5 zajímavostí o Červeném kříži

Červený kříž je humanitární organizace, kterou zná celá planeta. Pomáhá v těch nejvíce zasažených oblastech světa.

Mezi nejzajímavější informace o Červeném kříži patří:

 • Jedná se o nejstarší a největší humanitární organizace na světě, založenou v roce 1863
 • Působí ve více než 190 zemích světa
 • Symbol červeného kříže – červený kříž na bílem pozadí – je chráněn právem
 • ČK se podílí na vyjednávacích mezinárodních procesech
 • Snaží se, aby bylo dodržováno humanitární právo

Červený kříž pořádá kurzy první pomoci a školení pro dobrovolníky.

Historie vzniku dne věnovanému Červenému kříži

Historie tohoto významného dne sahá až do roku 1949. Byl založen v den narození zakladatele Červeného kříže a nositele Nobelovy ceny za mír Jeana-Henryho Dunanta.

Od té doby se po celém světě slaví den Červeného kříže, který připomíná jak moc je důležité pomáhat lidem v zasažených oblastech.

Lékař Jean-Henry Dunant se stal svědkem války v Itálii v roce 1859. Rozhodl se něco udělat s tím, že vojáci umírali na bojišti bez pomoci. Založil Mezinárodní červený kříž, který pomáhal raněným a umírajícím vojákům bez ohledu na národnost.

Proč je důležité podporovat den věnovaný Červenému kříži?

Podpora Červeného kříže je klíčová, protože ČK pomáhá lidem zasažených přírodní katastrofou a válkou. Lidé potřebují vědět, jak a kdy jim humanitární organizace pomohou.

Světový den věnovaný Červenému kříži potřebuje zvýšit povědomost a informace o tom, jak se veřejnost může zapojit do pomoci.

Den věnovaný humanitární organizaci je také možnost, jak vzdát hold všem dobrovolníkům, kteří se podílejí na pomoci všech lidí.

Červený kříž je nezisková organizace, která potřebuje nejenom dobrovolnickou pomoc přímo v místě katastrofy, ale také finanční pomoc veřejnosti. Proto je zapotřebí Světový den Červeného kříže podporovat a zvýšit povědomost lidí o této organizaci.

Který den se slaví?

Rok8. května
2023pondělí
2024středa
2025čtvrtek
2026pátek
2027sobota
2028pondělí
2029úterý
2030středa
2031čtvrtek
2032sobota

Akce konané pro zviditelnění Červeného kříže

Po celém světě se konají různé akce spojené s Červeným křížem. Jsou velmi důležité pro upozornění na práci ČK a podporu činnosti.

Akce, které se konají na Světový den Červeného kříže:

 • Konference a sympózia – akce sloužící pro diskuzi o otázkách související s humanitární organizací
 • Pochody a průvody – lidé nosí vlajky ČK a vyjadřují podporu této organizaci
 • Vzdělávací programy – rozšiřují povědomost o práci ČK
 • Charitativní aukce – vybírání finanční pomoci pro ČK
 • Sociální sítě – informace o práci ČK, důležitost humanitárních organizací

Objevte podobné články

Jak se mohu zapojit do kampaně informující o práci ČK?

Můžete si vybrat hned z několika různých akcí, které se konají v každém větším městě po celém světě. Červený kříž má své pobočky po celém světě a pořádá místní informační kampaně na podporu zviditelnění.

Co můžete dělat v den věnovaný Červenému kříži:

 • zapojit se do finanční sbírky na podporu ČK
 • zúčastnit se odborné přednášky
 • sdílet na sociálních sítích informace o práci Červeného kříže, využijte hashtag #redcross
 • zapojit se nebo vymyslet fyzickou výzvu či pochod pro humanitární organizaci ČK
 • zúčastnit se kurzu první pomoci
 • přidat se do programu dobrovolníků ČK

Červený kříž a světové statistiky

Červený kříž pomáhá lidem po celém světě. Jeho zásluhy jsou nevídané. Pojďme se ponořit do pár zajímavých dat, které nám práce Červeného kříže poskytuje.

 • ČK sdružuje téměř 15 milionů dobrovolníků
 • má více než 160 tisíc místních poboček po celém světě
 • ČK uznává 19 globálních zásad

Mezinárodní červený kříž každoročně vydává oficiální výroční zprávu, ve které informuje veřejnost o svých misích. Udává zajímavá čísla, která nám poskytnou informace o tom, kolik ČK poskytl humanitárních pomůcek, počet lidí, kteří potřebují pomoc a jaký je počet věznů v rámci válečných konfliktů.

Informace, které ČK poskytuje:

 • počet objetí konfliktů
 • počet lidí potřebující humanitární pomoc – kolik lidí potřebuje jídlo, pití a zdravotní péči
 • počet oddělených rodin – informace o rodinách, které byly kvůli konfliktu odděleny
 • počet vězňů a zajatců
 • informace o oblastech, které jsou postiženy válečným konfliktem
 • data o poskytování krve
Graf pomoci humanitárních organizací od roku 2004
Zdroj: timelines.com

Co vše dělá Červený kříž

Červený kříž je důležitá organizace, která se zapojuje hned do několika významných oblastí.

Mezi ně patří:

 1. Humanitární pomoc – ČK poskytuje pomoc všem lidem bez ohledu na rasu zasažených válkou, přírodní katastrofou nebo jinými krizovými situacemi
 2. Ochrana lidských práv – ČK se zavazuje k ochraně lidských práv a poskytování právní ochrany obyvatel
 3. Neutralita a nestrannost – nestranná a neutrální organizace, která poskytuje pomoc všem lidem bez ohledu na rasu, náboženská vyznání, věk, pohlaví a sociální status
 4. Rozšiřování vědomostí – ČK se snaží rozšiřovat vědomosti o možnostech pomoci lidem a o právech lidí
 5. Vzdělání a výchova – Červený kříž nabízí několik zajímavých kurzů pro veřejnost

Nabídka kurzů Červeného kříže

Červený kříž nabízí hned několik zajímavých kurzů pro veřejnost.

 • Základy první pomoci pro děti
 • První pomoc pro dospělé
 • Rozšířená první pomoc pro zdravotníky
 • Zvládání živelných katastrof
 • Prevence a připravenost na katastrofy
 • Preventivní zdravotnická a sociální péče
 • Ochrana lidských práv

Každá pobočka Červeného kříže si své kurzy vytváří sama, proto se informujte ve vašem městě, které kurzy jsou k dispozici.

Jaké organizace spolupracují s Červeným křížem?

Všechny světové organizace, které hájí práva lidí a poskytují pomoc spolupracují s ČK. Jedná se o vlády jednotlivých zemí, OSN, UNICEF, OXFAM.

Červený půlměsíc a jeho role s Červeným křížem

Červený půlměsíc je humanitární symbol, který byl zaveden v roce 1863. Půlměsíc je součástí Červeného kříže a jedná se jen o symbol, který uznávají některé státy Blízkého východu, Asie a Afriky.

ČP není samostatná organizace, představuje alternativní symbol, který lépe odpovídá kulturním a náboženským tradicím v oblastech Asie.

Stejně jako červený kříž, je i červený půlměsíc chráněný symbol organizace Červeného kříže. Jeho použití je ovšem omezeno jen na humanitární účely a pomáhá identifikovat zdravotnický personál, zásoby a zařízení během konfliktů a živelných katastrof.

Červený kříž a červený půlměsíc spolu vytvářejí symbol spolupráce a bezvýhradní pomoci.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Světový den Červeného kříže?

8. května

Proč je důležitý den věnovaný Červenému kříži?

Humanitární organizace Červený kříž pomáhá všem lidem bez rozdílu. Proto je zapotřebí podpořit je a informovat širokou veřejnost o nezištné pomoci všech dobrovolníků.

Jak pomáhá Červený kříž?

Dobrovolníci z Červeného kříže pomáhají lidem zasažených živelnou katastrofou nebo civilistům ve válečném konfliktu.

Světový den Červeného kříže je významný den na podporu humanitární organizace, která pomáhá všem lidem bez rozdílu. Nabízí několik zajímavých kurzů a hledá dobrovolníky po celém světě. Je zapotřebí finančně podporovat tuto neziskovou organizaci, která v případě přírodní nebo válečné katastrofy může pomoci i vám.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)