Světová náboženství slaví svůj den. Nehledejme rozdíly a spojme své síly ve jménu víry

Proč je důležité slavit Světový den náboženství?

Jaké akce se konají v rámci tohoto dne?

Znáte všech 5 nejrozšířenějších náboženství?

Základní fakta

Kdy se slavíTřetí neděle v lednu
Kde se slavícelosvětově
Kdo se podílel na založeníBahái společenství
Datum vzniku1950
Důvod vznikuPodpora vzájemného pozorumění

Historie dne věnovanému náboženství

Třetí neděle v lednu se slaví jako Světový den náboženského porozumění (World Religion Day).

Tato událost byla založena v roce 1950 v USA a od té doby se rozšířila do různých částí světa.

Den náboženství (World Religion Day) byl založen v USA ve městě Wilmette v Illinois.

Jeho zakladatelem bylo Bahá’í společenství, které je náboženské hnutí, založené v 19. století.

Bahá’í víra zdůrazňuje jednotu náboženství a důležitost porozumění a respektu mezi různými náboženskými tradicemi.

TOP 5 zajímavostí o náboženském dni

 • Symbolika jednoty: Jedním z hlavních symbolů Světového dne náboženského porozumění je spojení pěti hlavních světových náboženství – křesťanství, islámu, hinduismu, buddhismu a judaismu. Tyto symboly jsou často zobrazeny společně, aby vyjadřovaly ideu sjednocení a vzájemného porozumění.
 • Význam místa: Mnoho akcí se koná v náboženských centrech, chrámech, mešitách, synagogách, klášterech a dalších duchovních lokalitách.
 • Náboženství a věda: Otázka vztahu mezi náboženstvím a vědou je tématem dlouhých debat. Někteří lidé vidí náboženství a vědu jako vzájemně neslučitelné, zatímco jiní hledají způsoby, jak je propojit nebo vnímat jako dvě různé sféry lidského poznání.
 • Křesťanství: Je nejrozšířenějším náboženstvím na světě. Podle odhadů z roku 2020 tvoří křesťané přibližně 31 % celosvětové populace. Největší křesťanskou denominací je římskokatolická církev.
 • Bez vyznání: Podle statistiky stále roste počet lidí, kteří se označují jako bez vyznání nebo ateisté.
Jedno z nejznámějších náboženství na světě - Buddhismus.
Zdroj: pexels.com

Objevte podobné články

Proč se slaví tento den?

Tento den má za cíl podporovat dialog, vzájemné porozumění a mírumilovnou spolupráci mezi různými náboženskými tradicemi. Je to příležitost pro lidi různých vír a světonázorů, aby se setkali, sdíleli své zkušenosti a učili se navzájem.

Tato událost podporuje myšlenku, že navzdory rozdílům ve víře a náboženství můžeme najít společné hodnoty a pracovat společně na mírovém a harmonickém světě.

Který den se slaví?

RokTřetí neděle v lednu
202315. ledna
202421. ledna
202519. ledna
202618. ledna
202717. ledna
202816. ledna
202921. ledna
203020. ledna
203119. ledna
203218. ledna

Akce konané na den náboženství

 • Mezináboženská setkání: Lidé různých náboženských vyznání se mohou sejít k diskuzím a přednáškám. Cílem je vzájemné poznání, sdílení a dialog mezi různými náboženskými tradicemi.
 • Společné bohoslužby: Mohou být uspořádány společné bohoslužby, které představitelé různých náboženství připraví a vedou společně. Tato událost slouží k vyjádření jednoty, vzájemného respektu a modlitbám za mír a porozumění.
 • Přednášky a workshopy: Místní komunity, náboženská centra nebo univerzity mohou uspořádat přednášky a workshopy zaměřené na porozumění různým náboženským tradicím, důležité náboženské události, etiku nebo duchovní aspekty.
 • Kulturní a umělecké události: Mohou se konat výstavy, koncert nebo divadelní představení, které reflektují různé náboženské tradice a kulturní bohatství. Tím se zvýrazňuje vliv náboženství na umění a kulturu.
 • Humanitární aktivity: Místní komunity mohou organizovat dobrovolnické akce a humanitární projekty, které spojují lidi různých náboženských vyznání v práci pro společný dobro a pomoc potřebným.
Statistické údaje o počtu věřících lidí.
Zdroj: pewresearch.org

Nejznámější náboženství

 • Křesťanství: Je nejrozšířenějším náboženstvím na světě. Jeho základy jsou postaveny na učení Ježíše Krista, který je považován za Mesiáše a Syna Božího. Křesťané věří ve spásu skrze víru v Krista, který byl ukřižován a vzkříšen. Křesťanství je rozděleno na různé denominace, jako je římskokatolická církev, pravoslavné církve a protestantské církve.
 • Islám: Je druhé největší náboženství na světě. Jeho základem je Korán, který je považován za posvátné písmo. Islám učí jednotu Boha (Alláha) a následování proroka Mohameda. Pět pilířů islámu zahrnuje vyznání víry, modlitbu, almužnu, půst během měsíce ramadánu a pouť do Mekky (Hajj), pokud to finanční a fyzické možnosti dovolují.
 • Hinduismus: Je nejstarší náboženství na světě a je hlavním náboženstvím v Indii. Hinduismus je založen na mnoha náboženských textech, přičemž nejvýznamnější jsou Védy. Hinduisté věří v reinkarnaci a zákon karmy. Hinduismus zahrnuje širokou škálu božstev a různé rituály a praktiky.
 • Buddhismus: Byl založen Gautamou Buddhou v 6. století před naším letopočtem. Základem buddhismu jsou Čtyři vznešené pravdy a Osmipolední stezka. Buddhové usilují o dosažení osvícení a vymanění se z cyklu znovuzrozování (samsára). Zdůrazňuje cestu středního postupu a soucit ke všem bytostem.
 • Judaismus: Je starobylé abrahámovské náboženství, které má hluboké kořeny v dějinách a kultuře židovského národa. Jeho posvátné texty jsou zaznamenány v Tanachu, který obsahuje Tóru, Proroky a Písmo. Zahrnuje víru v jednoho Boha, dodržování Tóry a důležité rituály a tradice, včetně šabatu a židovských svátků.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Světový den náboženství?

Každý rok se tento den připomíná třetí neděli v lednu téměř po celém světě.

Proč je důležité slavit tento den?

Cílem tohoto dne je zvýšit povědomí o různých náboženství a také rozpustit bariéry, které mezi sebou jednotlivé církve mají.

Jaké akce se konají na den náboženského porozumění?

Mnoho měst pořádá přátelská setkání, kdy se věřící spolu sejdou, promluví si a získají informace o jiných náboženstvích. Konají se společné bohoslužby, kulturní akce a diskuze.

Jaká jsou nejznámější náboženství na světě?

Je jich 5 a jedná se o křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus a judaismus.

Světový den náboženského porozumění (World Religion Day) je významnou událostí, která nás vyzývá k vzájemnému dialogu, porozumění a respektu mezi různými náboženskými tradicemi.

Tento den slouží jako platforma pro vytváření prostoru pro setkávání, učení se o různých náboženstvích, a překonávání předsudků.

Je to příležitost, která nám připomíná bohatství a rozmanitost a důležitost jejich harmonického soužití.

Světový den náboženství nás vyzývá ke společnému budování míru, tolerance a vzájemného respektu ve světě.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)