Jak se slaví svátek Tří králů v České republice? Jaký je jejich původ a historie

Tři králové se každoročně slaví ve stejném datu, a to 6. ledna.

Svátek je významným dnem nejen pro křesťany.

Jaký je původ a jaké tradice naši předkové dodržovali?

Přečtěte si, jak se slaví svátek v České republice!

Základní fakta

Kdy se slaví? 6. ledna
Kdy vznikl tento svátek?V České republice se slaví od středověku
Kdo přišel s tímto svátkem?Křesťané
PopisSvátek Tří králů připomíná narození malého Ježíška v Betlémě. Tradicemi jsou tříkrálové průvody a žehnání domácnostem

Proč se slaví Tři králové v České republice?

Tři králové se na českém území slaví již od středověku. Svátek připomíná cestu tří králů do Betléma.

V dnešní době není svátek pouze křesťanským, ale i lidovým.

Slaví se na většině míst v České republice a doprovází ho spousta tradic a zvyků.

Kdo byli tři králové?

Jména tří králů jsou Kašpar, Melichar a Baltazar.

Kašpar reprezentuje africký kontinent, a proto je vyobrazován s černou pleti. Byl oblečený do širokých orientálních kalhot a pláště. Kašpar přinesl jako dar myrhu. Myrha se využívala k balzamování těl a symbolizuje budoucí Ježíšovo ukřižování.

Melichar je vyobrazován s vousy, jako nejstarší z králů. Jeho oděvem byl červený plášť s kožešinou. Reprezentoval evropský kontinent. Melicharův dar Ježíškovi bylo zlato, které symbolizuje úctu.

Posledním z králů je Baltazar, zastupující asijský kontinent. Je oděn do dlouhého pláště a vysokých bot. Baltazar přinesl jako dar kadidlo, které se používá při náboženských obřadech.

Tři králové následovali hvězdu do Betléma, kde se poklonili Ježíškovi.

Na jaké dny v následujících 10 letech připadá tento svátek?

RokDen
6. ledna 2024Sobota
6. ledna 2025Pondělí
6. ledna 2026Úterý
6. ledna 2027Středa
6. ledna 2028Čtvrtek
6. ledna 2029Sobota
6. ledna 2030Neděle
6. ledna 2031Pondělí
6. ledna 2032Úterý
6. ledna 2033Čtvrtek

Historie a původ svátku

Tři králové se každoročně slaví 6. ledna. Slavíme narození Ježíše Krista a tímto dnem ukončujeme vánoční období.

Příběh tří králů je jedním z nejoblíbenějších v křesťanské víře. Ukazuje oddanost a sílu víry.

Kdo byli tři králové a jak našli malého Ježíška?

Mudrcové spatřili na nebi zářivou hvězdu, která znamenala narození nového židovského krále. Vydali se na dlouhou a nebezpečnou cestu, aby vzdali holt spasiteli. Na této těžké cestě jim pomáhala jejich víra a odhodlání.

V zemi, kde se Ježíš narodil, vládl král Herodes, za kterým mudrci přišli a ptali se na nového krále. Herodes je poslal do Betléma a řekl, aby mu po nalezení malého Ježíška dali zprávu, aby se mohl také poklonit. Králové našli Ježíška ve stáji, poklekli a uctívali ho.

Co nesli tři králové za dary?

Zlato, které je symbolem moci a bohatství, kadidlo, které symbolizuje zbožnost a úctu k bohu a myrhu, která symbolizuje Ježíšovo utrpení a smrt na kříži.

Po setkání s malým Ježíškem se vydali na cestu domů bez toho, aniž by se zmínili Herodovi o místě, kde se Ježíšek narodil. V noci se jim totiž zjevila pravda, že Herodes chce dítě zabít. Josefovi, otci Ježíše, v noci Bůh nařídil, aby odvedl Ježíška i jeho matku do Egypta, aby je uchránil před Herodem.

Tři králové nesoucí zlato, kadidlo a myrhu
Zdroj: pixabay.com

Objevte podobné články

Tradice na Tři krále v Česku

V České republice se svátek Tří králů začal slavit již ve středověku. Bylo zvykem, že se lokální panovník oblékl za jednoho mudrce a chodil ulicemi. Tato tradice probíhala až do konce 19. století, kdy byla zrušena rakouskými panovníky. Tříkrálové průvody jsou i současnou tradicí a můžeme je najít v mnoha městech a vesnicích.

Tříkrálový průvod

Při průvodu se lidé oblékají jako mudrcové a putují ulicemi. Průvod je doprovázen zpěvem koled a účastníci nesou sladkosti či dárky, které se rozdávají dětem.

Požehnání domácnostem

Nejznámější tradicí je žehnání domácnostem. Svěcenou křídou se na dveře napíšou písmena K+M+B. Písmena nezobrazují jména tří králů – Kašpar, Melichar a Baltazar, ale Kristus požehná tento dům.

Svěcení

V tento den kněží světili různé předměty. První z nich je křída. Tou se pak píšou písmena K+M+B, které ochraňují domov. V minulosti se křída dávala například dobytku do jídla, aby nebyl uhranut nebo ji nosily kolem krku matky po porodu.

Kněží také světili tříkrálovou vodu. Ta se pak používala na ochranu, na pole a včelí úly pro lepší úrodu a na léčení.

Tříkrálová koupel

Na Tři krále se naši otužilí předkové koupali ve studené vodě. Proč? Věřili, že koupel v potoku, či řece zaručuje zdraví!

Koledování

V minulosti se za tři krále převlékaly chudé děti. Doufaly, že vykoledují potraviny, které jim a jejich rodině pomohou v příštím období. Dnes lidé koledují o příspěvky na Tříkrálovou sbírku, která je největší dobročinnou sbírkou v České republice.

Pokud chcete na sbírku přispět, po ulicích v tomto období chodí koledníci s kasičkami nebo lze přispět online na webových stránkách Tříkrálové sbírky. Prostředky se přerozdělují na různé charity.

Zapalování svící

V předvečer Tří králů každý člen domácnosti zapálil svíci. Ten, komu dohořela jako první, měl jako první zemřít. Pokud kouř směřoval vzhůru, měl jít do nebe, pokud směřoval dolů, měl jít do pekla.

Časté je také odstrojování stromků a tím ukončení vánočního času. Také ohlédnutí se za uplynulým rokem a vzdání díků za vše dobré, co jsme prožili. Podívejte se, jak se slaví Tři králové v Německu či Polsku!

Nejznámější koledy a pranostiky v České republice

Tříkrálové pranostiky

  • Je-li na Tři krále větrno, bude úrodno.
  • Bude-li na Tři krále mnoho hvězd, urodí se mnoho brambor.
  • Je-li tříkrálová noc hvězdnatá, budou se rodit beránci, býčci, kozlíci a kluci.
  • Na Tři krále o hodinu dále.
  • Boží křtění, zimu mění.
  • Je-li na Boží křtění měsíc v úplňku, toho roku lze očekávat povodně.

Tříkrálové koledy

My 3 králové jdeme k vám..
Nejznámější tříkrálová koleda – My tři králové
Koleda, koleda, Štěpáne
Koleda, koleda, Štěpáne

Často kladené otázky

Kde se vzal svátek Tří králů a jaký má význam?

Svátek Tří králů je významným svátkem v České republice, který se koná 6. ledna. Svátek připomíná návštěvu tří mudrců u Ježíška, jak je vyprávěno v Matoušově evangeliu. Mudrci cestovali z východu za hvězdou, která je přivedla do Betléma. Jako dary přinesli zlato, kadidlo a myrhu. Příběh mudrců je po staletí důležitou součástí křesťanské tradice.

Jaké jsou nejznámější zvyky a tradice spojené se Třemi králi v Česku?

Nejčastějším zvykem je požehnání domácností, koledování a tříkrálový průvod.

Otevírací doba na svátek Tří králů v České republice

Tři králové nejsou v České republice státním svátkem, a tudíž mohou být obchody otevřené dle klasické otevírací doby. Pokud si však nejste otevírací dobou jisti, navštivte webové stránky prodejce.

Prohlédněte si běžnou otevírací dobu v nejčastěji navštěvovaných obchodech v České republice. Otevírací doba se v jednotlivých místech může lišit.

LidlPo – Ne: 7:00 – 20:00
KauflandPo – Ne: 7:00 – 22:00
Albert supermarketPo – Ne: 7:00 – 20:00
Penny marketPo – Ne: 7:00 – 20:00
TescoPo – Ne: 7:00 – 22:00
BillaPo – Ne: 7:00 – 20:00
GlobusPo – Ne: 7:00 – 21:00

Autor článku
Karolína Machusová

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)