Světový den prevence týrání a zneužívání dětí — bojujme společně proti tomuto nebezpečí

Vyskytuje se ve všech společnostech kulturách.

Tento závažný zločin může mít zničující dopad.

Jak předcházet násilí? Sledujte a vnímejte svět kolem nás.

Oslavte Světový den prevence týrání a zneužívání dětí.

Základní fakta

Kdy se slaví19. listopadu
Kde se slavícelosvětově
Původ vznikuBrazílie
Datum vzniku2000

Historie a význam Světového dne prevence týrání a zneužívání dětí

Slaví se každý rok 19. listopadu a má za cíl zvýšit povědomí o této citlivé problematice a vzdělávat veřejnost o důsledcích, které týrání a zneužívání dětí mohou mít na jejich zdraví a psychický stav.

Historie tohoto dne sahá až do roku 1989, kdy Valné shromáždění Organizace spojených národů přijalo Úmluvu o právech dítěte. Tento dokument vyzývá k zajištění ochrany dětí před všemi formami týrání a zneužívání. Byl vyhlášen v roce 2000, aby upozornil na důležitost této úmluvy a aby se podpořily iniciativy na ochranu práv dětí po celém světě.

Význam Světového dne prevence týrání a zneužívání dětí spočívá v tom, že upozorňuje na závažnost tohoto problému, který se vyskytuje ve všech společnostech a kulturách. Týrání a zneužívání dětí jsou závažnými zločiny a mohou mít zničující dopad na zdraví a psychický stav dítěte. Tyto děti se mohou stát trauma pacienty, které je následně těžké léčit. Proto vyzývá k prevenci a ochraně dětí před jakýmkoliv druhem týrání a zneužívání.

Vzdělávání a osvěta jsou klíčové k boji proti tomuto problému a k ochraně práv dětí. Tento den nás také připomíná naši zodpovědnost za děti a potřebu společného úsilí na jejich ochranu.

Kdy oslavit tento den v následujících 10ti letech

Neděle19. listopadu 2023
Úterý19. listopadu 2024
Středa19. listopadu 2025
Čtvrtek19. listopadu 2026
Pátek19. listopadu 2027
Neděle19. listopadu 2028
Pondělí19. listopadu 2029
Úterý19. listopadu 2030
Středa19. listopadu 2031
Pátek19. listopadu 2032

O co tento den usiluje?

Týrání a zneužívání dětí jsou široké pojmy, které zahrnují různé formy fyzického, sexuálního a psychologického násilí, zanedbávání, diskriminaci a další porušování práv dětí.

Fyzické týrání se může projevovat například bitím, kopáním, škrábáním nebo použitím násilí s předměty. Sexuální zneužívání zahrnuje například sexuální kontakty s dětmi, pornografii s dětmi, zneužívání prostřednictvím internetu nebo vystavování dětí sexuálním výhrůžkám. Psychické týrání se může projevovat manipulací, ponižováním, zesměšňováním nebo omezováním svobody dětí.

Zanedbávání dětí může zahrnovat nedostatečnou péči o dítě, nevyhovující stravu, ubytování a hygienu, nedostatek zdravotní péče nebo nedostatečné zajištění školní docházky. Diskriminace dětí může být založena na rasových, náboženských nebo etnických rozdílech a může se projevovat vylučováním, segregací nebo omezením přístupu k určitým službám nebo příležitostem.

Týrání a zneužívání dětí jsou vážnými problémy, které mají závažné následky na zdraví a psychický vývoj dětí a mohou mít dopad na celý jejich život. Proto je důležité, aby společnost a jednotlivci děti chránili a bránili se všem formám týrání a zneužívání.

Malý smutný chlapec za pletivem.
Zdroj: Pixabay.com

Příčiny problematiky

Příčiny týrání a zneužívání dětí jsou komplexní a mohou být různé pro každou situaci.

 • Násilí v rodině: Týrání a zneužívání dětí mohou být spojeny s násilím v rodině, jako je například domácí násilí, alkoholismus nebo drogová závislost.
 • Sociální faktory: Některé sociální faktory mohou také hrát roli při týrání a zneužívání dětí. Například chudoba, nezaměstnanost, nevhodné bydlení a izolace mohou přispět k vzniku těchto problémů.
 • Psychologické faktory: Některé psychologické faktory mohou také hrát roli při týrání a zneužívání dětí. Například osoby, které mají narušené sebevědomí, úzkost, deprese nebo posttraumatickou stresovou poruchu mohou být více náchylné k týrání a zneužívání dětí.
 • Kultura a společnost: Některé kultury a společnosti mohou mít různé normy a hodnoty, které mohou vést k týrání a zneužívání dětí. Například některé kultury považují trestání dětí za běžnou praxi.
 • Nedostatečné informace a vzdělání: Mnoho lidí nemusí být dostatečně informováno o tom, jak chránit děti před týráním a zneužíváním. Nedostatek vzdělání může vést k nevědomosti o tom, jaké jsou důsledky týrání a zneužívání dětí.

Příčiny týrání a zneužívání dětí jsou velmi komplexní a mohou zahrnovat mnoho faktorů. Nicméně, snaha o prevenci těchto problémů by měla zahrnovat práci na řešení těchto faktorů a podpora vzdělání a informovanosti o důsledcích týrání a zneužívání dětí.

Objevte podobné články

Jak násilí předcházet?

Existuje mnoho způsobů, jak lze předcházet týrání a zneužívání dětí.

 • Důležité je vytvořit bezpečné a podporující rodinné prostředí pro děti. Rodiče by měli být vzorem, kteří ukazují dětem, jak se chovat k ostatním lidem a jak správně řešit konflikty.
 • Vzdělání a informovanost o tom, jak rozpoznat týrání a zneužívání dětí, mohou pomoci předcházet těmto problémům. Rodiče, učitelé a další dospělí by měli být schopni rozpoznat varovné signály a vědět, jak jednat v situaci, kdy se dítě cítí ohroženo.
 • Důležité je podporovat dětské sebevědomí a sebeúctu, aby se děti cítily silné a schopné hájit se v situacích, kdy jsou ohroženy.
 • Prevence domácího násilí může pomoci předcházet týrání a zneužívání dětí, jelikož v mnoha případech jsou děti svědky násilí mezi rodiči.
 • Spolupráce mezi rodinou, školou a komunitou může být klíčem k prevenci týrání a zneužívání dětí. Komunitní organizace, jako jsou například sportovní kluby, taneční skupiny nebo náboženské organizace, mohou být důležitým zdrojem podpory pro děti a rodiny.

Je důležité si uvědomit, že prevence týrání a zneužívání dětí je záležitostí celé společnosti a každý z nás může hrát svou roli v tom, aby děti byly chráněny před těmito nebezpečnými situacemi.

Panorama - When Kids Abuse Kids BBC Documentary
Zdroj: YouTube.com

Jak tento den oslavit a podpořit?

 • Diskutujte s dětmi o jejich právech: Můžete si s dětmi povídat o tom, jaká jsou jejich práva a jak je důležité je chránit. Tento den může být dobrým výchozím bodem pro diskuzi o bezpečnosti a ochraně dětí.
 • Vzdělávejte se o týrání a zneužívání dětí: Můžete si přečíst nějaké knihy, články nebo zdroje, které vám pomohou porozumět týrání a zneužívání dětí a jak mu předcházet.
 • Podpořte organizace, které se zabývají ochranou dětí: Můžete se zapojit do kampaně nebo podpořit organizaci, která pracuje na ochraně dětí před týráním a zneužíváním.
 • Sdílejte informace s rodinou a přáteli: Můžete sdílet informace s rodinou a přáteli o důležitosti prevence týrání a zneužívání dětí. Tímto způsobem můžete pomoci šířit povědomí o této důležité záležitosti.
 • Zapojte se do aktivit pro děti: Můžete se zapojit do aktivit pro děti, které podporují bezpečnost a ochranu dětí, jako jsou například workshopy, výtvarné soutěže nebo sportovní turnaje.

Zajímavosti o Světovém dni proti ubližování dětem

Tento den byl poprvé vyhlášen v roce 2000 na Světovém kongresu proti obchodování s lidmi v brazilském městě Rio de Janeiro.
Motto letošního roku (2023) pro tento den zní „Zastavme týrání a zneužívání dětí: Posilujme důvěru a podporujme ochranu“.
Tento den si klade za cíl upozornit na důležitost prevence týrání a zneužívání dětí, propagovat práva dětí a podporovat bezpečnost a ochranu dětí.
V některých zemích se tento den slaví celý týden jako týden prevence týrání a zneužívání dětí, který zahrnuje různé aktivity a kampaně.
Organizace UNICEF nabízí na svých stránkách online kurz „Prevence týrání a zneužívání dětí“, který pomáhá zvyšovat povědomí o této problematice a poskytuje informace o způsobech prevence.
Tento den se také slaví v různých zemích po celém světě a mnoho organizací pořádá různé akce, jako jsou například semináře, workshopy a charitativní akce, aby pomohly zvýšit povědomí o této důležité záležitosti.

Často kladené otázky

Proč se slaví Světový den proti ubližování dětí?

Byl založen, aby se upozornilo na problematiku týrání a zneužívání dětí, propagovala práva dětí a podporovala bezpečnost a ochrana dětí.

Jaké jsou příčiny týrání a zneužívání dětí?

Příčiny týrání a zneužívání dětí mohou být různé, například rodinné problémy, psychické nebo fyzické obtíže rodičů, sociální vyloučení, nedostatek informací o správné výchově dětí, nevhodné prostředí, špatné vztahy v rodině, špatné okolnosti a další.

Jak lze předejít ubližování dětem?

K prevenci týrání a zneužívání dětí je třeba poskytnout dětem bezpečné prostředí, vhodné vzdělání a informace o tom, jak se bránit nebezpečí, podporovat vztahy v rodině a poskytovat dětem emocionální a psychologickou podporu. Důležité je také podporovat předpisy a opatření zaměřené na ochranu dětí.

Jaký je význam Dne prevence týrání pro děti?

Dětem připomíná důležitost ochrany a práv dětí, podporuje bezpečnost a ukazuje, že dospělí a společnost jsou angažovaní v ochraně dětí.

Autor článku
Hana Havlíčková

Jmenuji se Hanka, zanedlouho mi bude 30 a mám malou holčičku školkou povinnou. Rodičovská dovolená, Covid a souhra okolností mě přivedla na cestu copywritingu, která se stala mou prací. Ve volné chvíli nejraději hodím nohy na gauč a nebo cestuji po přátelích či po lese. Mezi koníčky bych zařadila čtení knih, sledování thrillerů, modelování nehtů nebo malování.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)