Civilizační choroba, která zabíjí. Světový den proti mozkové mrtvici vás informuje o prevenci

Světový den proti mozkové mrtvici se v květnu slaví jen několik málo let, i tak je velmi důležitý pro veřejnost. Mozková mrtvice má svůj velký významný den v říjnu.

Mozková mrtvice má každý rok na svědomí několik milionů lidí, víte kdo je nejvíce ohrožen?

Trombektomie je účinný způsob léčby CMP, musí se ovšem provést do určité hodiny od vzniku mozkové mrtvice. V článku se dozvíte, jak velkou roli hraje čas.

Víme, které země mají největší počet mozkových mrtvic, informace v článku.

Základní fakta

Kdy se slaví15. května
Kde se slavícelý svět
Stát vznikuUSA
Kdo se podílel na vznikuSpolečnost cévní a intervenční neurologie
Datum vzniku2021
Důvod vznikuInformace o současné léčbě mozkové mrtvice a rozpoznání příznaků

Mozková mrtvice je náhlé postižení krevního zásobení v mozku

Historie Světového dne proti mozkové mrtvici

Historie tohoto významného dne je krátká. Světový den proti mozkové mrtvici, ve světě známý spíše jako Světový den trombektomie po mozkové mrtvici byl vyhlášen na konferenci v roce 2021.

Miliony lidí totiž stále nejsou léčeni adekvátně a jejich šance na normální život jsou mizivé. Několik tisíc lidí bohužel kvůli nedostatečné a včasné léčbě zemře.

Historie mozkové mrtvice

První zmínky tohoto stavu sahají až do starověku, kdy byly popsány příznaky a důsledky této nemoci. Lékař Galénus popsal CMP jako ,,náhlé udušení mozku“.

Ve středověku byla mozková příhoda připisována božímu hněvu.

V 19. století se klade větší důraz na vědecké poznávání mozkové mrtvice. Tato doba přinesla také přelom v diagnostice a léčbě mozkové mrtvice.

Ve 20. století byla objevena trombolýza (látka rozpouštějící sraženinu), která posunula úspěšnost léčby výše.

V současnosti se výzkum věnuje především rychlému zásahu, který navrátí normální krevní oběh do mozku, rozpustí krevní sraženinu a pomůže roztáhnout krevní cévy. Mezi momentálně nejlepší metody patří trombektomie, kdy se odstraní sraženina za pomocí cévního katétru zavedeného do krevního řečiště přímo do mozkových cév.

Krevní sraženina jako příčina vzniku mozkové mrtvice
Zdroj: istockphoto.com

TOP 5 zajímavostí o mozkové mrtvici

Mozková mrtvice je velmi zajímavý akutní stav, který ovlivňuje hned několik lidských oblastí. Může mít za následek špatný pohyb, mluvu, ale i myšlení. My si teď napíšeme ty nejzajímavější informace o mozkové mrtvici.

 1. CMP je druhou nejčastější neúrazovou příčinou úmrtí na světě
 2. Mozková mrtvice nastává náhle, každý rok jí prodělá 15 miliónů lidí a první pomoc je klíčová
 3. Mozková příhoda vede k trvalým omezením, invaliditě a v některých případech i k náhlé smrti, až třetina lidí po CMP nepřežije
 4. Nejvíce ohroženou skupinou jsou obézní starší lidé, kteří kouří a mají vysoký krevní tlak
 5. Více než polovina pacientů, kteří přežijí CMP, má trvalé následky

Proč je důležité slavit Světový den proti mozkové mrtvici

Počet lidí s prodělanou cévní mozkovou příhodou neustále rostou. Léčba je sice v posledních letech na vysoké úrovni, ale ve světě je bohužel několik faktorů, které léčbu mohou degradovat.

Jedná se především o včasné rozpoznání příznaků CMP a následnou první pomoc a druhým faktorem je nedostatečné léčebné postupy v rozvojových zemí.

Více než 22 zemí informuje veřejnost o tom, že je u nich k dispozici léčba, která dokáže u velkého procenta lidí úspěšně vyřešit cévní mozkovou příhodu, a zamezit tak těžkým stavům. Což je v porovnání se světem malé procento. Proto je zapotřebí neustále informovat širokou veřejnost a hlavně shánět finanční dary na podporu prevence, diagnostiky a léčby pro všechny pacienty z celého světa.

Mezi země s největším počtem úmrtí na mozkovou mrtvici patří:

 • Spojené státy americké
 • Německo
 • Francie
 • Japonsko
 • Velká Británie

Který den se slaví?

Rok15. května
2023pondělí
2024středa
2025čtvrtek
2026pátek
2027sobota
2028pondělí
2029úterý
2030středa
2031čtvrtek
2032sobota

Akce konané na Světový den proti mozkové mrtvici

Světové organizace pořádají v květnu několik zajímavých přednášek, besed a workshopů. Můžete sledovat online přednášky, kdy vám odborníci z celého světa poví novinky v léčbě mozkové mrtvice a ukážou vám princip trombektomie.

Do akce se také zapojují záchranáři a neurologové, kteří vás informují o tom, jak důležitá je první pomoc a jaké následky může mít pozdní příjezd do nemocnice. Trombektomii je totiž potřeba provést do 24 hodin od prvních příznaků, říkáte si, že je to hodně času, ale nenechte se zmást, pokud člověk dostane mozkovou příhodu a jeho mozek není správně zásoben krví, je každá hodina velmi důležitá a po 24 hodinách se šance na přežití markantně snižují.

Nejlepší šanci na uzdravení má člověk, který je dopraven do nemocnice do 3-6 hodin od vzniku prvních příznaků

Objevte podobné články

Zajímavé akce ve vašem městě

Velký den má mozková mrtvice v říjnu, to ovšem neznamená, že by se v květnu, na Světový den proti mozkové mrtvici nekonaly žádné akce, naopak. Několik desítek zemí se na tento významný den připravuje a pořádá informační kampaně, kde hlavně včasné rozpoznání příznaků CMP a včasná léčba hrají důležitou roli.

Nemocnice ve větších městech pořádají informační stánky, kde si můžete prohlédnout videa s první pomocí a odnést si jednoduché schéma, jak rozpoznat cévní mozkovou příhodu.

Mohu se zapojit do Světového dne proti mozkové mrtvici?

Samozřejmě, je velmi důležité šířit do světa jak důležitá je prevence, rozpoznání příznaků a následná léčba.

Co vše můžete udělat:

 • Pomoci finančně organizaci nebo konkrétnímu pacientovi, který prodělal mozkovou příhodu
 • Zapojit se do dobrovolnické práce a šířit informace o prevenci
 • Uspořádat dobročinný běh na podporu informovanosti o mozkové mrtvici
 • Pořídit si knihu o mozkové mrtvici
 • Začít pracovat na vlastní životosprávě, lépe zdravěji jíst, omezit kouření, zvýšit fyzickou aktivitu
 • Na mnoha webech si můžete zdarma stáhnout příručku tzv. Metodu FAST a sdílet jí na sociálních sítích pod hashtagem #worldstrokeday
Metoda FAST může zachránit život
Zdroj: istockphoto.com

Jak vypadá metoda FAST

Metoda FAST vám pomůže rychle rozpoznat, zda se jedná o náhlou mozkovou příhodu. Jedná se o soubor 4 typických příznaků, kterými pacienti po prodělání uzávěru cévy v mozku trpí. Nemusí se dostavit všechny a některé mohou mít jen náznak, pokud ovšem zaznamenáte alespoň jeden z těchto příznaků, volejte záchranou službu.

F (face) – obličej: požádejte člověka s podezřením na CMP, aby se na vás usmál. Je jeho koutek povislý? Nebo má pokles očního víčka? Jedná se o jeden z příznaků CMP, okamžitě volejte ZZS

A (arm) – paže: pomozte člověku předpažit, klesne-li jedna ruka nápadně oproti druhé a postižený nemůže ruku udržet? Okamžitě volejte ZZS

S (speech) – řeč: nedokáže člověk správně mluvit? Nenachází slova, zaměňuje slova ve větě za jiná, jeho věty jsou nesrozumitelné? Rozumí vám, ale nemůže mluvit? Volejte ZZS

T (time) – čas: při CMP jde o čas, pokud zjistíte, že alespoň jeden z příznaků je u postiženého přítomný, volejte ZZS

Organizace zapojující se do Světového dne proti mozkové mrtvici

Každá vyspělá země má svou organizaci, která se zajímá o pacienty po prodělané mozkové mrtvici v dané oblasti. Organizace se zaměřují na informovanost veřejnosti, sdílení preventivních programů, shánějí finanční prostředky pro výzkum.

Mezi největší organizace zapojující se do Světového dne proti mozkové mrtvici patří:

 • American Stroke Association (Americká asociace pro mozkovou mrtvici)
 • National Stroke Association (Národní asociace pro mozkovou mrtvici)
 • Stroke Alliance for Europe (Aliance pro mozkovou mrtvici v Evropě)
 • Brain Attack Coalition (Koalice proti mozkové mrtvici)
 • National Institute of Neurological Disorders and Stroke (Národní ústav pro neurologická onemocnění a mozkovou mrtvici)

Mozková mrtvice – víte o ní vše?

Cévní mozková příhoda, mozková mrtvice, CMP, mozkový infarkt nebo iktus, všechny tyto názvy pojednávají o náhlém mozkovém postižení krevní sraženinou, který vede k mnoha nebezpečným život ohrožujícím stavům.

Mozková mrtvice může postihnout jakoukoliv oblast mozku, proto jsou i příznaky různé a stavy po prodělání u každého člověka individuální. Obrovskou roli také hraje fyzická zdatnost jedince a konkrétní rizikové faktory.

Rizikové faktory pro vznik CMP je především vysoký krevní tlak, poté je to kouření, vysoký cholesterol, cukrovka.

rizikové faktory pro vznik mozkové mrtvice
Zdroj: istockphoto.com

Dva typy mozkové mrtvice

U mozkové příhody rozlišujeme dvě základní formy:

1. Ischemická mozková příhoda – vzniká kvůli tvoření krevní sraženiny přímo v tepně (trombus) nebo odloupnutím krevní sraženiny z jiné části těla, která poté putuje krevním řečištěm a zastaví se v jakékoliv části mozkové tepny (embolus).

Čas je při mozkové mrtvici klíčový, pokud se léčba zahájí do 3-6 hodin od prodělání CMP, má pacient velkou šanci na přežití a vrácení se do běžného života.

2. Hemoragická mozková příhoda – způsobuje jí prasklá céva, kterou způsobí vysoký krevní tlak. Následky jsou bohužel mnohem horší než v prvním případě a příznaky se objevují náhle, také léčba je mnohem komplikovanější. Ovšem prevence může riziko velmi snížit.

Diagnostika a léčba

Diagnostika je provedena většinou rychle, protože stav je závažný a pacient potřebuje okamžitou pomoc na specializované jednotce. Jsou provedeny základní krevní odběry, neurologické vyšetření, které je zásadní pro zhodnocení, zda pacient trpí ischemickou nebo hemoragickou příhodou. Každá má zcela jiný léčebný přístup. Pacient je odeslán na CT nebo MR (magnetickou rezonanci).

Léčba je provedena podle typu a rozsahu. Záleží na tom, jak moc velké postižení mozku pacient má, jak velká je krevní sraženina, jak velké je krvácení v případě hemoragické mozkové příhody. Ischemická příhoda se může léčit jen léky nebo trombektomii, kterou jsme si popisovali výše. Hemoragická příhoda potřebuje již invazivní chirurgický zákrok.

Pacient po prodělané cévní mozkové příhodě zůstává několik dní, týdnů i měsíců v nemocnici. Následná rehabilitace je důležitá pro obnovení funkcí.

Často kladené otázky

Kdy slavíme den proti mozkové mrtvici?

Významný den proti mozkové mrtvici se slaví po celém světě každý rok 15. května

Proč slavíme den proti mozkové mrtvici?

Mozková mrtvice představuje velké riziko pro obyvatele celé planety. Procento úmrtí je vysoké a větší informovanost nutností

Jak léčit mozkovou mrtvici?

V současné době je k dispozici několik postupů. Nejčastější je trombolýza (rozpuštění sraženiny podáním léků do žíly) nebo trombektomie (odstranění sraženiny za pomocí katétru).

Světový den proti mozkové mrtvici upozorňuje širokou veřejnost na včasné rozpoznání příznaků mozkové příhody. Vysoké procento úmrtí a lidí s trvalými následky je nejenom v evropských zemích velký problém. Zapojte se do Světového dne proti mozkové mrtvici i vy a informujte své známé a rodinu o metodě FAST.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)