Světový den proti trestu smrti připomíná zákaz trestu smrti ve 100 zemích světa. Proč tomu tak je?

Dnes už je pod záštitou zákona proti trestu smrti více než 100 zemí.

Dříve popravili lidi, i když důkazy neukazovali 100% obvinění.

S tímto se bojovalo téměř až do 20. století.

Světový den proti trestu smrti se koná 10. října od roku 2003.

Základní fakta

Kdy se slaví10. října
Kde se slavíCelosvětově
Původ vznikuFrancie
Datum vzniku2003

Historie Světového dne proti trestu smrti

Tento svátek byl zaveden v roce 2003 organizací ECPM a od té doby se stal důležitou událostí pro lidi, kteří usilují o zrušení trestu smrti po celém světě.

Historie tohoto svátku sahá až do 18. století, kdy se začalo v Evropě prosazovat zrušení trestu smrti a nahrazení jinými formami trestu. První státy, které zrušily trest smrti, byly Lucembursko a Portugalsko v roce 1867, následované dalšími zeměmi v průběhu 20. století. V současné době je trest smrti zakázán v Evropské unii, ale stále je používán v mnoha zemích světa.

Mezi hlavními organizacemi, které podporují Světový den proti trestu smrti, jsou Amnesty International, Human Rights Watch a ECPM. Tyto organizace usilují o zrušení trestu smrti po celém světě a pomáhají lidem, kteří jsou odsouzeni k této formě trestu.

V současné době je trest smrti zakázán ve více než 100 zemích světa. Nicméně stále existují země, jako například Čína, Írán, Saudská Arábie nebo Spojené státy americké, kde se trestu smrti používá a kritici upozorňují na mnoho případů, kdy byla tato forma trestu udělena nespravedlivě nebo kdy byli odsouzení nesprávně identifikováni jako pachatelé zločinu. Navíc mnoho odborníků tvrdí, že trest smrti není účinným nástrojem pro snižování kriminality a že existují jiné způsoby, jak potlačit zločinnost a zajišťovat bezpečnost společnosti.

Úterý10. října 2023
Čtvrtek10. října 2024
Pátek10. října 2025
Sobota10. října 2026
Neděle10. října 2027
Úterý10. října 2028
Středa10. října 2029
Čtvrtek10. října 2030
Pátek10. října 2031
Neděle10. října 2032

Historie trestu smrti

Historie trestu smrti se začala ve starověkém světě. Trest smrti byl obvyklým způsobem, jak se řešily zločiny v mnoha civilizacích, jako například v antickém Římě, Egyptě, Řecku nebo Persii. Důvodem pro trest smrti byly především trestné činy jako vražda, zrada, krádež nebo válečné zločiny.

Ve středověku byl trest smrti běžnou formou trestu po celé Evropě. Kromě klasických trestů jako poprava oběšením, poprava gilotinou nebo poprava na kolesech se používal i trest lámaní na kole, kde byl odsouzený umístěn na kolo a následně mu byly lámané kosti. Tento trest byl běžným způsobem, jak potrestat zločince a byl považován za velmi krutý.

V 18. a 19. století se v mnoha evropských zemích začal konat boj proti trestu smrti. Mnozí kritizovali trest smrti jako krutý a nehumánní. Vlivem těchto kritik se některé země začaly více zaměřovat na alternativní tresty jako práci na charitativních projektech, nucenou práci nebo vězení.

Dnes se trest smrti považuje za velmi kontroverzní záležitost. Na jedné straně jsou lidé, kteří věří, že trest smrti je spravedlivým a účinným způsobem boje proti zločinu. Na druhé straně jsou lidé, kteří tvrdí, že trest smrti je krutý a nehumánní a že neexistuje spolehlivý způsob, jak posoudit vinu osoby na základě soudního procesu.

Význam oslav tohoto dne

Slaví se každoročně 10. října a byl poprvé vyhlášen v roce 2003. Jeho cílem je zvýšit povědomí o závažnosti a nehumánnosti trestu smrti a podpořit mezinárodní úsilí o jeho zrušení.

Také slouží jako příležitost pro organizace, aktivisty a jednotlivce, aby představili své argumenty proti trestu smrti a vyzvali vlády k zrušení trestu smrti a nahrazení ho humánnějšími alternativami. Tento den je důležitým připomenutím toho, že trest smrti je porušením lidských práv a že není důkazem spravedlnosti.

Význam spočívá v tom, že umožňuje lidem z celého světa hovořit o trestu smrti jako o nespravedlivé a nehumánní formě trestu a podporovat hledání alternativních řešení trestné činnosti. Díky tomuto dni mohou organizace a jednotlivci zdůraznit význam ochrany lidských práv a důstojnosti každého člověka, bez ohledu na to, co udělal.

Objevte podobné články

Jak probíhají oslavy

V tento den se pořádají různé akce a kampaně, které mají za cíl zvýšit povědomí o tomto problému a přesvědčit vlády, aby trest smrti zrušily. Mezi tyto akce patří například protesty, demonstrace, petice a osvětové kampaně.

Organizace, které se zabývají lidskými právy a bojem proti trestu smrti, často v tento den pořádají konference, semináře a diskuse na téma trestu smrti a jeho dopadu na společnost. Tato setkání poskytují platformu pro výměnu názorů a zkušeností mezi aktivisty a odborníky na lidská práva.

Dalším způsobem je osvětová činnost. Organizace a aktivisté se snaží informovat veřejnost o důsledcích trestu smrti a o alternativách, které jsou k dispozici. Tyto aktivity zahrnují výstavy, koncerty, divadelní představení a filmy, které ukazují nejen nespravedlnost trestu smrti, ale také vztahují se k lidským právům a humanitárním otázkám.

V neposlední řadě je také příležitostí k upozornění na případy lidí, kteří jsou v současné době vězněni a hrozí jim trest smrti. Organizace a aktivisté se snaží prosadit změnu v těchto případech a pomoci odsouzeným lidem.

„Trest smrti je nejen nehumánní a neetický, ale také nedokáže zabránit výskytu trestné činnosti.“ — Kofi Annan, bývalý generální tajemník OSN

Argumenty proti trestu smrti 

Nemožnost opravy chybKdyž je někdo odsouzen k trestu smrti a později se ukáže, že byl odsouzen nespravedlivě, není možné tento krok vrátit zpět. Existuje řada případů, kdy byli lidé odsouzeni k trestu smrti, ale později byli osvobozeni na základě DNA důkazů.
DiskriminaceTrest smrti může být použit diskriminačně proti určitým skupinám, jako jsou chudí, menšiny nebo lidé s mentálními poruchami. To může vést k nespravedlivým rozhodnutím o vině a trestu.
Porušení lidských právTrest smrti se často považuje za porušení práva na život a proti mučení a nelidskému zacházení. Trest smrti může také způsobit psychickou újmu rodinám a přátelům obětí.
NepřesnostSoudní procesy mohou být ovlivněny několika faktory, jako jsou nedostatečné důkazy, svědkové a experti, kteří poskytují falešné informace, a omezené finanční zdroje pro obhajobu. To může vést k nespravedlivým rozsudkům.
AlternativyExistují alternativní formy trestu, jako jsou doživotní vězení bez možnosti podmíněného propuštění, které mohou být účinné při ochraně veřejnosti před zločinem a zároveň dodržovat lidská práva.
NeúčinnostTrest smrti nemusí být účinným způsobem odradit ostatní od páchaní trestných činů. Kromě toho může být toto opatření nákladné a může být finančně náročné pro státní rozpočet.

Zajímavosti o Světovém dni proti trestu smrti

První Světový den proti trestu smrti se konal v roce 2003 a od té doby se každoročně slaví 10. října.
Od roku 2003 se Světový den proti trestu smrti stal globální kampaní, která je podporována mnoha organizacemi, vládami, náboženskými institucemi a jednotlivci po celém světě.
Mezi zeměmi, kde se stále praktikuje trest smrti, jsou Čína, Írán, Irák, Saudská Arábie, Spojené státy americké a Vietnam. V Evropě je trest smrti zakázán.
Trest smrti je v některých zemích praktikován i za nevěru, homosexualitu, kacířství, obecné kriminální činy a jiné nejzávažnější trestné činy.
Na Světový den proti trestu smrti se konají různé akce, jako jsou demonstrace, petice, přednášky a konference, které mají za cíl upozornit na škodlivost a nespravedlnost trestu smrti a podpořit jeho zrušení.
V roce 2020 byl ve Spojených státech amerických popraven Brandon Bernard, který byl odsouzen za vraždu v roce 1999, když mu bylo pouhých 18 let. Tento případ vyvolal silnou vlnu odporu proti trestu smrti a ukázal, jak tato forma trestu může být zneužívána a jak často se stává, že jsou lidé popravováni, i když mají nedostatečnou právní pomoc nebo jsou nevinní.

Často kladené otázky

Co je trest smrti?

Právní forma trestu, při které je odsouzený odsouzen k popravě, mnohy i bez podložení adekvátních důkazů.

Kde se praktikuje trest smrti?

Ve více než 50 zemích po celém světě, včetně Číny, Spojených států, Íránu, Iráku a Saudské Arábie. Naštěstí přes 100 zemí již uvedlo zákon se zněním zákazu trestu smrti.

Jaký je důvod, proč se některé země rozhodly zachovat trest smrti?

Některé země považují trest smrti za efektivní způsob odstrašení od trestné činnosti a ochranu společnosti. Neumí si představit jiné řešení a trest za spáchání trestů.

Jaké jsou argumenty pro zrušení trestu smrti?

Někteří argumentují, že trest smrti je nehumánní a nelidský, může být aplikován na nevinné lidi a nezabraňuje výskytu trestné činnosti.

Jaké jsou alternativy k trestu smrti?

Alternativou může být dlouhodobé vězení, podpora resocializace a rehabilitace vězňů a uplatňování tvrdých trestů jako například doživotní vězení.

Jaký je postoj mezinárodního společenství k trestu smrti?

Obecně se staví proti trestu smrti a podporuje jeho postupné zrušení. Některé země se dokonce zavázaly, že trest smrti nikdy nebudou uplatňovat.

Jak může být odsouzený chráněn před tím, aby byl nespravedlivě odsouzen a popraven?

Prostřednictvím právní pomoci a spravedlivého soudního procesu, dále prostřednictvím kontrolních mechanismů, jako je například odvolání, a prostřednictvím mezinárodního práva lidských práv.

Autor článku
Hana Havlíčková

Jmenuji se Hanka, zanedlouho mi bude 30 a mám malou holčičku školkou povinnou. Rodičovská dovolená, Covid a souhra okolností mě přivedla na cestu copywritingu, která se stala mou prací. Ve volné chvíli nejraději hodím nohy na gauč a nebo cestuji po přátelích či po lese. Mezi koníčky bych zařadila čtení knih, sledování thrillerů, modelování nehtů nebo malování.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)