Řeky mají svůj významný den se zaměřením na ochranu životního prostředí

Propagace čistoty řek a podpora zdravého životního stylu o tom všem je Evropský den koupání v řekách.

Lidé se v tento den scházejí u řek, aby se osvěžili a užili si vodní aktivity.

Nejznámější akce tohoto dne – Big Jump Overlook, znáte jí?

Základní fakta

Kdy se slaví8. července
Kde se slavíEvropa
Kdo se podílel na založeníEvropská síť řek
Datum vzniku2007
Důvod vznikuUpozornit na důležitost ochrany vod

Historie dne věnovanému koupáním v řekách

Evropský den koupání v řekách, také známý jako „European River Swimming Day“, je každoroční událost slavená 8. července.

Tento den byl poprvé slaven v roce 2007 v Německu a rychle se rozšířil po celé Evropě.

Koupání v řekách je zdravé a osvěžující.
Zdroj: pexels.com

TOP 5 zajímavostí o řekách

 • Nejdelší řeka na světě je Amazonka v Jižní Americe s délkou přibližně 6 400 km. Na druhém místě je řeka Nil v Africe, která měří přibližně 6 650 km.
 • Největší říční delta se nachází na řece Ganga v Indii. Delta má rozlohu přibližně 59 000 km² a tvoří ji mnoho ramen řeky, které se vlévají do Bengálského zálivu.
 • V Číně se nachází nejdelší umělá řeka na světě. Řeka Dlouhá jezera měří přibližně 1 776 km a byla postavena v roce 486 př. n. l. jako součást zavlažovacího systému.
 • Největší řeka v Evropě je Volha v Rusku, která měří přibližně 3 700 km. Řeka protéká Moskvou a ústí do Kaspického moře.
 • Řeka Colorado v USA vytvořila Grand Canyon, který je jedním z nejznámějších přírodních divů na světě. Canyon je dlouhý přibližně 446 km a hluboký až 1,8 km. Řeka Colorado protéká pohořím Skalnaté hory a na své cestě vytváří mnoho malebných scenérií.

Proč se slaví tento den?

Cílem této akce je upozornit na důležitost ochrany řek a podpořit všechny aktivity, které pomáhají udržovat vodu v řekách čistou a zdravou pro lidi i pro životní prostředí.

Další důvody oslav tohoto dne:

 • Podpora čisté vody v řekách a vodních zdrojích.
 • Zvýšení povědomí o ekologických problémech týkajících se řek a vodních zdrojů.
 • Podpora ochrany přírody a životního prostředí.
 • Udržitelné využívání vodních zdrojů.
 • Podpora turistického ruchu v oblastech s řekami a vodními zdroji.

Který den se slaví?

Rok8. července
2023sobota
2024pondělí
2025úterý
2026středa
2027čtvrtek
2028sobota
2029neděle
2030pondělí
2031úterý
2032čtvrtek

Objevte podobné články

Akce konané na den koupání v řekách

Evropský den koupání v řekách se rychle rozšířil po celé Evropě a v mnoha zemích se konají různé akce spojené s tímto dnem, jako jsou například závody plavců, zábavné soutěže nebo vodní aktivity pro děti.

Jaké akce jsou nejoblíbenější?

 • Čistící akce – Mnoho organizací pořádá čistící akce na březích řek a vodních tocích, během kterých se lidé sbírají a odstraňují odpadky a další nečistoty.
 • Ekologické workshopy a vzdělávací akce – Organizace pořádají různé workshopy a akce, které mají za cíl osvětu veřejnost o důležitosti ochrany řek a vodních zdrojů.
 • Sportovní akce – Mnoho měst a obcí pořádá různé sportovní akce spojené s koupáním v řekách, jako jsou například plavecké závody, vodní hokej nebo kajakářské soutěže.
 • Kulturní akce – Některá města a obce pořádají kulturní akce na březích řek a vodních toků, jako jsou například hudební festivaly, divadelní představení nebo trhy s říčními produkty.
Statistika utonutí lidí v evropských státech na 100tis. obyvatel, v roce 2017.
Zdroj: ec.europa.eu

Organizace, které se starají o čistotu vody

 • Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) – spolupracuje s evropskými zeměmi na zlepšení kvality vodních zdrojů a snižování jejich znečištění.
 • Evropská komise – podporuje čistší vody v EU a zlepšení stavu řek.
 • Greenpeace – organizace bojující za ochranu životního prostředí, včetně ochrany vodních zdrojů.
 • Světový fond na ochranu přírody (WWF) – usiluje o ochranu vodních toků po celém světě.
 • Sdružení Evropských řek (Euroriver) – organizace, která se zaměřuje na ochranu a udržitelné využívání evropské vody.
 • Národní organizace a nevládní organizace, které se zabývají ochranou a čistotou a zapojují se do místních akcí, včetně Dne koupání v řekách.

Proč se koupat v řekách?

Toto koupání může být velmi zdravé, protože voda obsahuje mnoho minerálů a vitamínů, které jsou pro tělo prospěšné. Navíc je toto osvěžení často spojeno s pobytem v přírodě, což může mít pozitivní vliv na psychické zdraví.

Během těchto aktivit je důležité dodržovat určité bezpečnostní opatření, jako například nekoupat se v místech s nebezpečnými proudy, nekoupat se sami a dbát na to, aby nevznikly nebezpečné situace.

Big Jump Overlook

Akce Evropské sítě řek, která se koná každoročně v rámci Evropského dne koupání. Během této akce se lidé shromažďují u vodních toků a v jednu konkrétní minutu společně skáčou do vody, aby tak vyjádřili svou podporu čistým řekám a ochraně životního prostředí.

Tato akce je symbolem solidarity a spolupráce lidí z různých zemí, kteří mají společný cíl – chránit přírodu a podporovat udržitelný rozvoj. Big Jump Overlook připomíná význam čisté vody pro život a zdraví a zároveň upozorňuje na výzvy, kterým čelíme při ochraně vodních zdrojů.

Tuto akci si lidé oblíbili pro její symboliku a jednoduchost. Stačí se sejít u řeky, skočit do ní a tím vyjádřit svou podporu ochraně našich vodních zdrojů.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Evropský den koupání v řekách?

Každý rok si tento den připomínáme 8. července. Datum je vybrán také proto, že je léto a ideální čas na koupání.

Proč se koná říční koupání?

Jeden z hlavních důvodů je upozornit na důležitost ochrany vody v řekách, kterou je potřeba čistit, neznečišťovat a pečovat o ní.

Co je to Big Jump Overlook?

Jedná se o kampaň, kterou pořádá Evropská síť řek. Má spojit veřejnost, ukázat jim jak důležitá je říční voda a podpořit organizace, které se starají o životní prostředí. Součástí akce je hromadný skok do vody.

Evropský den koupání v řekách je důležitou akcí, která si klade za cíl zlepšit kvalitu vodních zdrojů a zvýšit povědomí o ochraně přírody.

Tuto příležitost využívají organizace, vlády a jednotlivci k pořádání akcí a kampaní, které podporují čistotu a udržitelnost.

Jako jednotlivci můžeme také přispět k této snaze tím, že se chováme ohleduplně ke všem vodním zdrojům a přispíváme k jejich ochraně.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)