Připomeňme si Mezinárodní den boje proti kolonialismu. Nadvláda národů nad jinými by měla zůstat minulostí!

Mezinárodní den boje proti kolonialismu slavíme každoročně 21. února.

Tento den se slaví po celém světě, protože se týká všech států na světě.

Mnoho zemí v historii přišly o území pomocí tohoto politického systému.

Co tento termín znamená?

Jaké byly jeho hlavní cíle a dopady na společnost?

Všechno se dozvíte na jednom místě!

Základní fakta

Kdy se slaví21. února
Kde se slavípo celém světě
Kdo se podílel na založeníMezinárodní unie studentů
Datum vznikuneznámé
Důvod vznikuHlavním cílem je osvěta o problematice a jejích důsledcích. Jde také o boj proti rasismu a nerovnosti ve společnosti.

Proč se slaví Mezinárodní den boje proti kolonialismu?

Každoročně na den 21. února připadá Světový den boje proti kolonialismu některých států nad jinými (International Day Against Colonialism).

Moderní útlak obyvatel jiné země je nedílnou součástí historie západních zemí. Z tohoto důvodu bychom se o něm měli vzdělávat i poté, co odejdeme ze školy.

Boj proti kolonialismu je velmi důležitý i v současnosti, protože některé země se stále snaží vyrovnat s minulostí. Zjistěte, jaký vliv měla tato nadřazenost některých národů na mateřské státy, kterým jiní ukradli území, přírodní bohatství i kulturu.

Na který den připadá Mezinárodní boj proti kolonialismu?

RokDen
21. února 2023úterý
21. února 2024středa
21. února 2025pátek
21. února 2026sobota
21. února 2027neděle
21. února 2028pondělí
21. února 2029středa
21. února 2030čtvrtek
21. února 2031pátek
21. února 2032sobota
Dva kolonialisté porcují planetu na kusy.
Zdroj: theboar.org

Co je kolonialismus?

Představuje převzetí určité části (nebo celého národa) jiné země. Jeden národ chce převzít vládu nad dalším národem a přilepšit své vlastní ekonomice. V takovém případě také využívají lidu, přírodních zdrojů i trhu nově získané země.

Nadvláda nad jiným národem je hlavním prvkem tohoto hnutí. Moderní systém nadvlády se datuje od 16. století až do poloviny 20. století. Nadvláda měla vždy ekonomické, ale také společenské a kulturní dopady. Na ty se podíváme za chvilku.

Typy kolonialismu

Existují hned tři metody, jakými jeden národ převzal kontrolu nad jiným národem. Každý z nich má svá specifika. Historicky se využíval:

OsidlovacíVelké skupiny obyvatel se přesunuly z mateřské země na nové území. Původní obyvatelé oblasti byly utlačeny a donuceny, aby se přizpůsobily novému národu.
ExplotačníVykořisťování je nejznámějším a nejpoužívanějším způsobem, jak získat jinou zemi. V tomto případě se jedná o nadvládu pomocí politické a vojenské síly.
HybridníKombinace obou předchozích možností. V první řadě se využila vojenská síla pro vysídlení (nebo převzetí) původního obyvatelstva a poté se do stejné oblasti přesunuly velké skupiny obyvatel z mateřské země.

Význam mezinárodního dne

Hlavním významem Světového dne boje proti kolonialismu je osvěta, větší povědomí a vzdělávání. Tento den slouží hlavně k připomenutí historie a důsledků na země, které s ním bojovali.

Jde také o den, kdy si připomínáme historii a dopady na kulturu i společnost. Sociální i územní útlak měl velký dopad na vznik rasismu, a proto si také připomínáme boj proti rasismu a nerovnosti ve společnosti.

Pro postižené národy je v tento den významné dosažení rovnosti, spravedlnosti a uznání jejich kultury a etnické příslušnosti. To by mělo být velmi důležité pro každého z nás, protože se to mohlo stát každému národu na světě. A současným cílem by mělo být, aby se vykořisťování již nikdy nevrátil do našich životů.

Objevte podobné články

Přehled cílů a principů Dne boje proti kolonialismu

Mezinárodní boj proti kolonialismu se každoročně slaví z mnoha důvodů. Hlavním cílem je dekolonizace, tedy osvobození postižených zemí, politická nezávislost a obnovení kontroly nad vlastním národem.

Boj proti systému přináší také mnohem větší základ pro rovnost národů a jejich kultur. Nezáleží na tom, jaká je rasa, etnický původ nebo národnost. Všichni jsme si rovni a nikdo není lepší než jiní. Právě tuto myšlenku se snaží tento významný den přinést do celého světa.

Velkou součástí boje a oslav tohoto dne je také podpora kulturní rozmanitosti. Každá kultura si zaslouží respekt, uznání a ochranu svých zvyků a tradic. Žádný národ by neměl být donucen, aby se jich vzdal ve prospěch někoho jiného.

Jak vypadalo vykořisťování národů od roku 1433 až do roku 2022? Podívejte se na to v přehledném videu:

History of Colonialism, Exploration and Imperialism: Every Year(1433-2022) (OUTDATED)

Dopady kolonialismu

Kolonialismus představoval velmi závažnou situaci pro všechny postižené země. V první řadě přinesl hodně ekonomických změn. Koloniální mocnosti využívaly získanou zemi ke svému prospěchu, včetně zneužití pracovní síly, trhu a přírodního bohatství.

Politická kontrola byla nedílnou součástí změn. Mocnosti zavedly vlastní politické systémy, úřední správu i zákony, které se většinou lišily od místních zvyklostí. To narušilo úřady i celé společnosti.

Dalším dopadem byly sociální a kulturní změny. Tradice, hodnoty a zvyky byly potlačeny nebo naprosto zničeny. To mělo na původní obyvatele obrovský vliv, protože velká část jejich kultury zanikla.

Vznik rasismu
Tento politický systém přinesl vytvoření rasových a etnických hierarchií. To přineslo silný rasismus, se kterým se národy po celém světě potýkají dodnes. K diskriminaci a sociálním konfliktům dochází neustále a většina z nich je způsobená právě nadvládou nad ostatními.

Zajímavosti o kolonialismu

Chcete se stručně dozvědět to nejzajímavější o tomto tématu? Přinášíme hned 5 zajímavostí, které byste o tomto tématu měli znát:

  1. délka trvání – tento systém moci trvat více než 500 let a objevil se po celém světě,
  2. ekonomické důsledky – ovlivnil globální ekonomii i životní prostředí, protože se těžba surovin (dřevo, cukr, káva, nerosty) prováděla bez ohledu na životní prostředí i původní obyvatele,
  3. kultura – tradice i zvyky se nahrazovaly nebo měnili v závislosti na novém národu, který převzal dané území,
  4. boj za nezávislost – původní obyvatelé začali organizovat povstání a bojovat proti koloniální vládě, což posílilo boj za nezávislost v mnoha zemích,
  5. dědictví – rasové a kulturní nerovnosti, ekonomické problémy i konflikty zůstávají v zemích i po skončení vykořisťování. V mnoha zemích tato nadvláda národů přinesla rasismus a sociální nerovnosti, které trvají dodnes.

Často kladené otázky

Proč je důležité oslavovat Den boje proti kolonialismu?

Dne 21. února si každoročně připomínáme tento důležitý den, aby se zvýšila osvěta a povědomí o systému nadvlády. Navíc tímto způsobem také připomínáme boj proti rasismu.

Jaké jsou hlavní cíle boje proti kolonialismu?

Mezi hlavní cíle patří dekolonizace, rovnost, spravedlnost, změna myšlení a podpora kulturní rozmanitosti. Právě tyto principy si připomínáme každoročně na konci února.

Jaký byl vliv kolonialismu na postižené země?

Tento systém měl obrovské dopady na mnoho zemí po celém světě. Všechny země zaznamenaly ekonomické změny, politickou kontrolu, sociální i kulturní změny. Kolonizace přinesla také velké rasové nerovnosti, které vyústili ve velkou vlnu rasismu.

Autor článku
Michaela Švejdová

Státní svátky i významné dny jsou ideální možností, jak strávit čas se svými blízkými. A jak si připomenout důležité momenty naší kultury i historie. Doufám, že vám přinesu hodně nových informací a zajímavostí. Dozvíte se, jak strávit den volna a věřím, že si užijete čtení těchto článků stejně jako samotné svátky.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)