Mezinárodní den boje proti popáleninám připomíná důležitost prevence. Bolestivý úraz, který mění člověka.

Mezinárodní den boje proti popáleninám je celosvětová akce, která zvyšuje povědomí o velkém nebezpečí, které nám popáleniny mohou způsobit.

Znáte preventivní úkony, které mohou vás nebo vaše nejbližší ochránit před popáleninami?

Víte kdy se koná týden popálenin?

Šokující statistické údaje o dětech a popáleninách, čtěte v článku.

Základní fakta

Kdy se slavíříjen
Kde se slavítéměř celý svět
Kdo se podílel na založeníMezinárodní společnost pro popáleniny a WHO
Stát vznikuUSA
Důvod vznikuZvýšení povědomí o popáleninách, první pomoc a možnost léčby

Historie dne věnovanému popáleninám

Mezinárodní den proti popáleninám se slaví každoročně v říjnu a mnoho zemí jej rozšiřuje na více dní.

Den boje proti popáleninám byl založen na základě iniciativy Mezinárodní společnosti pro popáleniny (International Society for Burn Injuries) a Světové zdravotnické organizace (WHO).

Světový týden povědomí o popáleninách se koná každý rok v únoru.

Lékařské ošetření popálenin
Zdroj: istockphoto.com

Léčba popálenin v minulosti

Historie léčby popálenin sahá až do starověku, kdy byly používány různé metody pro zmírnění bolesti a podpůrné terapie. Například v antickém Řecku byly popáleniny léčeny mastmi z olivového oleje a medu.

Až do 19. století nebyly dostupné účinné léčebné postupy a popáleniny často vedly k infekcím a smrti.

V průběhu 19. a 20. století se však objevily nové léčebné metody, jako například sterilní obvazy a použití antibiotik, které výrazně zlepšily léčbu popálenin. V roce 1947 byla založena první civilní popáleninová jednotka v USA, což bylo oddělení nemocnice specializující se na léčbu popálenin veřejnosti.

Moderní léčba popálenin

V současné době se léčba popálenin stala více sofistikovanou a účinnou. Moderní léčba popálenin zahrnuje různé metody, jako jsou obvazy a masti na bázi stříbra, algináty a enzymatické přípravky pro odstranění mrtvé tkáně. K dispozici jsou také moderní operační techniky, jako jsou kožní náhrady a transplantace kůže, které pomáhají minimalizovat jizvy a zlepšit funkčnost postižené oblasti.

Proč se slaví světový den popálenin?

Cílem tohoto dne je informovat veřejnost o prevenci popálenin a o tom, jak minimalizovat riziko popálení v domácnostech, pracovních prostředích a během volnočasových aktivit. Důležitá je také informace o tom, jak léčit popáleniny a kdy vyhledat lékařskou pomoc.

Hlavní cíle Mezinárodního dne popálenin

 • Zvýšit povědomí o závažnosti popálenin a o tom, jak je možné jim zabránit.
 • Připomenout lidem, že prevence je klíčová u popálenin.
 • Ukázat lidem, jak poskytnout první pomoc u popálenin, aby se snížilo riziko komplikací a minimalizovalo poškození tkání.
 • Podpořit výzkum a vývoj léčby popálenin, aby se minimalizovalo poškození tkání a maximalizovalo uzdravení.
 • Zvýšit povědomí o tom, jaké jsou nejčastější příčiny popálenin a jak je možné je minimalizovat.
 • Podpořit spolupráci mezi vládami, zdravotnickými zařízeními, nevládními organizacemi a ostatními zainteresovanými stranami v boji proti popáleninám.
 • Připomenout lidem, že by měli být opatrní při manipulaci s ohněm, teplem, chemikáliemi a elektřinou, aby minimalizovali riziko popálenin.
 • Zvýšit povědomí o tom, jaké jsou nejčastější typy popálenin a jaké jsou nejúčinnější metody léčby.
 • Informovat o tom, jak popáleniny ovlivňují různé věkové skupiny a jak je důležité zajistit, aby všichni lidé měli přístup k adekvátní lékařské péči.

Který den se slaví?

Rokstředa v měsíci říjnu
202311. října
20249. října
20258. října
202614. října
202713. října
202811. října
202910. října
20309. října
20318. října
203213. října

Objevte podobné články

Akce konané na Mezinárodní den boje proti popáleninám

Na den boje proti popáleninám se konají různé akce a kampaně, které mají za cíl zvýšit povědomí o prevenci popálenin a poskytnout podporu obětem popálenin. Zde jsou některé z akcí, které se konají:

 • Kampaně v sociálních médiích – organizace a jednotlivci využívají sociální média, jako jsou Facebook, Twitter a Instagram, k připomínání Mezinárodního dne boje proti popáleninám a sdílení informací o prevenci popálenin a poskytování první pomoci.
 • Informační stánky – organizace, které se zabývají prevencí a léčbou popálenin, zakládají informační stánky na veřejných místech, jako jsou nákupní centra, kde poskytují informace a materiály o prevenci popálenin a poskytování první pomoci.
 • Semináře a workshopy – nemocnice mohou pořádat semináře a workshopy pro veřejnost a odborníky na téma prevence popálenin, léčby popálenin a poskytování první pomoci.
 • Dary a sbírky – některé organizace využívají den boje proti popáleninám k uspořádání sbírek na podporu obětí popálenin a financování výzkumu léčby popálenin.
 • Vzdělávací programy pro děti – pořádají se programy pro děti, aby jim pomohly porozumět rizikům popálenin a jak jim předcházet.
 • Konference a setkání odborníků – lékaři, sestry a další zdravotničtí odborníci mohou mít konference a setkání, na kterých se mohou učit o nových technologiích a postupech v léčbě popálenin a sdílet své zkušenosti.
Mezinárodní den věnovaný popáleninám
Zdroj: cbtrust.org.uk

Organizace, které zvyšují povědomost o popáleninách

Existuje mnoho organizací a skupin, které se snaží zvyšovat povědomí o prevenci a léčbě popálenin a poskytovat podporu obětem popálenin. Některé z těchto organizací jsou:

 • International Burn Foundation (Mezinárodní nadace pro popáleniny) – organizace, která se zaměřuje na prevenci popálenin a podporu léčby a rehabilitace obětí popálenin.
 • American Burn Association (Americká asociace pro popáleniny) – organizace založená lékaři a zdravotnickými pracovníky zaměřená na prevenci, léčbu a výzkum popálenin.
 • British Burn Association (Britská asociace pro popáleniny) – organizace, která se zaměřuje na zlepšení prevence, léčby a rehabilitace obětí popálenin ve Spojeném království.
 • World Health Organization (Světová zdravotnická organizace) – věnuje se celosvětovému zdraví, včetně prevence a léčby popálenin.
 • Burn Survivors Throughout The World (Přeživší popálenin po celém světě) – poskytuje podporu a informace pro oběti popálenin a jejich rodiny.
 • Phoenix Society for Burn Survivors (Společnost Phoenix pro přeživší popálenin) – organizace v USA, která poskytuje podporu a zdroje pro oběti popálenin a jejich rodiny.
 • Children’s Burn Foundation (Nadace pro popáleniny dětí) – zaměřuje se na léčbu a rehabilitaci dětských obětí popálenin a poskytuje podporu jejich rodinám.
 • National Fire Protection Association (Národní asociace pro ochranu proti požárům) – organizace, která se zaměřuje na prevenci požárů a popálenin a poskytuje informace a materiály pro veřejnost.

Tyto organizace a skupiny mají důležitou roli při zvyšování povědomí o prevenci popálenin, léčbě a rehabilitaci obětí popálenin a poskytování podpory a zdrojů pro rodiny obětí.

Vše co potřebujete vědět o popáleninách

Popálenina je poškození tkání kůže a podkožních tkání způsobené expozicí tepla, chladu, chemikáliím, radiaci nebo elektrickému proudu. Popáleniny mohou být velmi bolestivé a mohou způsobit trvalé poškození tkáně a dokonce i smrt.

Popáleniny jsou rozděleny do tří typů na základě závažnosti.

Stupně popálenin

Popáleniny prvního stupně: zahrnuje poškození kůže pouze na povrchu a je charakterizován zarudnutím, bolestí a mírným otokem. Většinou se hojí do několika dnů bez zanechání jizvy.

Popáleniny druhého stupně: poškození kůže až do podkoží. Může se projevit jako bolestivé puchýře, zarudnutí, otok a nekróza tkání. Tyto popáleniny obvykle potřebují více času na hojení a mohou zanechat jizvy.

Popáleniny třetího stupně: nejtěžší typ popáleniny zahrnuje poškození kůže, podkožních tkání a často také kostí a svalů. Kůže může být vypálená, suchá a černá nebo bílá. Tyto popáleniny vyžadují okamžitou lékařskou pomoc a mohou mít trvalé následky.

První pomoc u popálenin

První pomoc u popálenin je velmi důležitá, protože může snížit závažnost popálenin a pomoci minimalizovat bolest a další komplikace.

Zde jsou kroky, které by měly být provedeny při poskytování první pomoci u popálenin:

 • Zastavte zdroj tepla nebo ohně, který způsobil popálení, např. vyjměte popálenou část těla z plamene nebo odstraňte horkou látku.
 • Okamžitě ochlaďte popáleninu studenou vodou. Studená voda pomáhá snižovat bolest, otok a zastavuje poškození kůže. Nikdy nepoužívejte led nebo ledovou vodu při ochlazování popáleniny, protože to může způsobit další poškození tkání.
 • Je-li to možné, odstraňte ze popáleniny oblečení nebo šperky, ale pouze tehdy, pokud nejsou přilepeny na kůži.
 • Jedná-li se o popálení druhého nebo třetího stupně, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
 • Neaplikujte masti nebo oleje, protože mohou zpomalit hojení a způsobit infekci, jen sterilní čtverec popřípadě čistý kus látky.
 • Pokud popálenina zasáhla obličej, dýchací cesty nebo genitálie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě těžkých popálenin, jako jsou popáleniny druhého stupně nebo třetího stupně, je důležité okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Tyto typy popálenin mohou vyžadovat chirurgický zákrok a intenzivní léčbu, včetně intravenózního podávání tekutin a antibiotik.

Statistické údaje popálenin u dětí
Zdroj: cbtrust.org.uk

Statistické údaje o popáleninách

Popáleniny jsou velmi vážným zdravotním problémem a mají významný dopad na společnost. Zde jsou některé statistické údaje týkající se popálenin:

 • Podle Světové zdravotnické organizace se každý rok na celém světě zraní popáleninami asi 3 miliony lidí. Z tohoto počtu zhruba 180 000 lidí zemře na následky popálenin.
 • Podle americké organizace pro léčbu popálenin se každý rok v USA léčí více než 450 000 lidí s popáleninami. Z tohoto počtu je asi 40 000 lidí hospitalizováno kvůli vážným popáleninám.
 • Podle Světové zdravotnické organizace jsou popáleniny jednou z nejčastějších příčin úrazových úmrtí u dětí mladších 5 let.
 • Podle Světové zdravotnické organizace jsou muži náchylnější ke zranění popáleninami než ženy. V některých zemích jsou muži třikrát až pětkrát častěji zasaženi popáleninami než ženy.
 • Nejčastější příčinou popálenin jsou horké tekutiny, jako je voda nebo káva, které způsobují asi 50% všech popálenin. Dále následují oheň (30%), elektrický proud (4%) a chemické látky (3%).

Na stránkách Světové zdravotnické organizace se může dočíst o dalších velmi zajímavých číslech spojených s popáleninami.

Často kladené otázky

Kdy je den věnovaný popáleninám?

Mnoho zemí slaví tento den v druhý týden říjnu. Některé země se ovšem přidávají spíše ke světovému týdnu proti popáleninám, který se slaví v únoru.

Jaké akce se konají na podporu prevence proti popáleninám?

Světové organizace se snaží zvýšit informace o první pomoci při popáleninách u laické veřejnosti. Pořádají se semináře, osvětové kampaně a na internetu můžete vidět letáčky, které vás naučí poskytnout první pomoc.

První pomoc u popálenin, znáte ji?

PP má několik zásadních bodů:
Zastavte zdroj tepla nebo ohně.
Snažte se popálené místo ochladit, NE ledovou vodou!
Nikdy nepropichujte puchýře!
Vyhledejte lékařskou pomoc v případě popálenin u malých dětí nad 5% TP, při zasažení obličeje, genitálií nebo dýchacích cest nebo v případě zasažení větší plochy než 20% těla u dospělého.
Pokud si nebudete vědět rady, volejte ZZS, oni vám poradí.

Mezinárodní den boje proti popáleninám připomíná význam prevence a první pomoci u této často bolestivé a traumatické formy zranění.

Důležitost vzdělávání a zvyšování povědomí o popáleninách nemůže být podceňována, protože prevence je nejlepším řešením.

Tento den také slouží jako příležitost k uznání práce zdravotnického profesionálu a organizací, které se starají o oběti popálenin a pracují na výzkumu léčby této závažné formy zranění.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)