Den boje za vymýcení otroctví upozorňuje, že nucené práce jsou problém i v moderním světě

Zrušení otroctví je klíčové pro dosažení skutečného pokroku v oblasti lidských práv a globálního rozvoje.

Mezinárodní den boje za vymýcení otroctví pomáhá všem bez rozdílu.

Obchodování s lidmi, dětská práce a sexuální otroctví.

Dá se s tím vůbec něco dělat?

Víte, kde stále existuje nelegální obchod s otroky?

Základní fakta

Kdy se slaví2. prosince
Kde se slavíTéměř celý svět
Kdo se podílel na založeníValné shromáždění OSN
Datum vzniku1986
Důvod vznikuUpozornit na problematiku moderního otroctví

Historie dne věnovanému vymýcení otroctví

Den boje za zrušení otroctví se slaví každoročně 2. prosince. Tento den byl vyhlášen Valným shromážděním OSN v roce 1986.

Milníky, které souvisí se zotročováním lidí

 • 1757 př. n. l.: První záznamy o otroctví v Hammurabiově zákoníku v Babylónu.
 • 8. století př. n. l.: Sparta má kolem 25 tisíc otroků.
 • 1. století n. l.: Římská říše má až 25 % své populace jako otroky.
 • 15. století: Portugalsko přiváží první africké otroky do Evropy.
 • 16. století: Británie začíná obchodovat s otroky z Afriky.
 • 1807: Británie zakazuje transatlantický obchod s otroky.
 • 1833: Británie zrušila otroctví v celé své říši.
 • 1861: Spojené státy americké začaly občanskou válku kvůli otázce otroctví a otroctví bylo zrušeno v roce 1865.
 • 1888: Brazílie zrušila otroctví a stala se tak poslední zemí v západním světě, která to učinila.
 • 1926: Mezinárodní smlouva zakazující otroctví byla podepsána.
 • 1981: Madagaskar se stal poslední zemí na světě, která oficiálně zrušila otroctví.
Zrušení otroctví po celém světě.
Zdroj: istockphoto.com

TOP 5 zajímavostí o nucených pracích

 • Otroctví nebylo omezeno pouze na určité etnické skupiny nebo národy. Lidé z různých kultur, zemí a etnických skupin se mohli dostat do obchodování s otroky.
 • V antickém Římě měli bohatí lidé někdy až desítky a stovky otroků. Někteří otroci získali v Římě až takovou úctu a moc, že se stali důležitými osobnostmi společnosti, jako například lékaři, učitelé nebo literární autoři.
 • Otroctví bylo hlavním zdrojem ekonomického bohatství některých států, jako byla například Sparta v antice nebo USA v 18. a 19. století.
 • V roce 1807 zakázala Velká Británie transatlantický obchod s otroky, ale obchod s otroky v různých formách a na různých místech světa pokračoval i nadále. V některých zemích bylo otroctví zrušeno až ve 20. století.
 • Otroctví stále existuje v některých částech světa, zejména v Asii a Africe. I když je dnes tato praxe považována za nelegální a je zakázána mezinárodními smlouvami, mnoho lidí stále trpí a je vystaveno nehumánnímu zacházení a využívání.

Další zajímavosti o moderním otroctví se dozvíte na webu ILO.

Proč se slaví den proti nevolnictví?

Jeho cílem je upozornit na problematiku moderního otroctví a bojovat proti této praktice, která je v rozporu s lidskými právy.

Klíčové cíle tohoto dne

 • Připomenout lidem, že otroctví není pouze historickým jevem, ale stále existuje v různých podobách a v mnoha částech světa. Cílem je zvýšit povědomí o této problematice a upozornit na ni.
 • Podpořit boj proti modernímu otroctví a vyzvat vlády a mezinárodní organizace k přijetí opatření, která by tuto praxi potlačila a zajistila, aby byla respektována práva všech lidí.
 • Poskytnout informace a podporu obětem otroctví a organizacím, které se snaží o jejich ochranu a zlepšení jejich životních podmínek.
 • Podporovat vzdělávání a osvětu o problematice otroctví a bojovat proti diskriminaci a nespravedlivému zacházení s lidmi vůbec.
 • Upevnit závazek k dodržování lidských práv a svobody, podporovat rovnost a spravedlnost pro všechny bez ohledu na jejich původ, rasu, pohlaví, náboženství nebo jiné faktory.

Kdy si připomínáme tento den v následujících letech?

Rok2. prosince
2023sobota
2024pondělí
2025úterý
2026středa
2027čtvrtek
2028sobota
2029neděle
2030pondělí
2031úterý
2032čtvrtek

Objevte podobné články

Akce konané na podporu svobody

Jsou pořádány příležitosti ke zvýšení povědomí o tomto problému a k podpoře snah o jeho odstranění. Tento den zahrnuje řadu aktivit, jako jsou konference, semináře, kulturní akce a další aktivity, které mají za cíl upozornit na tento problém a přispět k jeho řešení.

 • Kampaně, osvěty a informování o problematice otroctví a obchodování s lidmi.
 • Podpora a finanční pomoc organizacím a nevládním organizacím, které se zabývají bojem proti nucené práci a poskytují pomoc zotročeným lidem.
 • Protesty a manifestace, které upozorňují na problém potlačování svobody a vyzývají k jeho odstranění.
 • Vzdělávací programy, které se zaměřují na otázky lidských práv, svobody a důstojnosti.
 • Spolupráce se státními orgány a mezinárodními organizacemi na posilování zákonů a opatření proti obchodování s lidmi a modernímu otroctví.
 • Podpora a ochrana zotročených lidí, kteří se rozhodli uprchnout a hledají ochranu a pomoc.
 • Organizace charitativních akcí, které pomáhají získat finanční prostředky na podporu obětí.
Statistika obětí moderního otroctví.
Zdroj: statista.com

Organizace, které pomáhají zotročeným lidem

 • Anti-Slavery International – bojuje proti modernímu otroctví a poskytuje pomoc a podporu lidem postiženým touto praxí.
 • Free the Slaves – zaměřuje se na odstranění nelegálního nevolnictví po celém světě a na ochranu obětí.
 • International Justice Mission – poskytuje právní pomoc a ochranu obětem a pracuje na zajištění, aby byli pachatelé trestáni.
 • Walk Free Foundation – usiluje o zastavení nucených prací a podporuje zlepšení podmínek pro zotročené lidi.
 • Polaris Project – poskytuje pomoc a podporu obětem obchodování a dalších forem moderního otroctví.
 • Love146 – pracuje na ochraně dětí před obchodováním a na podpoře obětí tohoto zločinu.
 • Hope for Justice – bojuje proti otroctví a obchodování s lidmi a poskytuje právní pomoc a ochranu obětem.

Jak vypadá moderní otroctví?

Zahrnuje řadu různých forem, jako jsou nucené práce, obchodování s lidmi, sexuální otroctví, dětská práce a další formy vykořisťování.

Tyto praktiky jsou v rozporu s lidskými právy a základními svobodami a jsou porušením mezinárodního práva.

Často kladené otázky

Kdy se slaví den proti otroctví?

Každý rok si boj proti otroctví připomínáme 2. prosince.

Jaké akce se konají na podporu lidských práv?

Po celém světě se konají protesty, koncerty, kampaně na podporu otroků, vzdělávací programy, pořádaní charitativních akcí.

Jak vypadá moderní otroctví?

Netýká se jen klasických nucených prací na poli, jako tomu bylo v minulosti, ale jedná se o sexuální otroctví, obchodování s lidmi, dětská práce a další popírání lidských práv.

Mezinárodní den boje za vymýcení otroctví nám připomíná, že boj proti otroctví a ochrana lidských práv jsou stále aktuální problémy, které vyžadují naši pozornost a úsilí.

Každý z nás může přispět k boji proti otroctví tím, že se budeme snažit zvýšit povědomí o této problematice, budeme podporovat organizace, které pomáhají zotročeným lidem.

Budeme se aktivně zapojovat do boje proti nehumánním praktikám, které omezují svobodu a důstojnost lidí.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)