Síla solidarity na Mezinárodní den obětí chemických válek. Společně bojujeme za mír

Proč je důležité připomínat si Mezinárodní den obětí chemických válek?

Jak pomáhají organizace postiženým chemickými zbraněmi?

Jaké akce se konají během tohoto dne?

Základní fakta

Kdy se slaví30. listopadu
Kde se slavícelosvětově
Kdo se podílel na založeníOSN
Datum vzniku2005
Důvod vznikuPocta obětem chemického konfliktu

Historie dne věnovanému obětem chemických válek

Den obětí chemických válek byl zaveden jako památný den, který připomíná oběti a utrpení způsobené chemickými zbraněmi během válek a ozbrojených konfliktů. Jeho historie sahá do roku 2005, kdy Valné shromáždění Organizace spojených národů (OSN) přijalo rezoluci, kterou tento den oficiálně vyhlásilo.

Použití chemických zbraní je považováno za válečný zločin a je zakázáno mezinárodním právem.

Úmluva o zákazu chemických zbraní, která byla podepsána v roce 1993 a nyní je již ratifikována velkým počtem států, slouží jako klíčový mezinárodní nástroj pro kontrolu a odstranění chemických zbraní.

Chemické válečné konflikty zabíjí civilisty.
Zdroj: pexels.com

TOP 5 zajímavostí o dni obětí

 • Symbolika květiny: Jako symbol solidarity s oběťmi chemických válek se často používá květina jménem Papouškový květ (latinsky Tagetes patula). Tato květina byla vybrána kvůli své schopnosti růst na zamořené půdě a představuje naději a odolnost proti nepřátelství.
 • Počet obětí: Přesné statistiky ohledně počtu obětí chemických válek jsou obtížné získat kvůli mnoha faktorům, včetně utajení a nedostatečné dokumentace. Nicméně, během první světové války se předpokládá, že chemické zbraně způsobily přibližně 90 000 úmrtí a 1,2 milionu zranění. Další válečné konflikty, jako například irácko-íránská válka v 80. letech 20. století nebo válka v Sýrii od roku 2011, také způsobily oběti chemickými zbraněmi, avšak přesný počet obětí není přesně znám.
 • Význam v humanitární práci: Den obětí chemických válek připomíná důležitost humanitární práce v oblasti pomoci a podpory obětem těchto zbraní. Humanitární organizace se angažují v rekonstrukci postižených oblastí, poskytování lékařské péče, rehabilitaci a psychologické podpoře.
 • Globální snaha o odstranění chemických zbraní: Tento den připomíná důležitost mezinárodní spolupráce při odstraňování chemických zbraní. Mnoho zemí se zavázalo k likvidaci svých zásob chemických zbraní a k přijetí opatření ke snížení rizika jejich použití.

Proč se slaví tento den?

Tento den je věnován připomínce obětí a utrpení způsobeného chemickými zbraněmi.

Důvody připomínání si dne chemických obětí:

 • Uctění obětí: Příležitost pro uctění památky lidí, kteří trpěli v důsledku používání chemických zbraní. Je důležité si připomenout jejich utrpení, obětavost a důstojnost.
 • Zvýšení povědomí: Připomínání této události pomáhá zvýšit povědomí veřejnosti o tragických důsledcích chemických válek. Informování lidí o rizicích a následcích používání chemických zbraní může podnítit diskusi a aktivismus směřující k jejich úplnému odstranění.
 • Podpora obětem: Připomínání obětí chemických válek může sloužit jako pobídka k poskytování pomoci a podpory obětem. Podpora v oblasti lékařské péče, psychologického ošetření, rehabilitace a sociálního začleňování je důležitá pro obnovu a zotavení těch, kteří byli postiženi těmito hroznými událostmi.

Který den se slaví?

Rok30. listopadu
2023čtvrtek
2024sobota
2025neděle
2026pondělí
2027úterý
2028čtvrtek
2029pátek
2030sobota
2031neděle
2032úterý

Objevte podobné články

Akce konané pro pozůstalé po útoku chemických zbraní

 • Památné ceremonie: Pořádání památných ceremonií a vzpomínkových akcí na místech, která byla postižena chemickými válkami. Tyto akce slouží k uctění obětí, připomenutí tragédie a vyjádření solidarity s postiženými.
 • Informační kampaně: Tyto kampaně mohou zahrnovat distribuci informačních materiálů, vzdělávacích programů a veřejných debat.
 • Konference a semináře: Pořádání konferencí a seminářů, na kterých se odborníci, vědci, političtí představitelé a humanitární pracovníci setkávají, diskutují a sdílejí své poznatky a zkušenosti v oblasti chemických válek. Tyto události slouží k výměně informací, hledání řešení a posílení spolupráce.
 • Vzdělávací programy: Organizace vzdělávacích programů a workshopů pro veřejnost, školy a zdravotnické pracovníky zaměřených na poznání rizik spojených s chemickými zbraněmi, identifikaci příznaků expozice a správné postupy při ochraně a poskytování pomoci obětem.
 • Humanitární akce a sbírky: Spuštění humanitárních akcí a sbírek, které mají za cíl získat finanční prostředky na podporu organizací a projektů zaměřených na pomoc obětem chemických konfliktů. Tyto prostředky se používají na poskytování lékařské péče, rehabilitaci, psychosociální podporu a obnovu postižených oblastí.

Organizace, které pomáhají poškozeným po chemickém konfliktu

 • Organizace pro zákaz chemických zbraní – OPCW je mezinárodní organizace se sídlem v Haagu, která byla vytvořena Úmluvou o zákazu chemických zbraní. Jejím hlavním cílem je dosáhnout úplné likvidace chemických zbraní a zajištění jejich nešíření. OPCW také poskytuje podporu a technickou asistenci zemím při likvidaci a ochraně proti chemickým hrozbám.
 • Mezinárodní Červený kříž a Červený půlměsíc – Tato humanitární organizace se zaměřuje na poskytování pomoci a ochranu obětem válečných konfliktů včetně obětí chemických zbraní. Poskytuje lékařskou péči, rehabilitaci, psychosociální podporu a humanitární pomoc v postižených oblastech.
 • Lékaři bez hranic – Médecins Sans Frontières je mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje lékařskou péči v nouzových situacích, včetně oblastí postižených chemickými konflikty. Lékaři bez hranic se snaží zajistit přístup k lékařské péči a lékům pro oběti a provádějí lékařské mise v postižených oblastech.
 • Lokální nevládní organizace (NNO) – V postižených oblastech působí také mnoho lokálních nevládních organizací, které se zaměřují na poskytování pomoci a podporu obětem chemických konfliktů. Tyto organizace často mají hluboké znalosti o místních podmínkách a potřebách, což jim umožňuje lépe reagovat na konkrétní situace a poskytovat cílenou pomoc.
Státy vlastnící chemické zbraně v roce 2022.
Zdroj: ourworldindata.org

Chemická válka

Chemická válka je forma válečného konfliktu, při kterém jsou používány chemické látky jako zbraně s cílem způsobit smrt, zranění, nemoci nebo jiné formy fyzického i psychického utrpení.

Chemické zbraně mohou být ve formě:

 • plynů,
 • aerosolů,
 • kapalin,
 • pevných látek, které mají toxické vlastnosti

Použití chemických zbraní je považováno za závažné porušení mezinárodního humanitárního práva a je zakázáno řadou mezinárodních dohod.

Chemické zbraně mají potenciál způsobit masové ztráty na životech a způsobit dlouhodobé následky na zdraví a životní prostředí.

Mezi toxické chemikálie používané v chemické válce patří:

 • chlór,
 • saringas,
 • hořčíkové sloučeniny,
 • fosgen
 • nervové plyny

Ochrana před chemickou válkou

V případě chemické války jsou klíčová následující opatření:

 • Evakuace a hledání útočišť: Lidé by měli být informováni o možném nebezpečí a instruováni, jak se co nejrychleji evakuovat nebo najít bezpečné útočiště, například v krytech, které jsou chráněny proti proniknutí chemických látek.
 • Ochranné prostředky: Lidé by měli nosit ochranné masky, dýchací přístroje a ochranné obleky, které minimalizují vystavení chemickým látkám.
 • Dekontaminace: Po útoku je důležité provést důkladnou dekontaminaci, což zahrnuje odstranění kontaminovaného oblečení a mytí těla a vlasů.
 • Zdravotní péče: Zasažení lidé by měli okamžitě vyhledat zdravotní péči. Lékaři a zdravotníci by měli být vyškoleni, jak poskytovat adekvátní lékařskou pomoc při zasažení chemickými látkami.
 • Mezinárodní spolupráce: Prevence a kontrola chemických zbraní vyžadují úzkou mezinárodní spolupráci.

Často kladené otázky

Kdy je den vzpomínání na oběti chemických zbraní?

Každý rok se tento den koná 30. listopadu.

Proč je důležité připomínat si Mezinárodní den obětí chemických válek?

Jakákoliv válka má na svědomí mnoho životů, chemické války jsou hrozné v tom, že dokáží zabít tisíce lidí během pár sekund. Proto je zapotřebí neustále informovat veřejnost o hrozbách těchto konfliktů a podporovat organizace, které bojují za zákaz chemických zbraní.

Jak organizace pomáhají v zasažených oblastech?

Mezi hlavní činnosti organizací v postižených oblastech patří poskytnutí základní lékařské a ošetřovatelské péče. Dále je to pomáhání s obstarávání vody, potravin a léků. Dobrovolníci také pomáhají obyvatelům se stavbou domů a infrastruktury.

Mezinárodní den obětí chemických válek je důležitým dnem, který nám připomíná důsledky a utrpení spojené s používáním chemických zbraní.

Je to příležitost vyjádřit solidaritu s oběťmi těchto zbraní a podpořit opatření k prevenci jejich používání.

Tento den nás vyzývá k posílení mezinárodní spolupráce, dodržování mezinárodního práva a odstranění chemických zbraní.

Je také důležité pamatovat na potřebu poskytování pomoci a podpory obětem, včetně lékařské péče, rehabilitace a psychologické podpory.

Společným úsilím můžeme snížit riziko chemických válek a pracovat směrem k míru, bezpečnosti a ochraně lidského života.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)