Přátelství slaví svůj den. Jak podporovat a udržovat vztahy v době sociální izolace?

Den pro všechny přátele nám ukazuje, že nezáleží na tom s kým se bavíte, ale jestli je vám dobře.

Přátelství má totiž velké dopady na naše zdraví!

Jak můžeme oslavit den přátelství?

Jaké jsou nejzajímavější historické milníky?

Udržování a posilování mezilidských vztahů bez ohledu na rasu, pohlaví, náboženství nebo kulturu je klíčové pro náš spokojený život.

Základní fakta

Kdy se slaví30. července
Kde se slavítéměř celý svět
Kdo se podílel na založeníOSN
Stát vznikuUSA
Datum vzniku2011
Důvod vznikupodpora přátelství mezi lidmi

Historie dne věnovanému mezilidským vztahům

Mezinárodní den přátelství se slaví každý rok 30. července. Tento den byl vyhlášen Valným shromážděním Organizace spojených národů v roce 2011.

Přátelé spolu tráví volný čas.
Zdroj: istockphoto.com

Milníky, které ovlivnily tento den

Historické milníky ukazují, jak den pro přátelství postupně roste a stává se stále důležitějším v celosvětové snaze o podpoře, porozumění a míru mezi lidmi a kulturami.

 • 1935: v Argentině byl založen den kamarádství, aby se podpořily vztahy mezi lidmi bez ohledu na jejich rasu, barvu pleti nebo náboženství.
 • 1958: Světová rada míru v Paříži prohlásila 30. července za Mezinárodní den přátelství.
 • 1997: první den kamarádů byl slaven v několika zemích světa, včetně Indie, Bangladéše a Malajsie.
 • 2010: poprvé oficiálně uznán Valným shromážděním Organizace spojených národů jako způsob podpory spojení mezi lidmi, národy a kulturami.
 • 2011: poprvé byl tento den slaven 30. července na celém světě.
 • 2013: Spojené národy zorganizovaly celosvětovou kampaň „Jeden svět, jeden přítel“.
 • 2019: kamarádství je slaveno po celém světě pod heslem „Vytvoření mostů mezi komunitami a podpora inkluze“.

Který den se slaví?

Rok30. července
2023neděle
2024úterý
2025středa
2026čtvrtek
2027pátek
2028neděle
2029pondělí
2030úterý
2031středa
2032pátek

Proč se slaví Mezinárodní den přátelství?

Cílem je podpořit a upevnit vazby mezi lidmi, kulturami a národy a také podpořit mír a porozumění po celém světě.

Základní cíle tohoto dne:

 • Podpora porozumění a míru: zaměřuje se na posilování, podporu, porozumění a míru mezi lidmi a národy.
 • Překonávání kulturních rozdílů: usiluje o to, aby lidé překonávali kulturní rozdíly a navazovali přátelství s lidmi z různých zemí a kultur.
 • Podpora inkluze: snaha o to, aby se všichni lidé cítili zahrnuti a respektováni.
 • Podpora rozvoje osobnosti: přátelství může být pro člověka velmi prospěšné a může mu pomoci v rozvoji jeho osobnosti a sebevědomí.
 • Udržování kontaktů: může sloužit jako příležitost k udržování kontaktů s přáteli a známými, se kterými se již nějaký čas nevídáte.
 • Podpora zdraví: pevné vztahy mohou být prospěšné pro zdraví. Můžete snížit riziko srdečních chorob, deprese a úzkosti.
 • Podpora společenského zapojení: může pomoci lidem cítit se více zapojeni do společnosti a mít pocit, že někam patří.

Přátelství může vést k lepší spolupráci a kooperaci mezi jednotlivci a skupinami.

Objevte podobné články

Akce konané pro spřízněné duše

Po celém světě se tento den koná mnoho různých akcí a oslav.

Některé nejzajímavější z nich jsou:

 • Komunitní akce: lidé se mohou zapojit do různých komunitních aktivit, jako jsou festivaly, přednášky, workshopy a další.
 • Koncerty: hudba může být skvělým způsobem, jak propojit lidi a slavit. Koncerty, festivaly a další hudební akce jsou běžné.
 • Vzdělávací akce: mohou být zaměřené na rozvoj přátelství mezi studenty a učiteli, na podporu mezikulturního porozumění a další.
 • Charitativní akce: jedná se o sbírky pro charitativní organizace, mohou být skvělým způsobem, jak ukázat, že spolupráce může být silným nástrojem pro dosažení pozitivních změn ve společnosti.
 • Online akce: vzhledem k tomu, že mnoho lidí udržuje vztahy v online prostředí, jsou i online akce běžné, jako je virtuální setkávání, videohovory, nebo vytvoření speciálních online skupin.
Den přátelství ukazuje počet kamarádů v USA v roce 1990 a 2021.
Zdroj: statista.com

Jak mohu oslavit den s kamarády?

 • Přátelské setkání: sejděte se a oslavte přátelství.
 • Dárek pro přátele: darujte něco svým nejbližším, abyste jim ukázali, jak moc si jich vážíte.
 • Charitativní akce: pomozte ostatním tím, že se zapojíte do dobrovolnické činnosti nebo darujte peníze na charitativní organizace, které podporují spolupráci a mír.
 • Sociální média: použijte sociální média k šíření zpráv o důležitosti přátelství a podporujte online vztahy mezi lidmi.
 • Sportovní akce: zorganizujte sportovní akci pro spolupracovníky, známé a rodinu, aby se lidé mohli seznámit a navázat nová přátelství.

Organizace, které se starají o mezilidské vztahy

Mnoho organizací se snaží podporovat a zlepšovat mezilidské vztahy. Zde je několik příkladů:

 • UNESCO – Organizace Spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu podporuje mezinárodní spolupráci a kulturní výměnu mezi různými zeměmi.
 • International Red Cross – mezinárodní organizace, která poskytuje humanitární pomoc lidem v nouzi a zastupuje mezinárodní humanitární právo.
 • Amnesty International – organizace, která se snaží chránit lidská práva a bojuje proti diskriminaci a násilí na celém světě.
 • Big Brothers Big Sisters – americká organizace, která spojuje mladé lidi s dospělými mentory, aby poskytla podporu a příležitosti pro růst a vzdělávání.
 • United Nations Foundation – nezisková organizace, která podporuje globální spolupráci a snahu řešit mezinárodní problémy, jako je chudoba, nemoci a změna klimatu.
 • Rotary International – mezinárodní organizace, která se snaží podporovat mír, vzdělání a ekonomický rozvoj v komunitách po celém světě.
 • Human Rights Watch – organizace, která monitoruje a zveřejňuje zprávy o porušení lidských práv.

Přátelství a mezilidské vztahy

Tyto dva aspekty lidského soužití jsou důležitou součástí života každého člověka. Jsou klíčové pro naše blaho a spokojenost. Přátelství nám poskytuje oporu, podporu a porozumění a může nám pomoci překonat těžké časy.

Vztahy se mohou různě vyvíjet a mohou být někdy složité.

Mezilidské vztahy jsou také důležité pro naše osobní a profesní úspěchy, protože nám pomáhají budovat sítě kontaktů a navazovat spolupráci s ostatními lidmi.

Když se snažíme budovat přátelství a mezilidské vztahy, měli byste být upřímní, empatičtí a respektovat druhé lidi. Je také důležité investovat čas a energii do těchto vztahů a vytvářet prostředí důvěry a porozumění.

Často kladené otázky

Kdy slavíme Mezinárodní den přátelství?

Každoročně se výhody přátelství a akce s ním spojené konají po celém světě 30. července. Přátelství můžete ale oslavovat každý den.

Jaké akce můžete navštívit s kamarády?

Společně strávený čas vám nikdo nevezme. Proto se po celém světě konají různé akce věnované přátelství. Můžete přijít na koncerty, divadelní představení, kvízy, kurzy, workshopy, charitativní akce, grilovačky se sousedy, festivaly.

Jaký vliv má přátelství na naše zdraví?

Kamarádi mají pozitivní vliv na naše psychické i fyzické zdraví. Snižuje stres, zvyšuje pocit spokojenosti a štěstí.

Mezinárodní den přátelství připomíná důležitost přátelství a mezilidských vztahů v našem životě.

Je to den, kdy se lidé z celého světa spojují a oslavují své přátelství, podporují mír a porozumění mezi národy a kulturami.

Příležitost pro lidi k vyjádření své vděčnosti za své přátele a k vytvoření nových vztahů.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)