Tropy slaví svůj den! Poznejte svět krásné přírody, rozmanitých kultur i mnoha problémů

Deštný prales, množství zvířat i tropické nemoci.

Slovo tropy většině z nás zní samo o sobě cizokrajně a zároveň tajemně.

Proč je tato oblast pro život na planetě Zemi mnohem důležitější, než si často myslíme?

Jakým problémům zdejší příroda i obyvatelstvo každý den čelí?

To vše se lidem na celém světě snaží přiblížit Mezinárodní den tropů.

Základní fakta

Kdy se slaví29. června
Kde se slavíCelý svět
Kdo se podílel na založeníOrganizace spojených národů
Datum vzniku2016
Důvod vznikuTento den usiluje o zvýšení povědomí o nezastupitelné roli tropických oblastí a o problémech, které je ohrožují.

Historie Mezinárodního dne tropů

Začátek systematického průzkumu tropických oblastí se datuje na začátek 19. století. V 60. letech 20. století byly tyto oblasti byly označeny za hlavní indikátory a oběti klimatických změn, což znamenalo začátek dalšího cíleného výzkumu.

Summit Země, který se konal v roce 1992 v Rio de Janeiru, poprvé výrazněji upozornil na jedinečné environmentální problémy, kterým tropy čelí. Po roce 2000 se některé tropické země se začaly spojovat, aby řešily společné problémy týkající se hospodářství, životního prostředí i kultury.

Dne 14. června 2016 přijalo Valné shromáždění OSN rezoluci, kterou byl 29. červen vyhlášen za Mezinárodní den tropů. Organizace spojených národů zvolila 29. červen na počest výročí vydání první „Zprávy o stavu tropů“, kterou v roce 2014 představila myanmarská laureátka Nobelovy ceny Aun Schan Su Ťij.

Na jaký den v týdnu tento významný den připadne v následujících 10 letech?

RokDen
29.6.2024sobota
29.6.2025neděle
29.6.2026pondělí
29.6.2027úterý
29.6.2028čtvrtek
29.6.2029pátek
29.6.2030sobota
29.6.2031neděle
29.6.2032úterý
29.6.2033středa

Co jsou tropy?

Tropy jsou geografickou oblastí, která se nachází mezi obratníky Raka a Kozoroha, ostatně samotné slovo tropy pochází z řeckého „tropos“, což znamená „obrat“.

Zahrnují části pěti kontinentů – Afriky, Jižní Ameriky, Severní Ameriky, Asie a Austrálie – a také četné ostrovy v Tichém, Indickém i Atlantském oceánu.

Tropické oblasti jsou obecně teplé s malými sezónními rozdíly v denních teplotách. Jsou zde pouze dvě roční období – období dešťů a období sucha. V některých částech tropů, například v povodí Amazonky, spadne za rok téměř devět metrů srážek. V jiných oblastech, například na Sahaře, spadne ročně jen několik centimetrů srážek.

Znázornění tropického pásu na mapě světa.
zdroj: commons.wikimedia.org

Význam tropů

Tropické oblasti mají nezastupitelný význam pro celou planetu i lidstvo.

Ekologický význam

 • Jsou domovem jedněch z nejrozmanitějších ekosystémů na světě, včetně deštných pralesů, savan, korálových útesů a mangrovových lesů. Tyto ekosystémy jsou životním prostředím pro obrovské množství rostlinných a živočišných druhů, z nichž mnohé se nevyskytují nikde jinde na zemi.
 • Tropické ekosystémy hrají klíčovou roli při regulaci globálního klimatu prostřednictvím procesů, jako je vázání uhlíku, koloběh vody a regulace teploty.
 • Přispívají také k udržení úrodnosti půdy a koloběhu živin, což je nezbytné pro udržení života na Zemi.

Biologický význam

 • V tropech se v porovnání s ostatními oblastmi nachází ohromné množství biologické rozmanitosti.
 • Tropická biodiverzita poskytuje cenné genetické zdroje pro medicínu, zemědělství i biotechnologie.
 • Mnoho ikonických druhů zvířat pochází právě z tropických oblastí.

Klimatický význam

 • Tropy hrají zásadní roli v regulaci celosvětového klimatu tím, že pohlcují a přerozdělují sluneční energii.
 • Rovníkové oblasti tropů mají zásadní vliv na cirkulaci atmosféry, včetně vzniku pasátů, monzunů a tropických cyklónů.
 • Tropické deštné pralesy pohlcují velké množství atmosférického oxidu uhličitého a snižováním koncentrace skleníkových plynů v atmosféře pomáhají zmírňovat dopady klimatických změn.
Vegetace v tropickém pralese.
zdroj: planetnatural.com

Co ohrožuje tropy?

Tropické regiony čelí mnoha hrozbám a výzvám, z nichž většina je způsobena lidskou činností.

 • Odlesňování – rozsáhlé kácení lesů za účelem rozšiřování zemědělství, těžby dřeva i rozvoje infrastruktury vedlo k rozsáhlému úbytku deštných lesů. Odlesňování rovněž přispívá ke změně klimatu, narušuje ekosystémy a může vést k nevratným změnám funkce krajiny.
 • Úbytek biologické rozmanitosti – ničení biotopů v důsledku lidské činností způsobilo rozsáhlý úbytek biologické rozmanitosti. Mnoha druhům hrozí vyhynutí v důsledku ztráty stanovišť, znečištění a invazních druhů.
 • Degradace půdy – nadměrná pastva, nesprávné zavlažování a odlesňování zhoršují úrodnost zdejší půdy a ohrožují schopnost ekosystémů poskytovat lidem dostatek vody a potravin.
 • Demografické problémy – mezi hlavní demografické výzvy v tropických zemích patří především růst populace a urbanizace. Venkovské obyvatelstvo migruje do měst, což představuje problémy v oblasti bydlení, hygieny i zdravotní péče.

Deštěné pralesy jsou důležitou součástí tropických oblastí. Objevte s námi Mezinárodní den lesů, který je věnován všem stromům světa.

Význam dne věnovanému tropům

V našem každodenním životě často zapomínáme na to, jak moc přispívají přírodní systémy k našemu celkovému blahobytu – jsme součástí přírody a jsme na ní do značné míry závislí.

Deštné pralesy, které se rozkládají pouze v oblasti tropů, jsou nezastupitelným zdrojem kyslíku a dalších cenných látek, od potravin až po vzácné rostliny. Tropickým lesům se říká „největší lékárna na světě“. Až čtvrtina léčiv pochází z látek, které se získávají z tropických rostlin.

Hlavním cílem a poselstvím Mezinárodního dne tropů je celosvětově zvýšit povědomí o problémech, kterým tropické oblasti čelí, a zdůraznit důležitou roli, kterou mají pro planetu i lidstvo.

Tento den rovněž upozorňuje na obrovskou rozmanitost tropů a oceňuje kulturu a potenciál národů, které je obývají.

V neposlední řadě se mezinárodní tropický den rovněž snaží upozornit na zásadní roli, kterou by měly tropické země hrát ve snaze o dosažení udržitelného rozvoje. Ochrana tropických oblastí může například výrazně přispět ke snížení globálního oteplování.

UN International Day of the Tropics
zdroj: youtube.com

Objevte podobné články

Proč je Světový den tropů důležitý?

Tropy pokrývají 40 % povrchu Země, ale poskytují 80 % světové biologické rozmanitosti, například více než 95 % světových korálů a mangrovových porostů. V tropickém pásmu žije přibližně 40 % světové populace a pochází odtud řada důležitých materiálů a potravin.

Přestože je biologická rozmanitost v tropech větší, dochází zde k většímu úbytku biologické rozmanitosti než ve zbytku světa. Den tropů se snaží upozornit na to, že tento úbytek je do značné míry způsoben lidskou činností.

Mnoho zdejších druhů rostlin a živočichů se potýká se ztrátou svého přirozeného prostředí a rovněž lidé žijící v tropech čelí mnoha výzvám, na něž se den věnovaný tropům snaží též upozornit.

 • Do roku 2050 bude v tomto regionu žít většina obyvatel světa a dvě třetiny dětí.
 • V souladu s vyšší mírou chudoby se v tropech potýká s podvýživou více lidí než ve zbytku světa.
 • Podíl městského obyvatelstva žijícího ve slumech je v tropech vyšší než ve zbytku světa.
 • Systém zdravotní péče je často na velmi špatné úrovni.
 • V pěti tropických zemích (Nigérie, Demokratická republika Kongo, Etiopie, Indie a Bangladéš) žije dohromady 50 % extrémně chudých lidí na světě.

Akce konané v tento den

Organizace na ochranu přírody a zainteresované skupiny pořádají v tento den rozmanité informační semináře, workshopy a přednášky s cílem zvýšit povědomí o ekologickém, biologickém a kulturním významu tropických oblastí a o potřebě jejich ochrany.

Mezi tyto mezinárodní organizace patří:

 • Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) – je složen z vlád, nevládních organizací i organizací domorodých obyvatel, které se věnují ochraně přírody. Činnost svazu zahrnuje vědecký výzkum, ochranu biologické rozmanitosti či podporu udržitelného využívání přírodních zdrojů v tropických oblastech.
 • Globální fond životního prostředí (GEF) – poskytuje granty a zvýhodněné financování na podporu projektů a programů, které řeší globální environmentální problémy, včetně ochrany biologické rozmanitosti, udržitelného lesního hospodářství a zmírňování změny klimatu v tropických oblastech.
 • Tropical Forest Alliance (TFA) – sdružuje vlády, soukromé podniky i nevládní organizace s cílem omezit odlesňování tropických oblastí a podporovat udržitelné využívání půdy.

Tropy jsou rovněž domovem jedněch z nejkrásnějších a nejunikátnějších ekosystémů na světě. Kina po celém světě tak v tento den často promítají dokumenty o tropických oblastech.

Další aktivitou je pořádání výstav a fotografických soutěží, kde lidé mohou sdílet své nejlepší fotografie, například i ze svých tropických dovolených.

V neposlední řadě ekologické organizace Mezinárodní den tropů využívají jako příležitost k prosazování politik a opatření, která podporují ochranu a udržitelné hospodaření s tropickými ekosystémy.

Leták Mezinárodního dne pro tropické oblasti.
zdroj: nmcg.nic.in

Inspirace, jak oslavit den pro záchranu tropů

Každý z nás může individuálně přispět k posílení vědomí o Mezinárodním dni tropů. Vyzkoušejte některý z našich nápadů, jak tento den oslavit.

 • Zúčastněte se přednášek a dalších akcí – některé organizace pořádají v souvislosti s tímto dnem osvětové programy, kde se můžete dozvědět nejen zajímavé informace o tropických destinacích jako takových, ale také o zdejších problémech a jejich celosvětovém dopadu.
 • Pomozte šířit osvětu na sociálních sítích – využijte svá sociální média ke sdílení informací o tropech a problémech, kterým zdejší příroda i lidé čelí. Nebo třeba jen zveřejněte snímek své oblíbené tropické destinace.
 • Věnujte finanční prostředky – přispějete organizacím, které se zabývají pomocí v tropických oblastech.
 • Navštivte tropickou lokalitu – vydejte se na dobrodružnou výpravu do tropického deštného pralesa. Další možností jsou dovolenkové ráje s krásnou tyrkysovou vodu a bílým pískem.
 • Sledujte filmy a dokumenty o tropech – například Tropické ostrovy Země, Trosečníci, Ostrov či Piráti z Karibiku.
 • Zasaďte tropickou rostlinu – vneste do svého domova trochu tropů tím, že zasadíte tropickou rostlinu. Skvělou volbou jsou palmy, kapradiny i orchideje.
 • Pochutnejte si na tropické potravině – ananas, banány, čokoláda či kokosové ořechy jsou typickými potravinami, za které vděčíme tropům.

Často kladené otázky

Jaký je význam Mezinárodního dne tropů?

Tento den chce zvýšit veřejné povědomí o hodnotách a přínosech tropických oblastí a podporovat jejich ochranu a rozumné využívání.

Které země jsou považovány za součást tropů?

V tropickém pásmu se nachází více než 90 zemí světa, například Brazílie, Mexiko, Kolumbie, Venezuela, Indie, Thajsko, Malajsie, Indonésie, Filipíny, Somálsko, Tanzanie, Demokratická republika Kongo, Keňa či Etiopie.

Autor článku
Martina Šťastná

Každý den, je něčím zvláštní a jedinečný. Státní svátky a významné dny, které můžeme objevit v kalendáři, jsou navíc skvělou možností, jak si připomenout důležité okamžiky naší historie. Kromě toho existuje i řada zajímavých mezinárodních a světových dní. Není nic jednoduššího než si obohatit své znalosti pomocí našeho čtení.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)