Veterinární lékařství slaví svůj den! Fascinující svět zvířecí medicíny a její vliv na naše společenství

Jaký význam má Mezinárodní den veterinárního lékařství a proč by měl být slaven?

Jak tento den přispívá k osvětě veřejnosti o péči a správném zacházení se zvířaty?

Znáte úspěšné projekty, které byly zahájeny při příležitosti dne veterinární medicíny?

Základní fakta

Kdy se slaví9. prosince
Kde se slavíTéměř celý svět
Kdo se podílel na založeníVeterinární asociace
Datum vzniku2000
Důvod vznikuOslava přínosu veterinární medicíny

Historie dne věnovanému veterině

Tento den byl založen organizací American Veterinary Medicine Association, společně s veterinární federací, 9. prosince. Slaví se od roku 2000.

Mezinárodní veterinární federace

WVA je světovou organizací, která sdružuje veterinární asociace z různých zemí. Byla založena v roce 1863 a hraje důležitou roli v mezinárodním veterinárním společenství. WVA sehrála klíčovou úlohu při zavedení dne veterinárního lékařství.

Veterináři pomáhají volně žijícím zvířatům.
Zdroj: pexels.com

TOP 5 zajímavostí o veterinářství

 • Veterinární medicína je stará profese: První zmínky této péče sahají až do starověkého Egypta, kde byli lékaři pověřeni péčí o zvířata faraónů. Veterináři byli také důležití v římské říši a dalších starověkých civilizacích.
 • Zvěrolékaři mají široké spektrum odbornosti: Specializují se nejen na péči o domácí zvířata, ale také na exotická zvířata, zemědělská zvířata, zvířata ve volné přírodě a laboratorní zvířata. Každý obor vyžaduje specifické znalosti a dovednosti.
 • Zvířecí medicína je spojena s veřejným zdravím: Hrají důležitou roli při ochraně veřejného zdraví. Pomáhají v prevenci a kontrole nemocí přenosných zvířaty na lidi (zoonózy) a také se podílejí na sledování a monitorování zdraví zvířat v potravinovém řetězci.
 • Chirurgie u zvířat je pokročilá: Stále více se rozvíjí a využívá moderní techniky a technologie. Zvěrolékaři provádějí náročné operace srdce, mozku a ortopedické zákroky. A také méně invazivní postupy, jako je endoskopie a laparoskopie.
 • Zvířecí lékaři mohou pracovat v různých prostředích: Včetně soukromých veterinárních klinik, výzkumných institucí, veřejných zdravotnických organizací, farmaceutických společností a dokonce i ve vojenském sektoru. To jim poskytuje široké spektrum profesních možností.

Proč se slaví tento den?

Den zvířecí medicíny se slaví jako příležitost k uznání a ocenění práce lékařů a technologického pokroku. Existuje několik důvodů, proč je tento den slaven:

 • Oslava přínosu veterinárního oboru: Tato disciplína hraje klíčovou roli v péči o zvířata a ochraně veřejného zdraví. Slavení dne pro veterinární lékařství je způsobem, jak ocenit a oslavovat přínos lékařů, techniků a dalších odborníků, kteří pracují na zachování zdraví a pohody zvířat.
 • Zvýšení povědomí: Zvýšení povědomí o důležité roli veterinární péče. Lidé se dozvídají o různých aspektech veterinární medicíny, jako je prevence nemocí, diagnostika, léčba a péče o zvířata.
 • Profesní solidarita: Veterináři a další profesionálové se mohou setkat, vyměňovat si zkušenosti, sdílet informace a spolupracovat na zlepšení veterinární péče a odborného rozvoje.

Který den se slaví?

Rok9. prosince
2023sobota
2024pondělí
2025úterý
2026středa
2027čtvrtek
2028sobota
2029neděle
2030pondělí
2031úterý
2032čtvrtek

Objevte podobné články

Akce konané na podporu veterinární péče

 • Veterinární veletrhy a výstavy: Prezentace nejnovějších pokroků ve veterinární medicíně, technologiích a produktech. Tyto akce umožňují profesionálům z oboru seznámit se s novinkami a sdílet své zkušenosti.
 • Bezplatné veterinární kontroly: Některé organizace a kliniky pořádají akce, kdy nabízejí bezplatné kontroly a očkování pro domácí zvířata. Tímto způsobem se podporuje prevence nemocí a poskytuje se základní péče majitelům, kteří by si ji jinak nemohli dovolit.
 • Kampaně a osvětové programy: Neziskové organizace často pořádají kampaně a osvětové programy, které se zaměřují na různé aspekty veterinární péče. Tyto kampaně mohou zahrnovat témata jako sterilizace a kastrace, prevence parazitů, správná výživa a další důležité informace pro majitele zvířat.
 • Spolupráce s veřejnými institucemi: Lékaři a organizace spolupracují s veřejnými institucemi, jako jsou školy a komunitní centra, aby poskytovali vzdělávací programy o veterinární péči a zdraví zvířat. To je důležité zejména pro edukaci mladší generace a vytvoření zdravého a odpovědného vztahu ke zvířatům.
Statistické údaje o rostoucím počtu chirurgických nástrojů pro zvířata.
Zdroj: globenewswire.com

Organizace, které se starají o zvířata

 • Světová organizace pro ochranu zvířat (World Animal Protection): Tato organizace se zaměřuje na ochranu zvířat po celém světě. Jejich práce zahrnuje boj proti krutosti a týrání zvířat, podporu dobrých životních podmínek pro zvířata v lidské péči a prosazování změn v legislativě.
 • Mezinárodní společnost pro ochranu zvířat (International Animal Rescue): Specializuje se na záchranu a ochranu divokých zvířat, exotických zvířat a domácích zvířat. Jejich práce zahrnuje záchranu opuštěných, zraněných nebo ohrožených zvířat, a jejich rehabilitaci a znovuzařazení do přirozeného prostředí.
 • Světový fond na ochranu přírody (World Wildlife Fund): WWF je organizace zaměřená na ochranu biodiverzity a zachování přírodních prostředí. Jejich práce se dotýká ochrany a zachování ohrožených druhů zvířat a jejich přirozeného prostředí.
 • PETA (People for the Ethical Treatment of Animals): Organizace zaměřená na práva zvířat a boj proti jejich týrání. Jejich práce zahrnuje vzdělávání veřejnosti, provádění kampaní, boj proti používání zvířat v kosmetickém průmyslu a v potravinářství.
 • Veterinární organizace: Existuje také mnoho veterinárních organizací, které se aktivně zapojují do ochrany a péče o zvířata. Tyto organizace se zabývají veterinární péčí, sterilizací a kastrací, prevencí nemocí a dalšími aspekty zdraví zvířat.

Témata, která se řeší v tento den

 • Prevence nemocí: Jedním z důležitých témat je prevence nemocí u zvířat. Diskutuje se o významu očkování, pravidelných veterinárních kontrolách, vhodné výživě a dalších preventivních opatřeních pro udržení zdraví zvířat.
 • Dobrovolnictví a humanitární práce: Toto téma v oblasti veterinární medicíny také důležité. Diskutuje se o roli veterinárních lékařů a odborníků při poskytování péče a lékařské pomoci zvířatům v nouzi, například ve zeměpisně odlehlých oblastech nebo při přírodních katastrofách.
 • Etika a dobré životní podmínky zvířat: Zajištění dobrých životních podmínek pro zvířata. Diskutuje se o správném zacházení se zvířaty, prevenci týrání, podpoře jejich pohody a dodržování etických standardů při poskytování veterinární péče.
 • Veterinární vzdělávání a odborný rozvoj: Nejnovější pokroky v oblasti veterinární medicíny, výzkumu, nových léčebných postupech a technologiích, a mluví se také o důležitosti dalšího vzdělávání pro veterinární lékaře a profesionály v oboru.
 • Zvířecí chovatelství a udržitelnost: Způsoby, jak zajistit udržitelné a odpovědné způsoby chovu zvířat, minimalizovat dopad na životní prostředí a zajišťovat jejich blaho.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Mezinárodní den veterinárního lékařství?

Tento významný den se slaví téměř po celém světě 9. prosince.

Proč se slaví den věnovaný veterinární medicíně?

Péče o zvířata je pro mnohé stejně důležitá jako péče o lidi. Zvířata mohou být vlivem člověka zranitelná, a proto je potřeba, aby je lidé chránili. Den je věnovaný moderní zvířecí medicíně, zvěrolékařům a všem co se o zvířata starají.

Jaké akce se konají v tento den?

Mnoho veterinárních klinik pořádá den otevřených dveří s ukázkou moderní techniky léčby zvířat. Konají se přednášky, semináře a workshopy. Na sociálních sítí můžete vidět odborné kampaně na podporu ochrany zvířat a výzkumu.

Mezinárodní den veterinárního lékařství, který se slaví 9. prosince, je důležitou příležitostí k uznání a oslavě veterinárního oboru.

Tento den nám připomíná klíčovou roli, kterou zvěrolékaři a další odborníci v oboru hrají v péči o zdraví zvířat, ochraně veřejného zdraví a udržitelnosti naší planety.

Příležitost ke zvýšení povědomí o významu veterinární medicíny a informování veřejnosti o práci, kterou veterinární lékaři vykonávají.

Přináší spolupráci, vzdělávání a osvětu, které napomáhají zlepšovat péči o zvířata, prevenci nemocí a posilování vztahu mezi lidmi a zvířaty.

Uznává úsilí a oddanost veterinárního oboru a slaví jeho přínos k celkovému blahu naší společnosti a životního prostředí.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)