Přírodní katastrofy mají svůj den. Proč je důležité nejen na ně reagovat, ale také jim předcházet?

Prevence a připravenost je klíčová pro člověka. Oslavte den za omezení katastrof a naučte se přežít!

Co dělat při živelné katastrofě? Přinášíme vám užitečné rady a tipy.

Víte, že organizace každý rok zveřejňují zajímavé informace o přírodních kalamitách?

Základní fakta

Kdy se slaví13. října
Kde se slavítéměř celý svět
Kdo se podílel na založeníOSN
Stát založeníUSA
Datum založení2009
Důvod založeníZvýšit povědomí o důležitosti prevence před přírodní katastrofou

Historie dne věnovanému živelným katastrofám

Mezinárodní den za prevenci přírodních katastrof se slaví každoročně 13. října. Tento den byl zaveden Valným shromážděním OSN v roce 2009 s cílem upozornit na význam ochrany obyvatel před přírodou.

Přírodní katastrofy ovlivňují celou planetu.
Zdroj: istockphoto.com

Milníky, které formovaly tento den

Historické milníky přispěly k výraznému zlepšení schopnosti států a komunit předcházet živelným katastrofám a minimalizovat jejich dopady.

 • Založení Hyogo Framework for Action v roce 1989 v Japonsku s cílem zlepšit ochranu obyvatelstva před zemětřeseními. Hyogo Framework for Action později spolupracovala s OSN a byla klíčovým faktorem při založení Mezinárodního dne za prevenci přírodních neštěstí.
 • Dekáda OSN pro snižování rizik katastrof (2005-2015) – tato dekáda byla vyhlášena s cílem zlepšit schopnost států a komunit předcházet a snižovat jejich dopady. Během této dekády byly vyvinuty nové postupy a programy, které pomáhají minimalizovat dopady přírodních tragédií.
 • Vyhlášení Mezinárodního dne za prevenci přírodních katastrof (2009) – Valné shromáždění OSN v roce 2009 vyhlásilo 13. říjen jako den přírodních tragédií. Tento den má za cíl zvýšit povědomí o prevenci přírodních katastrof a podpořit iniciativy a programy, které pomáhají minimalizovat jejich dopady.
 • Kodaňská dohoda (2009) – během konference OSN o změně klimatu v Kodani byla uzavřena dohoda, která má pomoci minimalizovat dopady klimatických změn a předcházet neštěstí spojeným se změnou klimatu.

Který den se slaví?

Rok13. října
2023pátek
2024neděle
2025pondělí
2026úterý
2027středa
2028pátek
2029sobota
2030neděle
2031pondělí
2032středa

TOP 5 zajímavostí o boji proti kalamitám

Přírodní katastrofy představují velmi širokou škálu různých neštěstí. Kdykoliv se může něco pokazit. Příroda je mocná a neovlivnitelná. Přinášíme vám některé zajímavé statistické údaje:

 • Od roku 2000 do roku 2019 byly nejčastější přírodní tragédie povodně, které představovaly 44% všech katastrof, následované zemětřeseními (11%), bouřemi (9%) a suchy (6%).
 • Zemětřesení je nejničivější přírodní pohromou. Způsobilo více než 735 000 úmrtí od roku 2000 do roku 2019.
 • Klimatické změny způsobují větší počet přírodních katastrof. V roce 2019 bylo zaznamenáno 409 nepřízní počasí, které byly spojeny s klimatickými změnami.
 • V roce 2019 představovaly Asie a Tichomoří region s největším počtem přírodních neštěstí. Z celkového počtu 409 katastrof, které byly spojeny s klimatickými změnami, se 53% odehrálo v této oblasti.
 • Mezi lety 2000 a 2019 byla Čína zemí, která utrpěla největší škody, s celkovými škodami ve výši 845,8 miliard USD.

Další statistické údaje o katastrofách, se můžete dozvědět na webových stránkách o světových datech.

Od roku 2000 do roku 2019 bylo zaznamenáno celosvětově 7 348 přírodních katastrof.

Proč je potřeba mluvit o přírodních tragédiích?

Cílem tohoto dne je zvýšit povědomí o prevenci živelných katastrof a podpořit iniciativy a programy, které pomáhají minimalizovat dopady těchto kalamit na lidské životy a majetek.

Každoročně je téma tohoto dne různé a zaměřuje se na konkrétní aspekty, jako je například ochrana přírodního prostředí, změna klimatu, bezpečnost vodních zdrojů nebo prevence přírodních katastrof ve městech.

Některá nejzajímavější témata

 • Přizpůsobení se klimatickým změnám a zhoršeným přírodních podmínek.
 • Spolupráce mezi vládami, občanskou společností a soukromým sektorem.
 • Význam upozorňování a informování veřejnosti o přírodních katastrofách a prevenci.
 • Vzdělávání a osvěta v oblasti kalamitních událostí a jak jim předcházet.
 • Řešení nerovnosti a zranitelnosti.

Objevte podobné články

Akce konané na podporu prevence živelných katastrof

Po celém světě se pořádají různé akce zaměřené na prevenci a snižování rizik.

 • Přednášky, semináře a workshopy zaměřené na problematiku přírodních neštěstí a prevence, které se konají v mnoha zemích.
 • Rozsáhlé ípravy na přírodní katastrofy, včetně evakuačních cvičení, simulací a testování nouzových plánů.
 • Vzdělávací a osvětové kampaně, které se zaměřují na vzdělávání veřejnosti a jak jim předcházet.
 • Zveřejňování informací o haváriích a jejich dopadech a varování před nimi.
 • Akce na podporu ochrany životního prostředí a ekosystémů a snižování rizik tragédií.
 • Podpora spolupráce mezi vládami, občanskou společností a soukromým sektorem pro prevenci živelných katastrof.
 • Diskuse o dopadech změny klimatu a význam přizpůsobení se těmto změnám.
 • Charity a dobrovolnické akce na podporu obětí přírodních neštěstí.
 • Národní a mezinárodní výstavy a veletrhy zaměřené na prevenci tragédií a inovativní technologie v této oblasti.
 • Zvyšování povědomí o nerovnostech a zranitelnosti vůči přírodním katastrofám a snižování této nerovnosti.
Statistické údaje dopadu přírodních tragédií.
Zdroj: statista.com

Organizace, které se starají o bezpečnost při tragédiích

Velké celosvětové organizace se starají jak o prevenci, tak o bezpečí lidí zasažených živelnou katastrofou. Pořádají sbírky, pomáhají s odklízením sutin a konají semináře, které učí lidi jak se chovat během přírodní kalamity.

Některé největší a nejznámější organizace jsou:

 • Světová organizace pro ochranu přírody (IUCN) – zaměřuje se na ochranu ekosystémů a snižování rizik přírodních katastrof.
 • Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRC) – poskytuje humanitární pomoc obětem havárií.
 • Světová meteorologická organizace (WMO) – shromažďuje a analyzuje informace o počasí a klimatu, což pomáhá předpovídat přírodní neštěstí.
 • Organizace spojených národů pro snižování rizik přírodních kalamit (UNDRR) – koordinuje globální úsilí v oblasti prevence a snižování jejich rizik.
 • Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) – zaměřuje se na pomoc lidem, kteří byli nuceni opustit své domovy.
 • Agentura Evropské unie pro civilní ochranu a pomoc humanitární pomoci (ECHO) – poskytuje humanitární pomoc a podporu obětem přírodních katastrof v Evropě a po celém světě.

Nejrozšířenější přírodní kalamity, které mohou postihnout i vás

Přírodní katastrofy jsou události, které jsou způsobeny procesy a mají negativní dopad na lidské společenství a životní prostředí.

Nejčastějších kalamity, které způsobuje počasí:

 • Zemětřesení: je způsobeno pohybem tektonických desek v zemské kůře. Může mít devastující dopad na lidské obyvatelstvo a infrastrukturu.
 • Tsunami: obrovské vlny vzniklé v důsledku zemětřesení, sopečné erupce nebo podvodního sesuvu. Mají ničivý dopad na pobřežní oblasti.
 • Hurikány a tajfuny: Tyto tropické cyklóny jsou způsobeny zahříváním oceánu a vznikají v teplých oblastech.
 • Tornáda: silné rotační větry, které se vyskytují hlavně v USA. Mohou mít ničivé dopady na města a venkovské oblasti.
 • Požáry: jsou způsobeny suchem, vysokými teplotami a suchou vegetací. Mohou mít ničivé dopady na přírodní oblasti a města.
 • Záplavy: jsou způsobeny nadměrným deštěm nebo táním sněhu.

Přírodní katastrofy způsobily od roku 2000 více než 1,23 milionu úmrtí a škody ve výši 2,97 bilionu USD.

Chcete vědět víc o tom, jak se počasí měnilo v průběhu 50 let a jaké to mělo dopady? Navštivte web Světové meteorologické organizace.

Zachraň se kdo můžeš aneb co dělat při katastrofě

Přinášíme vám obecné rady a tipy, které vám mohou pomoci zachránit život.

 • Zbavte se nebezpečí: snažte se rychle a bezpečně opustit oblast, která je v nebezpečí.
 • Zkontrolujte své okolí: jste-li v bezpečí, zkontrolujte své okolí, zda jsou nějací lidé zraněni nebo uvězněni.
 • Zabezpečte zraněné: naleznete-li zraněné osoby, pokuste se zabezpečit jejich zdravotní stav a poskytnout jim základní první pomoc, například zastavte krvácení, umělé dýchání nebo masáž srdce.
 • Volání o pomoc: máte-li k dispozici telefon, okamžitě zavolejte záchranářskou službu a informujte je o situaci a požádejte o pomoc.
 • Sledujte informace: vysílání médií, sociálních sítí a dalších informačních kanálů, abyste získali aktuální informace o situaci a pokynech od místních úřadů.
 • Držte se pohromadě: v případě, že jste se ocitli v těžké situaci s dalšími lidmi, snažte se udržet klid a pomáhejte si navzájem.

Často kladené otázky

Kdy se slaví den za omezení katastrof?

Každý rok se připomíná tento významný den 13. října.

Proč je důležité mluvit o přírodních katastrofách?

Přírodní katastrofy mohou poškodit kohokoliv z nás. Je důležité zajistit, aby lidé věděli co dělat a kam se schovat pokud nějaká katastrofa udeří, nejenom v jejich domově, ale také v práci nebo na dovolené.

Jaké organizace se zapojují do prevence katastrof?

Mezi nejznámější organizace patří Červený kříž, OSN nebo Světová meteorologická organizace. Tyto mezinárodní skupiny mají na starost prevenci, kurzy, pomoc i kampaně.

Mezinárodní den za omezení katastrof upozorňuje, že kalamity jsou nevyhnutelnou součástí života na Zemi.

Můžeme se na ně ale připravit a minimalizovat jejich dopad na lidské společenství a životní prostředí.

To může být například prostřednictvím plánování a připravenosti na evakuaci, stavebních opatření pro minimalizaci škod a zlepšení ochrany životního prostředí.

Víte co dělat v případě přírodní katastrofy?

Máte doma evakuační zavazadlo?

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)