Světový den hospodářských zvířat upozorňuje na potravinovou bezpečnost a životní prostředí

Hospodářská zvířata jsou významnou součástí lidské historie a kultury po tisíciletí.

Byly domestikovány již v neolitické době a byly klíčovým faktorem v rozvoji zemědělství a hospodářství po celém světě.

Mnoho organizací pracuje na zlepšení podmínek chovu hospodářských zvířat a minimalizaci jejich utrpení.

Proč tomu tak je?

Oslavte Světový den hospodářských zvířat 15. ledna.

Základní fakta

Kdy se slaví15. ledna
Kde se slavíCelosvětově
Původ vznikuFrancie
Datum vzniku2007

Historie a význam Světového dne hospodářských zvířat

Tento den je také známý jako Světový den zemědělských zvířat, se slaví každoročně 15. ledna. Jeho cílem je připomenutí významu hospodářských zvířat pro naši společnost a upozornění na důležitost jejich ochrany a správného chovu.

Historie tohoto dne sahá až do roku 2007, kdy Mezinárodní organizace pro zdraví zvířat rozhodla o zavedení tohoto dne jako mezinárodního svátku. Cílem bylo upozornění na význam hospodářských zvířat a podpoření snahy o zlepšení jejich ochrany a zdraví.

V dnešní době se stále více lidí zajímá o zdroj potravin, které konzumují, a o způsob, jakým byly vyrobené. To přináší nové výzvy pro chov hospodářských zvířat a vznikají nové způsoby, jak je chovat a krmit. Například stále více farmářů přechází na ekologický chov, kdy se zvířata chovají v co nejblíže přirozených podmínkách a bez použití chemických hnojiv a pesticidů.

Význam spočívá v tom, že nás připomíná důležitost hospodářských zvířat pro naši společnost a podporuje zodpovědný a etický přístup k jejich chovu a ochraně. Vzdělávání veřejnosti o důležitosti správného chovu hospodářských zvířat může vést k lepšímu porozumění významu zdraví a blaha zvířat a k větší podpoře pro zvířata v různých oblastech, včetně zemědělství, vědy, průmyslu a dalších oblastech.

Kdy oslavit tento den v následujících 10ti letech

Neděle15. leden 2023
Pondělí15. leden 2024
Středa15. leden 2025
Čtvrtek15. leden 2026
Pátek15. leden 2027
Sobota15. leden 2028
Pondělí15. leden 2029
Úterý15. leden 2030
Středa15. leden 2031
Čtvrtek15. leden 2032

Důležitost hospodářských zvířat

Jsou důležitou součástí lidského života. Poskytují nám potravu, oblečení a mnoho dalšího, co potřebujeme pro přežití a pohodlný život. Zvířata jako krávy, prasata, kuřata a ovce můžete chovat pro maso, mléko, vejce, vlnu a další produkty.

Kromě toho mají hospodářská zvířata také velký ekonomický význam. Zemědělství, ve kterém se tato zvířata chovají, přispívá k hospodářskému růstu a zaměstnanosti v mnoha zemích. Produkce masa, mléka a dalších produktů z hospodářských zvířat vytváří pracovní místa v oblasti zpracování potravin a obchodu. To vše pomáhá podporovat místní a globální ekonomiku.

Také přispívají k udržitelnosti naší planety. Správně řízené chov hospodářských zvířat může pomoci snižovat dopady na životní prostředí. Například využití zemědělských pozemků pro pastvu zvířat může pomoci udržovat půdu plodnou a zabránit erozi půdy. Zároveň může chov hospodářských zvířat pomoci snížit emise skleníkových plynů, které jsou spojované s intenzivním zemědělstvím.

„Hospodářská zvířata jsou důležitou součástí zemědělské produkce a našeho potravinového řetězce. Bez nich bychom nebyli schopni produkovat dostatečné množství potravin pro naši populaci. Je důležité, abychom se však věnovali i jejich životním podmínkám a důstojnému zacházení. Správná péče o hospodářská zvířata je základem pro zajištění vysoké kvality a bezpečnosti potravin pro spotřebitele. Zároveň je důležité, abychom se snažili minimalizovat negativní dopad chovu hospodářských zvířat na životní prostředí a využívali co nejefektivnější a šetrné technologie.“ — Bohdan Dvořák, veterinární lékař a předseda Sdružení chovatelů skotu

Je nutné zajistit, aby zvířata byla správně chována a aby se minimalizovaly negativní dopady chovu na životní prostředí. Je důležité podporovat zodpovědný a etický přístup k chovu hospodářských zvířat a přijímat opatření pro zlepšení jejich zdraví a blaha.

Objevte podobné články

Budoucnost hospodářských zvířat

Budoucnost hospodářských zvířat je spojená s řadou výzev a příležitostí, které souvisejí s rychlým vývojem technologií, klimatickými změnami a změnami v preferencích spotřebitelů.

 • Zlepšení zdraví a blaha hospodářských zvířat: V současnosti existuje stále větší povědomí o potřebě zlepšení podmínek pro chov hospodářských zvířat a minimalizování stresových situací, které mohou mít negativní dopad na zdraví zvířat a kvalitu produktů.
 • Využití nových technologií: Nové technologie jako je umělá inteligence, robotika a senzorika mohou být využívané ke zlepšení podmínek pro chov hospodářských zvířat, například k monitorování zdravotního stavu zvířat nebo k řízení prostředí v chovných halách.
 • Větší důraz na udržitelnost: Změna klimatu a větší povědomí o potřebě ochrany životního prostředí může mít vliv na způsob, jakým jsou hospodářská zvířata chované a jakým způsobem jsou produkty zpracovávané a distribuované.
 • Růst poptávky po rostlinné stravě: S rostoucím povědomím o dopadech chovu hospodářských zvířat na životní prostředí a zdraví člověka se očekává, že bude růst poptávka po rostlinné stravě a alternativách k masu.
 • Změna spotřebitelských preferencí: Spotřebitelé se stále více zajímají o původ a způsob výroby potravin. Tento trend může vést k většímu důrazu na kvalitu a zdravotní bezpečnost produktů a ke zlepšení podmínek pro hospodářská zvířata.
Ovce, dívající se přímo do záběru.
Zdroj: Pixabay.com

Jak tento den oslavit?

 • Navštivte farmu v okolí a poznejte hospodářská zvířata a jejich životní podmínky. Můžete se také dozvědět více o procesu výroby potravin a vlivu zemědělství na životní prostředí.
 • Nakupujte potraviny od místních farmářů, kteří se snaží produkovat potraviny šetrným způsobem k životnímu prostředí a zvířatům.
 • Diskutujte s přáteli a rodinou o významu hospodářských zvířat a možnostech, jak podpořit udržitelnost a ochranu zvířat.
 • Podpořte organizace, které se věnují ochraně hospodářských zvířat a podporují udržitelné zemědělství a zpracování potravin.
 • Vyzkoušejte nové recepty s produkty od hospodářských zvířat, jako jsou maso, mléko, vejce a sýry.
 • Sdílejte informace o dni hospodářských zvířat na sociálních médiích a povězte tak ostatním o důležitosti hospodářských zvířat a udržitelného zemědělství.
Your 2015 impact for farm animals
Zdroj: YouTube.com

Zajímavosti spojené s tímto dnem

Významnou rolí v chovu hospodářských zvířat hraje genetika a biotechnologie. Například v posledních letech se využívá stále více genetických testů k výběru a vylepšení kvality chovaných zvířat.
Hospodářská zvířata jsou často využívána i pro lékařský výzkum a vývoj léků.
Hospodářská zvířata mají také významnou roli v udržování biodiverzity a zachování původních druhů zvířat, které jsou ohrožené vyhynutím.
Datum Světového dne hospodářských zvířat bylo zvoleno na oslavu narození zakladatele moderního zemědělství a tvůrce rotace plodin, sira Albert Howarda, který se narodil 13. února 1873.
Průmysl chovu hospodářských zvířat v posledních desetiletích prošel velkými změnami, jako například používání nových technologií, umělých inseminací a selektivního křížení.

Často kladené otázky

Kdy a proč se oslavuje Světový den zemědělských zvířat?

Každoročně můžete tento den oslavit 15. ledna za účelem upozornění na důležitost hospodářských zvířat a potřebu chránit je a udržovat v dobrém zdravotním stavu.

Jaké jsou nejčastěji chované hospodářská zvířata na světě, a jaký mají význam pro člověka?

V každém zemědělství můžete vidět slepice, krávy a kozy. Poskytují člověku potravu, materiál pro oblečení, pracovní sílu, hnojiva a další produkty.

Jaká je důležitost ochrany hospodářských zvířat?

Je velmi důležitá pro udržení zdraví zvířat, prevenci šíření chorob, udržení biodiverzity a zajištění produkce potravin a dalších produktů z hospodářských zvířat.

Jaký je vztah mezi hospodářskými zvířaty a životním prostředím?

Prostřednictvím produkce skleníkových plynů a vlivu na vodní zdroje mohou mít zásadní vliv. Proto je důležité zajistit udržitelnou produkci a správné hospodaření s odpadem.

Autor článku
Hana Havlíčková

Jmenuji se Hanka, zanedlouho mi bude 30 a mám malou holčičku školkou povinnou. Rodičovská dovolená, Covid a souhra okolností mě přivedla na cestu copywritingu, která se stala mou prací. Ve volné chvíli nejraději hodím nohy na gauč a nebo cestuji po přátelích či po lese. Mezi koníčky bych zařadila čtení knih, sledování thrillerů, modelování nehtů nebo malování.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)