Informační společnosti slaví svůj den. Slavme vývoj a inovaci v oblasti digitálních technologií

Proč je důležité slavit digitální den?

Jaké jsou nejnovější trendy a inovace v oblasti informačních a komunikačních technologií?

Jak IT společnosti zvyšují zapojení dívek a žen do oblasti informačních a komunikačních technologií?

Základní fakta

Kdy se slaví17. května
Kde se slavícelosvětově
Kdo se podílel na založeníOSN a agentura pro telekomunikace
Datum vzniku1969
Důvod vznikuRozvoj informačních a komunikačních technologii

Historie dne věnovanému komunikaci na internetu

Den informační společnosti (World Telecommunication and Information Society Day) se slaví každoročně 17. května. Tento den byl vyhlášen Organizací spojených národů (OSN) a její agenturou pro telekomunikace (ITU) s cílem zdůraznit význam informačních a komunikačních technologií (ICT) pro společnost a ekonomiku.

IT technologie zažívají obrovský boom a jejich potřeba se bude stále zvyšovat.
Zdroj: pexels.com

Milníky, které ovlivnily tento den

 • Založení Mezinárodní telekomunikační unie: ITU byla založena v roce 1865 jako mezinárodní organizace, která se zabývá rozvojem telekomunikačních standardů a regulací. ITU sehrála klíčovou roli při propojování světa prostřednictvím telegrafu, telefonu a dalších komunikačních technologií.
 • Vznik Světového dne telekomunikací: Světový den informační společnosti vychází z původního dne telekomunikací, který byl poprvé vyhlášen v roce 1969, kdy ITU slavila 100. výročí svého založení.
 • Rozvoj internetu: Masový přístup online světa měl významný dopad na rozvoj informační společnosti. První přenos dat pomocí protokolu TCP/IP, který je základem internetu, proběhl v roce 1974. V roce 1989 představil Tim Berners-Lee koncept World Wide Webu (WWW), který se stal základem moderního internetu, a otevřel cestu k informacím a komunikaci.
 • Mobilní revoluce: Zavedení mobilních telefonů a rozvoj mobilních komunikačních sítí přinesl zásadní změny v komunikaci a přístupu k informacím. První komerční mobilní síť byla spuštěna v Japonsku v roce 1979 a následně se mobilní technologie šířila po celém světě, umožňující lidem komunikovat a přistupovat k informacím kdykoli a kdekoli.
 • Digitalizace a informatizace: S postupnou digitalizací společnosti se komunikační technologie staly nedílnou součástí každodenního života. Rozvoj počítačů, internetu, mobilních zařízení, softwaru a dalších technologií přinesl nové možnosti v oblasti komunikace, obchodu, vzdělávání, zábavy a dalších oblastí lidské činnosti.

TOP 5 zajímavostí o dni telekomunikačních společností

 • Symbolické datum: Datum 17. května bylo vybráno kvůli přijetí Mezinárodní telegrafní úmluvy v roce 1865, která založila ITU. Tato úmluva přinesla dohodu mezi státy o pravidlech a postupech pro mezinárodní telegrafní komunikaci.
 • Zapojení celého světa: Den informačních společností je oslavován ve více než 170 zemích po celém světě. Organizace, vlády, školy, univerzity a další instituce pořádají různé akce a události, aby upozornily na důležitost informačních a komunikačních technologií.
 • Vliv pandemie COVID-19: V posledních letech se vlivem pandemie COVID-19 zvýšil význam online technologií ještě více. Digitální nástroje a online komunikace se staly nezbytnými pro práci, vzdělávání, komunikaci a zábavu v době omezení a sociálního distancování.
 • Výzva k etickému využívání ICT: Tento den podporuje také diskusi a povědomí o etických otázkách spojených s využíváním informačních technologií. Je důležité upozorňovat na důsledky a dopady ICT na soukromí, bezpečnost dat, sociální spravedlnost a další aspekty lidského života.
 • Vznik iniciativy „Girls in ICT“: Den IT sehrál významnou roli při vytvoření iniciativy „Girls in ICT“ (Dívky v ICT). Tato iniciativa si klade za cíl podporovat a motivovat dívky a ženy ke vstupu a úspěchu v oblasti online světa, které jsou historicky často vnímány jako mužský obor.

Objevte podobné články

Proč se slaví tento den?

IT den se zaměřuje na povzbuzování rozvoje technologií a jejich využití k podpoře udržitelného rozvoje a zlepšení kvality života lidí. Každoročně se vybírá téma, které reflektuje aktuální výzvy a příležitosti v oblasti ICT.

Tento den slouží také ke zvýšení povědomí o digitální propasti mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi a výzvám, které s sebou přináší přístup k ICT pro všechny. Zároveň klade důraz na ochranu soukromí, bezpečnost dat a etické využívání informačních a komunikačních technologií.

Který den se slaví?

Rok17. května
2023středa
2024pátek
2025sobota
2026neděle
2027pondělí
2028středa
2029čtvrtek
2030pátek
2031sobota
2032pondělí

Akce konané na podporu digitálních technologií

 • Konference a fóra: Zaměřené na informační společnosti jsou ideální příležitostí pro odborníky, výzkumníky a zástupce průmyslu diskutovat o nových trendech, výzvách a příležitostech v oblasti informačních technologií. Tyto akce zahrnují prezentace, panelové diskuse a networkingové příležitosti.
 • Podpora digitální gramotnosti: Mnoho organizací pořádá akce zaměřené na zlepšení digitální gramotnosti lidí. To může zahrnovat workshopy, kurzy a školení, které pomáhají lidem získat dovednosti potřebné k efektivnímu využívání informačních a komunikačních technologií.
 • Dny otevřených dveří: Některé instituce, jako jsou univerzity, výzkumná centra nebo technologické firmy, pořádají dny otevřených dveří, během nichž má veřejnost příležitost navštívit zařízení, seznámit se s výzkumnými projekty a technologiemi a získat informace o kariérních možnostech v oblasti informačních technologií.
 • Soutěže: Tyto akce jsou v oblasti informačních technologií skvělým způsobem, jak podpořit inovaci a tvůrčí myšlení. Týmy soutěží v řešení konkrétních problémů nebo ve vývoji nových projektů a aplikací. Tyto akce podporují spolupráci a umožňují účastníkům prezentovat své nápady.
 • Kampaně a osvětové projekty: Organizace pořádají různé projekty, které mají za cíl zvýšit povědomí o informačních společnostech a jejich vlivu. To může zahrnovat vzdělávací materiály, videa, informační kampaně a další aktivity, které mají osvětlit důležitost informačních technologií a digitálního světa.
IT společnostem chybí stále více nových odborníků.
Zdroj: manpowergroup.com

Organizace, které pomáhají lidem s internetem

 • World Wide Web Foundation: Tato organizace založená Timem Berners-Lee se zaměřuje na rozvoj internetu jako zdroje pro sociální a ekonomický rozvoj. Jejich projekty se soustředí na zajištění univerzálního přístupu k internetu, podporu digitální gramotnosti a boj proti digitální nerovnosti.
 • Internet.org (projekt Facebooku): Snaží se poskytnout bezplatný nebo levný přístup k internetu lidem v různých zemích. Spolupracuje s mobilními operátory a dalšími partnery, aby rozšířil dosah internetu a umožnil lidem připojení ke zdrojům informací a služeb.
 • The Internet Society: Tato organizace se zasazuje o otevřený vývoj, evoluci a využívání internetu pro všechny. Spolupracuje s vládami, soukromým sektorem a neziskovými organizacemi, aby podporovala rozvoj internetu a zajišťovala jeho dostupnost a stabilitu.
 • Mozilla Foundation: Nezisková organizace, která se zaměřuje na ochranu otevřeného a bezpečného internetového prostoru. Kromě prohlížeče Firefox se angažuje v projektech, které podporují digitální gramotnost, ochranu soukromí a otevřený přístup k informacím.
 • Alliance for Affordable Internet (A4AI): Tato koalice organizací, vedená Světovým úřadem pro informační společnost (ITU), usiluje o snížení nákladů na připojení k internetu a zvyšování dostupnosti pro lidi v rozvojových zemích. A4AI spolupracuje s vládami, operátory a dalšími partnery na prosazování politik, které umožní cenově dostupné připojení.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Světový den informační společnosti?

Pro všechny IT nadšence a lidi, které zajímá online svět je 17. května připraveno mnoho informací z internetu.

Jaké akce se konají v tento den?

Můžete se těšit na dny otevřených dveří v různých IT firmách, pořádají se workshopy, semináře a diskuze s odborníky. Pro děti je připravený program, který jim přiblíží online svět a všechny jeho nástrahy.

Jaké jsou nejnovější trendy a inovace v oblasti informačních technologií?

Mezi hlavní hit letošní sezóny patří umělá inteligence a strojové učení. Ve školách se stále častěji využívá tzv. Chatbot, který funguje na principu IA a strojového učení. Ale pozor, ne všechny informace, které tento chat vyprodukuje jsou pravdivé. Dále jsou to 5G mobilní sítě, chytrá doprava, genetická technologie nebo virtuální realita.

Světový den informační společnosti slavíme jako příležitost připomenout si význam a dopad informačních a komunikačních technologií ve světě.

Tento den nám připomíná potřebu rozvoje digitální gramotnosti, inkluzivity a udržitelného využívání technologií.

Zároveň nás vyzývá k zamyšlení nad etickými otázkami spojenými s digitálním věkem.

Den pro informační společnosti nám připomíná, že informační technologie mají obrovský potenciál pro společenský a ekonomický rozvoj, a že je důležité, aby byly dostupné a přínosné pro všechny lidi na celém světě.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)