Jak se v Rakousku slaví den Tří králů? Přečtěte si o tradicích, oslavách i symbolice!

V Rakousku slaví den Tří králů 6. ledna.

Jaká je historie a význam tříkrálových oslav?

Znáte biblický příběh Tří králů?

To, a mnohem více najdete níže!

Základní fakta

Kdy se slaví? 6. ledna
Kdy vznikl tento svátek?V Rakousku se slaví od středověku. V roce 1955 byl uzákoněn jako státní svátek.
Kdo přišel s tímto svátkem?Křesťané
PopisSvátek Tří králů je oslavou narození nového židovského krále v Betlémě a cesty tří králů. V Rakousku se oslavuje koledováním, tříkrálovskými průvody nebo pečením královského chleba

Proč se slaví Tři králové v Rakousku?

„Heilige Drei Könige“, neboli Tři králové, jsou v Rakousku významným svátkem. Tento den je považován za jeden z nejdůležitějších křesťanských svátků v zemi.

V průběhu let se zvyky a tradice spojené se třemi králi postupně měnily. V roce 1583 byla v Salzburku poprvé pořádána tzv. „Dreikönigsritt“ (Tříkrálovská jízda ), kdy se koně s kočáry projížděly městem a lidé je zdravili. Tento zvyk se brzy rozšířil do dalších rakouských měst a stal se důležitou součástí tříkrálovských oslav.

V 18. a 19. století se svátek Tří králů stal ještě významnějším, a to nejen v Rakousku, ale i v dalších křesťanských zemích. V této době se také začaly rozvíjet nové zvyky, jako například tzv. „Sternsinger“ (Hvězdní zpeváci), kdy se děti oblékaly do kostýmů, chodily od dveří ke dveřím a zpívaly koledy.

V současnosti je tento den stále důležitým svátkem, a to zejména v katolických oblastech. V tento den se konají mše a bohoslužby v kostelech, kde probíhá požehnání, ale také různé slavnosti a průvody. Dalšími zvyky je žehnání domácnostem, koledování pro charitu nebo pečení královského chleba.

Přečtěte si, jak se Tři králové oslavují v Česku a jaký je původ svátku v Německu!

Kdy oslavit tento den v následujících letech?

Sobota6. leden 2024
Pondělí6. leden 2025
Úterý6. leden 2026
Středa6. leden 2027
Čtvrtek6. leden 2028
Sobota6. leden 2029
Neděle6. leden 2030
Pondělí6. leden 2031
Úterý6. leden 2032
Čtvrtek6. leden 2033

Biblický příběh tří králů

Příběh tří králů se nachází v Novém zákoně, v knize Matoušova evangelia.

Podle Matoušova evangelia dovedla tři krále, známé také jako tři mudrce, k Ježíši Kristu hvězda, kterou následovali z východu.

Hvězda je dovedla do Jeruzaléma, kde navštívili krále Heroda a ptali se po novém židovském králi.

Herodes byl po zjištění o narození nového krále velmi znepokojený a nakázal mudrcům, aby mu sdělili místo, kde se Ježíšek narodil.

Tři králové dorazili na místo narození Ježíše, do Betléma.

Před králem se poklonili a předali mu tři dary:

  • zlato
  • kadidlo
  • myrhu

Dary symbolizují královskou hodnost, zbožnost a smrtelnost. Po setkání s malým Ježískem se tři králové vydali na cestu zpátky domů bez toho, aniž by informovali krále Heroda.

Ve snu se jim totiž zjevil pravý důvod Herodova požadavku, a to zabití nového krále. Mudrcové se domů vrátili jinou cestou, aby se vyhnuli Herodově hrozbě.

Tento biblický příběh má v křesťanské tradici velký význam a připomíná narození Ježíše Krista a jeho poslání na zemi jako spasitele.

Tři králové jsou považováni za symbolické zástupce všech národů a kultur, kteří hledají pravdu a cestu ke Kristu, a připomínají důležitost víry a vytrvalosti.

Figurky Tří králů s Ježíškem v kolébce v Rakousku.
Zdroj: Pixabay.com

Symbolika darů tří králů

Dary, které tři králové Ježíši přinesli, skrývají symboliku. Představují různé aspekty Ježíše Krista a jeho poslání na zemi.

První král daroval zlato. Představuje královskou hodnost Ježíše a mudrc tím vyjádřil uznání a respekt k tomuto mesíáši a spasiteli.

Druhý král přinesl kadidlo, což symbolizuje božskost Krista. Kadidlo se používá jako vonná látka při obřadech a představuje spojení mezi nebesy a zemí. Dar tedy vyjadřuje víru v božskou podstatu Krista a jeho poslání na zemi jako sprostředkovatele mezi Bohem a lidmi.

Třetí král přinesl myrhu, což symbolizuje smrtelnost a utrpení Ježíše Krista. Myrha se používala při pohřbech. Dar vyjadřuje úctu k Ježíšovu poslání jako spasitele lidstva a oběti, kterou za lidstvo přinesl.

The Three Kings - Documentary
Zdroj: YouTube.com

Objevte podobné články

Tradice na Tři krále v Rakousku

Tři králové jsou v Rakousku státním svátkem, a tudíž i dnem pracovního volna. Většina obchodů a podniků má v tento den zavřeno. Svátek má pro rakouskou křesťanskou komunitu velký význam a váže se k němu spousta tradic a zvyků.

„Segnen der Räume“ – požehnání domácnostem

Jedná se o požehnání domácnosti, které má ochránit rodinu před vším negativním. Při požehnání se používá se kadidlo a svíce.

Koledování na Tříkrálovou sbírku

Tříkrálová sbírka je celosvětovou sbírkou na charitu organizovanou církví. I v Rakousku se lidé převlékají za tři krále a obcházejí lidi s prosbou o příspěvek. Lidé zpívají koledy a prosí o příspěvek méně šťastným.

Tříkrálovské průvody

V mnoha městech a obcích se konají tradiční tříkrálovské průvody, kdy se lidé oblékají kostýmy tří králů, procházejí ulicemi, zpívají koledy a oslavují tento den. Průvody jsou oblíbenou tradicí a navštěvují je v některých místech až tisíce lidí.

Mše

Tradičně se také konají slavnostní mše, na které lidé přinášejí dary, podobně jako tři králové přinesli dary Ježíši Kristu. Dary jsou poté většinou rozdávány na různé charity nebo méně zaopatřeným lidem.

Královský chléb

Královský chléb je druh sladkého pečiva, který se tradičně peče na den Tří králů. V některých částech Rakouska chléb dávají koledníkům, někde se sdílí s rodinou. V chlebu je ukryta fazole nebo mince. Ten kdo ji najde, má mít celý rok štěstí.

Často kladené otázky

Jaká je historie a význam Tří králů v Rakousku?

Svátek Tří králů je v Rakousku slaven již od středověku, kdy se začaly rozvíjet obchodní a kulturní vztahy s jihem Evropy. Svátek připomíná příchod tří králů k jesličkám v Betlémě, což se stalo symbolem přijetí Ježíše Krista mezi všechny národy a rasové skupiny.

Jak se v Rakousku tradičně slaví Tři králové?

V Rakousku je tento den slaven velmi tradičním způsobem. Konají se slavnostní průvody králů, při kterých účastníci předvádějí autentické kostýmy a další symbolické prvky. Mnoho kostelů také pořádá slavnostní mše a bohoslužby, doprovázené tradičními koledami a hudbou.

Jaké jsou zajímavosti o oslavě tří králů v Rakousku?

V Salzburku se každoročně koná slavný tříkrálovský průvod, který je proslulý po celém světě. V některých městech se konají tradiční trhy a jarmarky, kde se prodávají speciální vánoční dekorace a dárky, ale také tradiční jídla a nápoje, jako je punč. Tento den také přináší mnoho charitativních aktivit, jako jsou sbírky a dary pro potřebné.

Zajímavosti o Třech králích v Rakousku

V rakouském Salzburgu se každoročně koná slavný průvod, který je proslulý po celém světě. Průvodem prochází přes 400 účastníků v autentických kostýmech tří králů a dalších postav a je doprovázen tradičními hudebními nástroji. Průvod končí na náměstí „Residenzplatz“, kde se koná slavnostní ceremoniál.
V některých oblastech Rakouska se tradičně slaví tzv. „Sternsinger“. Skupina dětí se obléká jako tři králové a chodí z domu do domu, zpívají koledy a přinášejí dary. Tyto dary jsou většinou určeny na charitativní účely.
Tento den se také tradičně podává „Königskuchen“ – královský chléb, který obsahuje ukrytou minci nebo fazoli. Kdo ji najde, má mít celý rok štěstí.
V mnoha kostelech se konají slavnostní mše a bohoslužby, které jsou doprovázeny tradičními koledami a hudbou. Tyto mše jsou v Rakousku velmi oblíbené a navštěvuje je mnoho lidí.

Otevírací doba v Rakousku na den Tří králů

Tyto údaje se mohou lišit v závislosti na konkrétní lokalitě a obchodním řetězci.

Název obchoduOtevírací doba na svátek Tří králů v Rakousku
Billa6. ledna: Zavřeno
Spar6. ledna: Zavřeno
Hofer6. ledna: Zavřeno
DM drogerie6. ledna: Zavřeno
Müller6. ledna: Zavřeno
H&M6. ledna: Zavřeno
C&A6. ledna: Zavřeno
Peek & Cloppenburg6. ledna: Zavřeno

Doporučujeme ověřit aktuální informace u konkrétních obchodů před návštěvou.

Autor článku
Karolína Machusová

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)