Týden solidarity s národy bez správního teritoria se snaží o rovnoprávnost a uznání pro všechny

Jaký má význam a cíl Týden solidarity s národy bez správního teritoria?

Jak může společnost přispět k podpoře národů bez vlastní oblasti?

Jaké jsou nejznámější národy, které nemají vlastní území?

Základní fakta

Kdy se slaví25. – 31. květen
Kde se slavícelosvětově
Kdo se podílel na založeníOSN
Datum vzniku1999
Důvod vznikuSolidarita s národy bez správního území

Historie týdne věnovanému solidaritě s národy bez územní správy

Tento týden byl vyhlášen valným shromážděním Organizace spojených národů v roce 1999. Každý rok se konají speciální akce od 25. května.

Podle OSN je na celém světě 17 národů, které nemají správní teritorium.

TOP 5 zajímavostí o dni podpory národností bez administrativní oblasti

 • Identita a kultura: Národy bez teritoria mají bohatou kulturní a etnickou identitu. Jejich jazyk, tradice, zvyky a dědictví jsou důležitou součástí jejich kulturního bohatství.
 • Práva a uznání: Mnoho národů se potýká s nedostatkem uznání svých práv a ochrany ze strany státu, ve kterém žijí. Mnohdy jsou omezováni ve svých politických, sociálních a ekonomických právech.
 • Politický boj: Národy se angažují v boji za svá práva, autonomii a uznání. Mnozí aktivisté a organizace pracují na mezinárodní úrovni, aby upozornili na jejich situaci a získali podporu pro jejich boj.
 • Migrace a uprchlictví: Kvůli politickým konfliktům, nespravedlivým podmínkám nebo porušování lidských práv museli obyvatelé opustit své původní domovy.
 • Mezinárodní spolupráce: Národy bez správního teritoria spolupracují s mezinárodními organizacemi, lidskoprávními skupinami a dalšími subjekty, aby získali podporu a ochranu svých práv.
Tibeťané jsou národ, který nemá vlastní správní území.
Zdroj: pexels.com

Proč se slaví tento týden?

Cílem této akce je zvýšit povědomí o situaci národů, které nemají vlastní území nebo jim bylo odebráno jejich původní území.

Který týden se slaví?

Rok25. – 31. květen
2023Čtvrtek – středa
2024Sobota – pátek
2025Neděle – sobota
2026Pondělí – neděle
2027Úterý – pondělí
2028Čtvrtek – středa
2029Pátek – čtvrtek
2030Sobota – pátek
2031Neděle – sobota
2032Úterý – pondělí

Objevte podobné články

Akce konané na podporu národů bez správního území

 • Informační kampaně: Organizace a aktivisté pořádají informační kampaně zaměřené na osvětlení situace. Tyto kampaně se snaží šířit povědomí a zvyšovat podporu pro jejich práva.
 • Politický aktivismus: Skupiny a organizace se angažují v politickém aktivismu na mezinárodní úrovni, aby získaly podporu od vlád, organizací a mezinárodního společenství pro národy.
 • Humanitární pomoc: Některé organizace poskytují humanitární pomoc a podporu národům bez správního teritoria, včetně zajištění potravy, lékařské péče, vzdělání a dalších základních potřeb.
 • Síťování a spolupráce: Organizace a aktivisté se snaží vytvářet sítě a spolupracovat s jinými lidskoprávními organizacemi, občanskou společností a mezinárodními institucemi k posílení podpory pro národy bez administrativního území.
 • Kulturní akce: Pořádání kulturních akcí, jako jsou výstavy, koncerty, filmové projekce a divadelní představení, které mají za cíl představit a uchovávat kulturní dědictví.
 • Právní podpora: Poskytují právní podporu lidem bez vlastního státu a bojují za uznání jejich práv a ochranu před diskriminací a porušováním lidských práv.

Organizace, které se starají národy bez vlastní země

 • United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) – Fórum OSN pro otázky týkající se původních národů. Zaměřuje se na práva a zájmy původních národů, včetně těch, které nemají vlastní území.
 • Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO) – Organizace nezastoupených národů a lidí je mezinárodní organizace, která se zasazuje na práva a samosprávu národů a etnických skupin, které nemají vlastní území nebo jsou politicky nezastoupeny.
 • Minority Rights Group International (MRG) – Mezinárodní organizace se specializuje na práva menšin a marginalizovaných skupin. MRG pracuje na podporu práv národů bez správního teritoria a boji proti diskriminaci.
 • Cultural Survival – Zaměřuje se na ochranu práv původních národů po celém světě, včetně těch, které nemají vlastní území. Podporuje kulturní rozmanitost, sebeurčení a udržitelný rozvoj těchto národů.
 • International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) – Organizace se věnuje právům původních národů a etnických menšin. Podporuje práva a zájmy národů bez správního teritoria a sleduje situaci původních národů po celém světě.
 • Forest Peoples Programme (FPP) – Zaměřuje se na práva původních lidí a jejich vztah k lesům a přírodním zdrojům. FPP pracuje s národy bez správního teritoria a bojuje za uznání jejich práv a ochranu jejich životního prostředí.
Statistické údaje okupace Palestinců.
Zdroj: aljazeera.com

Jaké jsou nejznámější národy, které nemají vlastní území?

 • Kurdové – Jsou etnickou skupinou rozptýlenou především v regionu známém jako Kurdský pás, který se rozprostírá přes území Turecka, Iráku, Íránu a Sýrie. Kurdové se v průběhu historie snažili dosáhnout autonomie či nezávislosti, ale jejich úsilí bylo potlačeno.
 • Palestinci – Také jsou etnickou skupinou, která historicky žila na území Palestiny. Po vzniku státu Izrael v roce 1948 se mnoho Palestinců ocitlo bez vlastního státu a bylo vystaveno složitému politickému a sociálnímu prostředí v oblasti.
 • Sámové – Jsou domorodým severoevropským národem, který tradičně žije na území dnešního severního Norska, Švédska, Finska a Ruska. Sámové mají svůj vlastní jazyk, kulturu a způsob života, ale nemají vlastní suverénní stát.
 • Rohingya – Muslimská menšina původem z Myanmaru. Kvůli dlouhodobé diskriminaci a perzekuci ze strany myanmarské vlády a buddhistických extrémistů mnoho Rohingů uprchlo a ocitlo se bez stálého území.
 • Tibeťané – Etnická skupina, která historicky obývá Tibet. Po invazi Čínské lidové republiky do Tibetu v roce 1950 se Tibet ocitl pod čínskou kontrolou a mnoho Tibeťanů emigrovalo do zahraničí.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Týden solidarity s národy bez správního teritoria?

Každý rok se tato mezinárodní akce koná od 25. do 31. května po celém světě.

Jaký je cíl tohoto týdne?

Zvýšení informovanosti, finanční a humanitární pomoci o národech, které nemají vlastní správní území. Organizace se snaží pořádat semináře a na sociálních sítích probíhají kampaně.

Jak může společnost přispět k podpoře národů bez vlastní oblasti?

Společnost může přispět hned několika různými způsoby. Mohou se uspořádat finanční sbírky na podporu obyvatel, může také poskytnout humanitární pomoc a zapojit se do projektů, které šíří informace na sociálních sítí.

Týden solidarity s národy bez správního teritoria představuje důležitou platformu pro zvýšení povědomí o právech, situaci a boji těchto národů.

Je to čas, kdy se organizace, instituce a jednotlivci spojují, aby vyjádřili podporu a solidaritu s národy bez územní správy.

Týden solidarity nejenom přináší do popředí jejich kulturní bohatství a dědictví, ale také upozorňuje na nezbytnost ochrany jejich politických a sociálních práv.

Je to příležitost ke zvýšení povědomí veřejnosti o jejich situaci a hledání spravedlivého řešení. Skrze aktivity, diskuse a společné úsilí můžeme posílit hlas těchto národů a přispět k jejich uznání, autonomii a rovnoprávnosti ve světě.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)