Demokracie slaví svůj den. Oslavuje svobodu, lidská práva a pluralitní společnost

Proč je důležité slavit Mezinárodní den demokracie?

Jakou roli hraje v demokracii Organizace spojených národů?

Jak může tento den podporovat a chránit lidská práva?

Základní fakta

Kdy se slaví15. září
Kde se slavícelosvětově
Kdo se podílel na založeníOSN
Datum vzniku2007
Důvod vznikuOslava demokracie

Historie dne věnovanému demokracii

Den demokracie byl poprvé slaven 15. září 2008. Jeho vyhlášení bylo výsledkem rezoluce Valného shromáždění Organizace spojených národů (OSN), která vyzývala členské státy a další relevantní aktéry k posílení a ochraně demokracie.

V rezoluci se zdůrazňovala důležitost demokracie jako univerzálního ideálu a základního pilíře mezinárodního řádu. Bylo také uznáno, že demokracie představuje klíčový nástroj pro dosažení trvalého míru, stabilitu a rozvoj.

Demokracie je jedním z klíčových pilířů OSN a je zastoupena v její Chartě.

TOP 5 zajímavostí o demokratickém dni

 • Iniciativa „Democracy Talks“: K oslavě dne demokracie patří i iniciativa nazvaná „Democracy Talks“ (Rozhovory o demokracii). Jedná se o globální diskusní platformu, která umožňuje lidem z celého světa sdílet své myšlenky, názory a zkušenosti s demokracií.
 • Podpora genderové rovnosti: Demokratický den zdůrazňuje důležitost genderové rovnosti v politickém životě. Podporuje zvýšenou účast žen na rozhodování a veřejném životě, ať už jako voliček, kandidátek nebo političek.
 • Boj proti korupci: Zaměřuje se na boj proti korupci. Demokracie a transparentnost jdou ruku v ruce, a proto se v tento den věnuje pozornost odhalování korupčních praktik, posilování etických standardů a podporování odpovědného vládnutí.
 • Světový Demokratický Index: Tento den je vhodným okamžikem k reflektování stavu demokracie ve světě. Světový Demokratický Index (WDI) je hodnotící nástroj, který každoročně hodnotí úroveň demokracie v jednotlivých zemích. Poskytuje měřítko pro sledování pokroku a výzev ve vývoji.
 • Oslavy po celém světě: Den demokracie je oslavován ve více než 100 zemích po celém světě.
Občané mají v demokratickém státě možnost legálně říct svůj názor.
Zdroj: pexels.com

Proč se slaví tento den?

Cílem je zdůraznit význam demokracie jako základního pilíře svobodné a spravedlivé společnosti.

Demokratický den je příležitostí nejen pro vlády a mezinárodní organizace, ale i pro občanskou společnost a jednotlivce, aby se zapojili do diskuse o důležitosti demokracie, ochraně lidských práv a podpoře demokratických institucí.

Který den se slaví?

Rok15. září
2023pátek
2024neděle
2025pondělí
2026úterý
2027středa
2028pátek
2029sobota
2030neděle
2031pondělí
2032středa

Objevte podobné články

Akce konané na demokratický den

 • Konference a panelové diskuze: Po celém světě se konají konference, panelové diskuze a semináře, které se zaměřují na různé aspekty demokracie, včetně volebních procesů, občanské účasti, lidských práv a spravedlivého vládnutí.
 • Vzdělávací programy: Školy, univerzity a různé vzdělávací instituce pořádají speciální vzdělávací programy a workshopy zaměřené na demokracii, občanskou angažovanost a politickou gramotnost.
 • Kulturní události: V rámci oslav se konají různé kulturní akce, jako jsou výstavy, divadelní představení, koncerty, filmové projekce a literární čtení, které reflektují demokratické hodnoty a poselství.
 • Kampaně a manifestace: Tento den je také často spojen s různými kampaněmi a manifestacemi, které zdůrazňují důležitost demokracie, účasti občanů a ochrany lidských práv.
 • Diskuze a dialogy: Mnoho organizací pořádá veřejné debaty, dialogy a interaktivní setkání, které umožňují lidem diskutovat o demokracii, sdílet své zkušenosti a vyjádřit své názory.
 • Kampaně osvěty: Organizace se často angažují v kampaních osvěty, které mají za cíl zvýšit povědomí o demokracii, vyzdvihnout důležitost občanského angažmá a podporovat aktivní účast veřejnosti.

Organizace, které se starají o demokracii

 • Organizace spojených národů: OSN se zasazuje o posílení demokracie a podporu dodržování lidských práv prostřednictvím svých různých agentur a programů, jako je Program rozvoje OSN (UNDP) a Úřad pro lidská práva (OHCHR).
 • Mezinárodní nadace pro volební systémy: IFES je nezisková organizace zaměřená na posílení demokracie prostřednictvím podpory spravedlivých voleb a demokratických institucí. Působí ve více než 145 zemích.
 • Národní demokratický institut: NDI je nezisková organizace, která se specializuje na podporu demokracie a politického pluralismu. Jejím cílem je posilovat demokratické instituce a občanskou společnost po celém světě.
 • Freedom House: Nezávislá nezisková organizace, která hodnotí stav demokracie a lidských práv ve světě prostřednictvím různých indexů, včetně Demokratického indexu svobody.
 • Mezinárodní institut pro demokracii a volby: International IDEA je mezinárodní organizace, která se specializuje na posilování demokracie a volebních procesů. Jejím cílem je podporovat udržitelné demokratické změny prostřednictvím politického dialogu a technické pomoci.
 • Transparency International: Mezinárodní organizace zaměřená na boj proti korupci. Přispívá k posilování transparentnosti, etických standardů a odpovědného vládnutí, což jsou klíčové aspekty demokracie.
Statistické údaje o demokratických státech.
Zdroj: statista.com

Statistické údaje o stavu demokracie

 • Počet demokratických zemí: Podle různých hodnotících institucí se počet demokratických zemí pohybuje kolem 100 až 120. Je však důležité poznamenat, že definice a kritéria pro určení demokratických zemí se mohou mírně lišit.
 • Ženská účast v politice: Míra ženské účasti v politice je dalším ukazatelem demokracie. Statistiky sledují podíl žen v parlamentech, vládách a dalších politických funkcích.
 • Svoboda tisku: Další indikátor demokracie. Index svobody tisku, který vytváří organizace Reportéři bez hranic, hodnotí míru nezávislosti a otevřenosti médií v jednotlivých zemích.
 • Hodnoty a práva: Demokracie je také spojena s respektováním lidských práv a základních svobod. Statistiky sledují ukazatele jako je právo na svobodu projevu, svobodu shromažďování, rovnost před zákonem a další.
 • Transparentnost a korupce: Další aspekt je transparentnost a boj proti korupci. Existují indexy jako Globální index korupce (Corruption Perceptions Index), které hodnotí úroveň korupce v jednotlivých zemích.

Další zajímavé statistické údaje o demokracii najdete na webu OSN.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Mezinárodní den demokracie?

Každý rok se po celém světě slaví demokratický den 15. září.

Jaké akce se v tento den konají?

Mnoho měst má pro obyvatele připravené zajímavé přednášky s odborníky. Pro děti se konají interaktivní výstavy, konají se koncerty, filmová představení a diskuze.

Proč je důležité ctít demokratické hodnoty?

Protože zajišťuje svobodu a rovnost všech obyvatel, ochranu lidských práv a umožňuje účast na rozhodování. Demokracie přináší stabilitu, rozvoj a mírová řešení konfliktů.

Mezinárodní den demokracie představuje významnou příležitost pro oslavu a zvýšení povědomí o demokratických hodnotách, institucích a procesech.

Tento den nám připomíná, že demokracie je cenným statkem, který by měl být chráněn, posilován a rozvíjen ve všech zemích světa.

Den demokracie nám také připomíná důležitost účasti občanů, jejich angažovanosti a společného úsilí o budování spravedlivých, inkluzivních a svobodných společností.

Při oslavě tohoto dne si připomeňme, že každý z nás má zodpovědnost chránit a podporovat demokratické hodnoty a přispívat k udržení a posílení demokracie pro budoucí generace.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)