Odhalte sílu mírového dne po celém světě. Zapomeňte na všechny války, konflikty a spory.

O důležitosti celosvětového míru slýcháme z médií velmi často.

Dosáhnout ho je skoro stejně těžké jako ho definovat.

Mír neznamená jen absenci války, zahrnuje v sobě i sociální poselství.

Světový den míru se snaží upozornit na to, jak důležité je, aby spolu lidé různých národů, kultur a náboženství žili v harmonii.

Základní fakta

Kdy se slaví1. ledna
Kde se slavíCelý svět
Kdo se podílel na založeníPapež Pavel VI.
Datum vzniku1967
Důvod vznikuPůvodně katolický svátek, který zdůrazňuje potřebu míru a tolerance ve společnosti. Dnes je tento den vnímán jako celospolečenská výzva k úsilí o nastolení míru ve světě.

Historie Světového dne míru

Tento významný den, který se každý rok slaví 1. ledna, vznikl v roce 1967. Tehdejší papež Pavel VI. se inspiroval slavným papežským listem Pacem in terris svého předchůdce Jana XXIII. Doporučil, aby se římskokatolická církev snažila hrát větší roli v úsilí o dosažení celosvětového míru a porozumění.

Ve stejném roce vydal Pavel VI. vlastní encykliku s názvem Populorum progressio, která specifikovala způsoby, jakými by se měla církev o mír zasadit. Jinými slovy, pro dosažení celosvětového míru je třeba postupovat od jednotlivce přes stát až po celosvětovou úroveň a ve všech vrstvách rozvíjet kulturu vzájemného porozumění a tolerance.

Papež Pavel VI. podepisuje dokument k založení Světového dne míru.
zdroj: thebridgenewsng.com

Význam svátku všeobecného míru

Mír je v katolické tradici spojen s pozitivními ctnostmi, jako je láska, i sociálními skutky, jako je spravedlnost. Světový den míru je tak věnován nejen ukončení válek, ale i nastolení všeobecného „klidu a míru“ mezi lidmi v trochu jiném slova smyslu – například ukončení sporů mezi členy příbuznými.

Ať už se jedná o mír v malém měřítku mezi členy rodiny nebo ve velkém měřítku mezi národy, je třeba si uvědomit, že bez míru není možné dosáhnout takové úrovně důvěry a spolupráce, která je nezbytná k tomu, aby byl svět dobrým místem pro život.

Hlavní poselství a smysl tohoto mírového dne zůstává od jeho vzniku stejný. Každý rok se ale mění dílčí témata a cíle tak, aby odpovídaly aktuálním potřebám a problémům daného roku. Například dílčím tématem pro rok 2018 byl problém migrace a uprchlíků, v roce 2020 v důsledku celosvětové pandemie koronaviru to byla naděje a v roce 2022 mezigenerační dialog.

Symboly Světového dne míru.
zdroj: freepik.com

Proč je Světový den míru důležitý?

Vzhledem k důležitosti, která se míru přikládá, vás jistě někdy napadala otázka, co je vlastně mír. Definovat mír je ale není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Často máme tendenci přistupovat k němu pomocí protikladů – válka versus mír; buď ho máme, nebo nemáme.

Toto chápání míru jako nepřítomnosti násilí nebo konfliktu není chybné. Na druhou stranu je trochu neúplným obrazem, protože vede k představě, že stačí, aby „utichly zbraně a mír je na světě“.

Slovo mír má ale ve skutečnosti mnohem větší rozsah, netýká se jen ukončení válek. Mír znamená též porozumění, toleranci, respekt, stabilitu, rovnováhu a komunikaci, které jsou potřebné k řešení nejrůznějších globálních výzev a problémů.

Den všeobecného míru tak lidstvu připomíná, jak důležité tyto atributy jsou, a zároveň vyzývá k řešení některých sociálních, ekonomických a politických otázek. Lidem, kteří žijí v těžkých podmínkách jako uprchlíci nebo oběti konfliktů, přináší též naději.

Na den v týdnu tento významný den připadne v následujících 10 letech?

RokDen
1.1.2024pondělí
1.1.2025středa
1.1.2026čtvrtek
1.1.2027pátek
1.1.2028sobota
1.1.2029pondělí
1.1.2030úterý
1.1.2031středa
1.1.2032čtvrtek
1.1.2033sobota

Objevte podobné články

Akce konané v tento den

Největší oslavy probíhají ve Vatikánu. Každý rok 1. ledna Svatý otec připomíná tento den zvláštním poselstvím, v němž vyzývá všechny lidi, aby se zamysleli nad důležitostí budování míru. Jak vypadalo letošní poselství papeže Františka ke Světovému dni míru? Kromě míru se týkalo též umělé inteligence.

Kromě toho kněží po celém světě věřící v tento den povzbuzují k individuálnímu přispění k míru, které může mít různé podoby. Nejjednodušší věcí, kterou může každý dělat, je modlit se za mír.

Bez znalosti konfliktů, sociálních a politických nepokojů a dalších problémů ve světě si člověk často neuvědomuje, jak moc je mír potřebný. Církev tak v tento den vybízí též k tomu, aby se lidé prostřednictvím různých zdrojů o této problematice více informovali a osvětu následně šířili dál.

Papež František vypouští holubici míru.
zdroj: vaticannews.va

Inspirace, jak oslavit den světového míru

Ať již jste nebo nejste věřící, oslava tohoto dne může mít i individuální podobu. Vyzkoušejte některý z našich nápadů, jak tento den oslavit.

 • Připojte se k mírovým aktivitám – některé organizace a spolky pořádají v souvislosti se Světovým dnem míru různé aktivity, včetně přednášek či dobrovolnické pomoci lidem, kteří v důsledku absence míru trpí.
 • Poslechněte si písničky s mírovou tematikou – zkuste si vytvořit playlist s písněmi, které podporují mír a harmonii. Pustit si ho můžete kdykoli, při ranním běhu i během polední pauzy v práci. Jaké písně začadit?
  • I Wish You Peace od The Eagles

  • Imagine od Johna Lennona

  • Peace Train od Cata Stevense

  • Heal the World od Michala Jacksona
Michael Jackson - Heal The World (Official Video)
zdroj: youtube.com
 • Držte minutu ticha – během tohoto ticha můžete myslet na ty, jejichž životy byly ztraceny nebo zničeny válkou, nebo si můžete představovat, jak by mohl vypadat svět v míru.

Mezinárodní den míru

S touhou po všeobecném míru souvisí i jiný významný den – Mezinárodní den míru, který připadá na 21. září. Byl vyhlášen v roce 1981 pod záštitou OSN a jeho inspirací byl právě Světový den míru.

I tento den se zaměřuje na rozmanité aktivity, jejichž cílem je ukončení konfliktů a podpora spolupráce mezi národy a kulturami.

Zajímá vás, jak se tento den slaví? Dověďte se více v našem článku o Mezinárodním dni míru.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Světový den míru?

Tento významný den se slaví od roku 1967, kdy ho papež Pavel VI. založil, každý rok 1. ledna. Datum je do určité míry symbolické a má být příslibem naděje pro mír v novém roce.

Mohou tento den slavit i příslušníci jiných náboženství než křesťanství?

Ano, nejedná se o striktně náboženský svátek, tento den je určen pro všechny, kteří považují světový mír za důležitý.

Jaké symboly jsou spojené se Světovým dnem míru?

Nejznámnější celosvětové symboly spojené se snahou o mír, a tedy i s tímto dnem, jsou holubice a olivová ratolest, které najdeme již v Bibli.

Lidstvo i v 21. století neustále čelí nejrůznějším problémům, konfliktům a výzvám, které ohrožují zachování míru na světě.

Den světového míru se snaží na tento problém nejen upozornit, ale též hledat řešení.

Hraje důležitou roli v motivaci společnosti k aktivnímu přispívání k míru.

Autor článku
Martina Šťastná

Každý den, je něčím zvláštní a jedinečný. Státní svátky a významné dny, které můžeme objevit v kalendáři, jsou navíc skvělou možností, jak si připomenout důležité okamžiky naší historie. Kromě toho existuje i řada zajímavých mezinárodních a světových dní. Není nic jednoduššího než si obohatit své znalosti pomocí našeho čtení.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)