Pojďte se naučit jazyk, kterým vládne svět! O tom je Světový den počítačové gramotnosti

Začínali jsme na Skype nebo ICQ, nyní má většina populace osobní smartphone.

Jak moc je důležitá počítačová gramotnost dnes a v budoucnu?

Přispět k inovacím můžete i vy.

Oslavte Světový den počítačové gramotnosti 2. prosince.

Základní fakta

Kdy se slaví2. prosinec
Kde se slavíCelosvětově
Původ vznikuUSA
Datum vzniku2001

Historie Světového dne počítačové gramotnosti

Tento den byl poprvé vyhlášen v roce 2001 Mezinárodní organizací pro počítačovou gramotnost, která je vedoucí mezinárodní organizací v oblasti počítačové gramotnosti.

Cílem je zvyšování povědomí o důležitosti počítačové gramotnosti v moderním světě. Počítačová gramotnost se stává stále důležitější v oblastech jako jsou práce, vzdělávání, zdravotní péče, komunikace a mnoho dalších.

Vznik tohoto dne byl inspirován výsledky studie, kterou v roce 1997 provedla Evropská komise. Studie ukázala, že v Evropě a v mnoha zemích světa je stále mnoho lidí, kteří nemají počítačové dovednosti potřebné k úspěšnému uplatnění se na trhu práce a k úspěšnému fungování v moderním světě.

Mezinárodní organizace pro počítačovou gramotnost se rozhodla tento problém řešit prostřednictvím vzdělávacího programu, který by lidem pomohl získat základní počítačové dovednosti. Program ICDL se stal velmi populárním a úspěšným po celém světě a dnes se vyučuje v mnoha zemích světa.

Sobota2. prosinec 2023
Pondělí2. prosinec 2024
Úterý2. prosinec 2025
Středa2 prosinec 2026
Čtvrtek2 prosinec 2027
Sobota2 prosinec 2028
Neděle2. prosinec 2029
Pondělí2 prosinec 2030
Úterý2. prosinec 2031
Čtvrtek2. prosinec 2032

Význam počítačové gramotnosti v digitálním světě

V digitálním světě, ve kterém žijeme, má počítačová gramotnost obrovský význam. Počítače a digitální technologie jsou dnes všudypřítomné a výrazně ovlivňují téměř všechny oblasti lidské činnosti.

Zahrnuje základní dovednosti, jako jsou práce s počítačem, používání internetu, práce s e-maily a sociálními sítěmi, práce s textovými a grafickými programy, práce s databázemi a mnoho dalšího. Tyto dovednosti jsou dnes téměř nezbytné pro úspěšné uplatnění se na trhu práce a pro úspěšné fungování v moderním světě.

V oblasti vzdělávání má počítačová gramotnost také velký význam. Počítače a digitální technologie jsou dnes běžnou součástí vzdělávacího procesu a jsou využívány pro výuku a pro práci s informacemi. Bez počítačové gramotnosti by se studenti a žáci nemohli účinně učit a využívat moderní technologie pro získávání nových znalostí a dovedností.

V oblasti komunikace a sociálních vztahů má počítačová gramotnost rovněž velký význam. Sociální sítě a digitální komunikační kanály jsou dnes jedním z nejrozšířenějších způsobů komunikace a umožňují lidem navazovat nové vztahy a udržovat stávající kontakty s lidmi z celého světa.

Tři monitory, na kterých se programuje v 01
Zdroj: Pixabay.com

Důsledky nedostatečné počítačové gramotnosti 

Nedostatečná počítačová gramotnost může mít v dnešní digitální době řadu negativních důsledků.

  • Zaměstnavatelé dnes požadují od svých zaměstnanců schopnost práce s počítačem a digitální technologií. Nedostatečná počítačová gramotnost může proto omezit možnosti uplatnění na trhu práce.
  • Vede ke snížené efektivitě a produktivitě při práci s počítačem a digitální technologií. Tento nedostatek může vést ke ztrátám času a snížené kvalitě práce.
  • Může vést k nedostatečné ochraně osobních údajů a citlivých informací při práci s počítačem a internetem. To může zvyšovat riziko podvodů a kybernetických útoků.
  • Může omezit možnosti vzdělávání a rozvoje. Vzdělávací materiály a informace jsou často dostupné pouze prostřednictvím digitálních kanálů, a proto je pro nedostatečně gramotné osoby obtížné získat nové znalosti a dovednosti.
  • Může omezovat možnosti komunikace a sociálního kontaktu, protože moderní formy komunikace, jako jsou e-maily, sociální sítě a online chaty, jsou nedostupné.

Je důležité podporovat vzdělávání v této oblasti a zvyšovat povědomí o důležitosti této dovednosti.

Vzdělávání počítačové gramotnosti

Vzdělávání je v dnešní době velmi důležité. Počítačová gramotnost zahrnuje znalosti a schopnosti práce s počítačem, digitálními technologiemi a internetem. Je to nezbytná dovednost pro většinu profesí a pro běžné používání technologií v osobním životě.

Vzdělávání může být formální i neformální. Formální vzdělávání je většinou organizované školní vzdělávání, kde studenti mohou získat certifikáty, diplom nebo titul v oblasti informatiky. Neformální vzdělávání zahrnuje například kurzy, workshopy, online tutoriály, samostudium a další vzdělávací zdroje.

Vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti se zaměřuje na různé aspekty, včetně:

Základy práce s počítačemZahrnuje základní znalosti práce s počítačem, jako jsou různé operační systémy, práce s klávesnicí a myší, základní terminologie, práce s soubory a další.
Práce s digitálními nástrojiZahrnuje práci s digitálními nástroji, jako jsou textové editory, tabulkové procesory, prezentace, správa emailu a další digitální nástroje.
Bezpečnost a ochranaZahrnuje znalosti o ochraně před viry, malwarem, phishingem, kybernetickými útoky a dalšími bezpečnostními otázkami.
Online komunikace a sociální médiaZahrnuje základní znalosti o sociálních sítích, chatování, emailové komunikaci, práci s videokonferencemi a další.
Programování a vývoj softwareZahrnuje základy programování, vývoj aplikací a další dovednosti spojené s tvorbou software.

Důležitost vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti je stále větší a mnoho zemí se snaží v této oblasti zlepšovat vzdělávací systémy a nabízet více možností pro vzdělávání. Důležité je také podporovat rozvoj digitální gramotnosti a nabízet přístup k digitálním technologiím pro všechny

computer literacy test questions and answers
Zdroj: YouTube.com

Objevte podobné články

Technologický rozvoj a vztah

Má velký vztah k počítačové gramotnosti. S nárůstem digitálních technologií a internetu se stává počítačová gramotnost stále důležitější pro všechny lidi. S rozvojem technologií se stávají počítače, tablety a mobilní telefony součástí každodenního života a práce.

Nové technologie, jako jsou umělá inteligence, blockchain a robotika, mají potenciál změnit způsob, jakým pracujeme, učíme se a žijeme. Tyto nové technologie vyžadují různé dovednosti a znalosti, což zvyšuje potřebu počítačové gramotnosti.

V současné době se počítačová gramotnost stala klíčovou dovedností pro mnoho zaměstnavatelů. Lidé, kteří mají vysokou úroveň počítačové gramotnosti, mají větší šanci na získání práce a mohou si vydělávat vyšší mzdy. Většina pracovních pozic vyžaduje použití počítače a digitálních technologií, a proto je počítačová gramotnost nezbytná pro všechny zaměstnance.

Technologický rozvoj také umožňuje větší možnosti vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti. Dnes jsou k dispozici různé online kurzy, tutoriály a aplikace, které lidem umožňují získat nové dovednosti a znalosti v oblasti počítačové gramotnosti. Tyto zdroje jsou často bezplatné a jsou k dispozici pro všechny, což pomáhá zvyšovat úroveň počítačové gramotnosti celé společnosti.

Jak se tento den oslavuje?

Během tohoto dne se konají různé akce a aktivity, které mají za cíl osvětovat a vzdělávat lidi v oblasti počítačové gramotnosti. Tyto akce mohou být organizovány školami, společnostmi, nevládními organizacemi a vládními institucemi.

Například některé školy mohou nabídnout speciální kurzy nebo workshopy, které se zaměřují na vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti. Společnosti mohou uspořádat setkání nebo prezentace o digitálních technologiích a jejich využití v pracovním prostředí. Nevládní organizace a vládní instituce mohou organizovat kampaně a osvětové akce, které mají za cíl zvýšit povědomí o důležitosti počítačové gramotnosti a přinést změnu v oblasti digitálního vzdělávání.

Také se slaví na sociálních sítích a internetu, kde se sdílí informace, tipy a triky pro zlepšení počítačové gramotnosti a digitální dovednosti. Lidi se mohou zapojit do diskuzí a sdílet své zkušenosti s ostatními uživateli.

Budoucnost počítačové gramotnosti

Digitalizace práce bude pokračovat a většina pracovních pozic bude vyžadovat určitou úroveň počítačové gramotnosti. Firmy a organizace budou hledat zaměstnance s digitálními dovednostmi, kteří mohou pomoci s digitální transformací firem a organizací.
AI bude hrát stále významnější roli v mnoha oblastech, a proto bude kladen důraz na rozvoj počítačové gramotnosti v oblasti AI a strojového učení. Lidé se budou muset naučit, jak využívat a spolupracovat s těmito technologiemi.
Internet věcí se bude stále více šířit a ovlivní téměř všechny aspekty našich životů, včetně domácího prostředí a pracovního prostředí. Budoucnost počítačové gramotnosti bude zahrnovat schopnost správně nakládat s těmito zařízeními a využívat jejich potenciál.
S růstem digitálních hrozeb a kybernetické kriminality se budou lidé muset naučit, jak se chránit proti těmto hrozbám. V budoucnu bude důležité vzdělávat lidi o zabezpečení jejich osobních dat a digitálních aktivit.

Nejspíše budoucnost počítačové gramotnosti bude zahrnovat stále větší důraz na digitální dovednosti a znalosti. Lidé se budou muset učit nové technologie a inovativní způsoby, jak s nimi pracovat. Zlepšení počítačové gramotnosti bude klíčové pro úspěch v digitální ekonomice a společnosti obecně.

Zajímavosti o počítačové gramotnosti

Podle nedávného průzkumu Eurostatu má 44 % evropské populace nedostatečné digitální dovednosti, aby mohli plně využívat digitální technologie.
V roce 2020 bylo vydáno více než 1,6 milionu certifikátů získaných úspěšným absolvováním online kurzů v rámci projektu EU Code Week.
Některé z největších společností na světě, jako Google, Microsoft nebo Apple, nabízejí bezplatné online kurzy počítačové gramotnosti.
V některých zemích, jako je Estonsko nebo Finsko, se počítačová gramotnost vyučuje v základních školách a je povinnou součástí školního vzdělávání.
Podle statistik se více než 80 % pracovních pozic v USA vyžaduje určitou úroveň digitálních dovedností.
V roce 2014 vytvořila Nigérie národní program pro počítačovou gramotnost s cílem zajistit, aby více než 10 milionů nigerijských studentů bylo vzděláno v oblasti počítačové gramotnosti.
Podle nedávného průzkumu se 60 % lidí domnívá, že děti by měly být vyučovány počítačové gramotnosti v základních školách.
Mnoho firem nabízí svým zaměstnancům vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti, aby zlepšili své schopnosti v práci.
V některých zemích se pořádají soutěže v počítačové gramotnosti pro studenty, jako je například soutěž Microsoft Office Specialist.
V roce 2020 byl vyhlášen první ročník soutěže Digital Literacy Awards, která si klade za cíl oslavovat a podporovat počítačovou gramotnost.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Světový den počítačové gramotnosti a proč?

Slaví se každoročně 2. prosince a má za cíl zvýšit povědomí o důležitosti počítačové gramotnosti v digitálním světě a podpořit rozvoj digitálních dovedností.

Jaký je význam počítačové gramotnosti v dnešním digitálním světě?

Počítačová gramotnost je klíčová pro úspěch v digitálním světě, umožňuje lidem efektivně a bezpečně používat digitální technologie a využívat digitální zdroje k získávání informací, komunikaci a řešení problémů.

Jaké jsou důsledky nedostatečné počítačové gramotnosti?

Tato problematika může vést k omezenému přístupu k digitálním zdrojům a technologiím, snížené efektivitě a produktivitě v práci a riziku pro bezpečnost a soukromí online.

Jaké jsou možnosti vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti?

Může být nabízeno v rámci formálního vzdělávání, jako jsou základní a střední školy nebo vysoké školy, ale také neformálně, jako jsou online kurzy, workshopy a tréninkové programy.

Jak se Světový den počítačové gramotnosti slaví?

Slaví se různými způsoby, jako jsou workshopy, semináře, soutěže a vzdělávací akce zaměřené na zvyšování povědomí o počítačové gramotnosti a digitálních dovednostech. Některé organizace a společnosti nabízejí zdarma online kurzy a materiály k vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti. Lidé mohou také oslavovat Světový den počítačové gramotnosti tím, že se naučí nové digitální dovednosti nebo sdílí své znalosti a zkušenosti s ostatními.

Autor článku
Hana Havlíčková

Jmenuji se Hanka, zanedlouho mi bude 30 a mám malou holčičku školkou povinnou. Rodičovská dovolená, Covid a souhra okolností mě přivedla na cestu copywritingu, která se stala mou prací. Ve volné chvíli nejraději hodím nohy na gauč a nebo cestuji po přátelích či po lese. Mezi koníčky bych zařadila čtení knih, sledování thrillerů, modelování nehtů nebo malování.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)